A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

III. évf, 19. Szám. 1999 szeptember

BETEGPASZTORACIÓ: A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁDOK ÁLTÁLANOS ALAPSZABÁLYZATA

Az 1998 decemberi, 12-ik Üzenetünkben közöltük Angelo Brusco Generális atya, a Világi Kamilliánus Családok Általános Alapszabályzatához írott bemutatóját. Majd öt részben közöltük az erdélyi Világi Kamilliánus Családok Életmintáját, amely a készülő Általános Alapszabályzat alapelemeit tartalmazó, gyakorlati megvalósítást igyekszik kifejteni. A Generális atya bemutatójában arra kér, hogy az elkövetkező három évben a Kamilliánus Családok minden országban alkossák meg a maguk Alapszabályzatát, az Általános irányelvek alapján a saját kulturális körülményeinek megfelelően. Ezt a célt próbálta szolgálni az erdélyi Életminta.

Az elkövetkező Üzenetekben az Általános Alapszabályzatot szeretném bemutatni (olasz eredetiből fordítva), azzal a szándékkal, hogy minden erdélyi Kamilliánus Család tegyen összehasonlítást az erdélyi Életminta, és az Általános Alapszabályzat között, és alkossa meg a saját gyakorlati tapasztalata alapján szerzett nézetét úgy az Életminta, mint az Általános Alapszabályzattal kapcsolatban. A különböző nézeteket beszéljék meg a családok találkozóján, vitassák meg és foglaljanak írásba minden olyan észrevételt, amely a Világi Kamilliánus Családok fejlődését szolgálja. Írásaikat kérem, juttassák el az Üzenet végén feltüntetett címre ha jónak tartják ezt a közreműködést az erdélyi Kamilliánus Családok jövőbeni kibontakoztatásáért. Fejezetről fejezetre haladva gondolom, hogy a munka nem lesz megterhelő, és fokozatosan össze tudjuk állítani a ránk jellemző Világi Kamilliánus Család arcvonásait.

Munkájukért, közreműködésükért előre is hálás köszönetet mondok és várom ösztönző, bátorító gondolataikat. 1998 augusztusában minden erdélyi Kamilliánus Családnak postáztam két példányt az Életmintából. Ha valamelyik Család nem kapta volna meg, kérem, jelezze a csíkszeredai Kamilliánus Családnál.

I. A Világi Kamilliánus Család meghatározása (lásd a 14-ik, 1999 februári számot)

1. A Világi Kamilliánus Család (VKCs) olyan szervezet, amely egybegyűjti mindazokat, akik sajátos világi állapotukban meghívást éreznek arra, hogy megéljék a keresztség szentségének kötelezettségeit, Lelliszi Szent Kamill karizmája szerint téve tanúságot az Úr szeretetéről a betegek és szenvedők iránt, melyet ö az Istentől kapott és az általa alapított rendnek hagyományozott.

2. A Világi Kamilliánus Család élete és tevékenysége az Irgalmas Jézus példáján, az Evangéliumon, az Egyház tanításán, és a Kamilliánus Rend lelkiségén alapszik.

3. Mindazonáltal, hogy világi természetű, a VKCs. nyitott a papok, diakónusok, szerzetesek és szerzetesnők számára is, akik osztozni szeretnének a kamilliánusok karizmájában, saját egyházmegyéjükben betöltött szolgálatuk, vagy szerzetes közösségükben kifejtett feladataik mellett.

4. A VKCs. egyházi közügyi Szervezet, melyet e Szentszék (a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai) kísérleti jelleggel (ad esperimentum) elismert a Kamilliánus Rend saját alkotásának (opera propria), jóváhagyván az Alapszabályzatot.

5. A VKCs. a kamilliánus szerzetesek és a világiak kapcsolatának és közreműködésének egyik módját képezi. Ezen kívül más kapcsolatok is léteznek, mint amilyenek azoké, akik az "alkotások és kezdeményezések" keretében működnek közre, melyeknek célja jelentőségteljes kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Ezeket közvetlenül vagy közvetve a kamilliánus szerzetesek irányítják. Kapcsolatok vannak még különböző szociális és egészségügyi önkéntesek csoportjaival, betegekkel, egyesekkel vagy társaságokkal, melyek emberi és lelki értékeik gyarapítására vágynak. Vannak olyanok, akik miután kiléptek az Intézményből (a Kamilliánus Rendből), szükségét érzik annak, hogy folytathassák a kamilliánus szerzetesekkel közös értékekből való táplálkozásukat. Kapcsolatok vannak továbbá mindazokkal, akik valamilyen formában a Rendhez aggregálódtak.

 

Híreink:

* A Camilliani/Camillians legutolsó, 125-ik számából: Boldog Pio atya mondta: "Az 5-ös számú szobában élek, ami egykor vendégszoba volt. Szent Kamillnak elég volt egyetlen éjszakát eltölteni benne és szetté vált, én harminc éve lakom benne és még mindig csak egy szegény ördög vagyok".

* Szeretettel köszöntjük Imre Lizikét, Családunk "fáklyáját", aki súlyos betegségéből kigyógyulva, még komolyabban elkötelezte magát az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlására és "kis családja" gondjaival együtt Isten kezébe ajánlta tanulmányait. Idén sikeresen fejezte be záró vizsgáit és védte meg szakdolgozatát Gyulafehérváron. A Jó Isten vezérelje szándékait ezen túl is!

* Csíkszentdomokoson megszületett a hetedik Kamilliánus Család, amely a "Szent Ferenc" nevet vette fel. Isten jóságos kezének vetése ez, amely a Szentlélek indítására jött létre. A felkészítőt és az ünnepélyes családavatót, ahogy megbeszéltük, Isten segítségével 2000-ben fogjuk megtartani.

* Szeretettel üdvözöljük Robit, a csíkszentdomokosi "Szent Kamill" Család 9 éves tagját, aki jól választott, amikor Kristály Rózsikát, a domokosi Családok lelkes apostolát választotta keresztszülőjének. Tettük bizonyítja azt, hogy a "családban maradt" az irgalmasságra vágyók és az irgalmasságot gyakorlók "családra találása".

* A Francia Szentszéki Nagykövetség idén nekem is megítélte azt az ösztöndíjat, melyet a római Pápai Egyetemeken tanuló diákoknak hirdetett meg. Így július hónapban részt vehettem az Angers-i Katolikus Egyetem intenzív nyelvkurzusán. Szent Kamill ünnepét a párizsi Szent Kamill kórházban ünnepeltem az ottani Kamilliánusokkal és a francia Világi Kamilliánus Családdal, akik örömmel hallottak rólunk, Kelet-Európa elfelejtett tanúságtevőiről.

* szeptember 29: csíkszeredai kamilliánus találkozó.


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka /CO. Ligeti-Grütter - Via G. Bruzzesi 7, 00152 Róma, Tel: 0039-06-58 34 00 10 /0039-0347-14 33 260


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda