A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

III. évf., 18. Szám. 1999 június-július-augusztus

Betegpasztoráció: Képzés (Életminta, V. Fejezet)

 

30-36. A családtagok és képzésük

Ahhoz, hogy valaki Világi Kamilliánus Családtag lehessen, szabadon választott, komolyan indokolt és a Szentlélek vezetése alatt megérett döntésre van szüksége.

Amikor eljutott a szükséges érettségre, élete 18-ik évének betöltésére, személyesen, írásban, "Belépési Nyilatkozattal" fejezi ki elhatározását, hogy az Evangéliumi normát, melyet a keresztségben kapott és felnőtt keresztény-tudatossággal vállalt, a Világi Kamilliánus Családok Életmintája szerint akarja megélni.

A képzés megvalósítását mind kezdő fokon, mind állandó szinten a következőképpen kell nyomon követni:

- találkozók szervezése (gyakoriságát a reális helyzetnek megfelelően) a Család minden tagja számára.

- kurzusok, szemináriumok, kongresszusok, konferenciákon való részvétvétele által.

 

A képzés szempontjai

- Nagyobb önismeret a családi, hivatásbeli és társadalmi kötelességeinek tökéletesebb teljesítése érdekében;

- Az élet eseményeinek keresztény felismerése és kamilliánus szellemben történő életstílus kialakítása;

- Sajátos érzékenység a betegek segítésében az érzelmi és lelki dimenziók megértésére;

- Az egészség világának ismerése;

- A szenvedők pasztorációs segítségnyújtásában való rátermettség;

- A fájdalom, a betegség és a halál értelmének a hit fényénél való elmélyítése;

- Az egészség világát érintő etikai és bioetikai kérdésekben való jártasság;

- Elegendő időt szentelni a Szentírás, az Egyház tanításának és Szent Kamill lelkiségének a tanulmányozására és elmélyítésére;

- Tudatos életszentségre való törekvés személyes elkötelezettség vállalásával.

A vállalt kötelességekhez való hűség

Világi Kamilliánus Családtagnak lenni, egész életre szóló elkötelezettséget jelent, az élet nehézségei közepette is. Mély, Családhoz való tartozás-tudattal, a Kamilliánus Családtag fokozatosan bontakoztatja ki tanúságtételét és tevékenységének eredetiségét.

Szeretetét és hűségét elsősorban saját Családjának tagjai tartják fenn, együttérzésükkel, törődésükkel, valamint a Kamilliánus Nagy-család más tagjainak testvéri együttérzése.


A Belépési Nyilatkozat mintája a következő:

Isten végtelen irgalmas szeretetét megtapasztalva, én,

            ____________________________________________________

Válaszolni akarok Szeretetére azáltal, hogy életemet elkötelezem - világi élethivatásom teljesítése közben - az Isteni Irgalmasság gyakorlására Szent Kamill szellemében.

Elfogadom és megtartom az Alapszabályzatban előírtakat, mint az Evangélium Krisztus-követésének kamilliánus lelkiségi útmutatóját a mindennapok megéléséhez, vagyis erőforrásomat a Keresztrefeszítettből merítem; életstílusommá teszem az Irgalmas Szamaritánus isteni példáját, ami azt jelenti, hogy a szenvedőben magát Jézus Krisztust szeretem és szolgálom és a szenvedők számára Jézus Krisztust hordozom magamban; teszem mindezt olyan odaadó, önzetlen szeretettel, amilyennel az Édesanya ápolja egyetlen beteg gyermekét. Minden munkámat az Istenanya oltalmába ajánlom, valamint a csíksomlyói Boldogságos Szűzanya tiszteletére.

(személyes adatok, aláírás)

 

A spanyol Kamilliánus Családok életéből

Salvador Pellicer kamilliánus atya szeretettel üdvözli az erdélyi Kamilliánus Családokat. Beszámol arról, hogy Spanyolországban három Család működik, Madridban, Barcelonában és Sevillaban. Ezek az utóbbi két évben indultak.

Madridban egy kis értesítőt is kiadnak, amely a franciához hasonlóan négy oldalból áll és háromhavonta, nyomdában jelenik meg. Első lapszámukat 1999 januárjában tették közzé. A négy oldalon ügyesen gazdálkodva, a spanyolokra jellemző hangulatossággal, négy különböző területet ölelnek át: az első oldal a Kamilliánus Családról szóló tudnivalókat közöl, a második a kamilliánus lelkiséggel foglalkozik. A harmadik oldalon kap helyet a képzés mibenléte és fontossága, végül, a negyedik oldalon híreiket közlik. Bemutatják a világ különböző részeiben működő Kamilliánus Családokat és mindjárt az első, akiket megemlítenek, az Osztrák provincia jól szervezett 40 Családja. Itt kapunk helyet mi is, mint akikhez remény fűződik.

Spanyolországban a betegpasztoráció nagyon jól meg van szervezve, az Általános Alapszabályzatot már lefordították spanyolra és minden kamilliánus Családtagnak juttattak belőle egy példányt.    Halina, aki lengyel és a madridi Kamilliánus Család tagja, örömmel vette tudomásul létezésünket, és szeretettel üdvözli magyar testvéreit.

 

Híreink:

* Az erdélyi Kamilliánus Családok idén első alkalommal képviselték magukat lelkiségi szinten a csíksomlyói, közel fél millió résztvevőt számláló zarándoklatán, a "Pünkösdi búcsún";

* Május 15-17 között a colombiai Bogota városban megtartották az első Latin-amerikai Kamilliánus Családok találkozóját;

* Üzenetünk eljutott Indiába is;

* A Szentatya, II János Pál pápa szeretettel köszönti és  küldi apostoli áldását az erdélyi Világi Kamilliánus Családoknak;

* Minden Kamilliánus Családnak jó nyaralást, lelkigyakorlatot és szeretetének felfrissítését kívánjuk!


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka /CO. Ligeti-Grütter - Via G. Bruzzesi 7, 00152 Róma, Tel: 0039-06-58 34 00 10 /0039-0347-14 33 260


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda