A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

12. Szám. 1998 december, Karácsony, Szentcsalád ünnepe

A KAMILLIÁNUS CSALÁD ÁLTALANOS ALAPSZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA

Örömmel mutatom be a Kamilliánus Család Általános Alapszabályzatát, nektek, kamilliánus Rendtársak, és nektek, világi barátaink, nők és férfiak, akik Szent Kamill lelkületével szeretnétek osztozni a betegek iránti irgalmas szeretetszolgálat karizmájában.

A jelen dokumentum kidolgozásával a kamilliánus szerzetesek és világiak kapcsolata és közreműködése fölötti vizsgálódás egy jelentős állomáshoz ért. Elérkezett valóban annak az ideje, hogy rendet teremtsünk a különféle és örvendetes tapasztalatok számára, amelyek Intézményünk és az Egyház életének ezen jelentőségteljes területén végbementek az utóbbi évtizedekben. Tájékoztatásképpen összegezem a végleges Alapszabályzat szövege kidolgozásának körülményeit.

1995-ben, az általános Káptalan (általános Rendi vezetőségválasztás) mandátuma alapján, a Rendi Tanács létrehozta a nemzetközi Komissziót, azzal a megbízatással, hogy tanulmányozza a kamilliánusok és világiak kapcsolatait és dolgozza ki a Világi Kamilliánus Családok Alapszabályzatát. A Komisszió a következő szerzetesekből és világiakból áll: P.Frank Monks (Irorszság, elnök), P.Anton Gots (Austria-Magyarország), P.Giovanni Aquaro (Olaszország) kamilliánus atyák; Isabel Calderòn (Colombia), Rosabianca Carpene (Olaszország) női munkatársak; Dr.Mannel Gomez Ortiz (Spanyolország) és P.Richard O'Donnel, aki összeköti a nemzetközi Komissziót a Rendi Tanáccsal.

A Komisszió három alkalommal ült össze: az ausztriai Losensteinleitenben, (a Rendi Generális jelenlétében), Dublinban és Rómában. Ez utóbbi tanácskozás záró fázisában az Általános Rendi Tanács is részt vett, amikor, a tanácskozás végén átadták a szöveget felülvizsgálatra és jóváhagyásra.

A Rendi Tanács által elvégzett felülvizsgáló munka a szövegben számos változtatását eredményezett és miután a Megszentelt Élet Intézményeinek, az Apostoli Élet Egyesületeinek véleményét és különböző szakemberek tanácsát kikérte, alkalmasnak találta. A szöveg hosszúsága azzal magyarázható, hogy a Provinciáknak és Delegációknak megfelelő anyagot nyújtson a saját Alapszabályzataik kidolgozásához.

Szeptember 1-én, a Rendi Tanács jóváhagyta az Alapszabályzatot, ad esperimentum a következő három évre. Ez azt jelenti, hogy ezidő alatt a szöveget alkalmazni kell a Provinciákban és Delegációkban, változtatási javaslatok előterjesztésével. Három év elteltével, amikorra a szöveg már, kellőképpen javítva lesz, a 2001-ben sorra kerülő Általános Káptalanon be fogják mutatni végleges jóváhagyásra.

            - A Kamilliánus Család általános Alapszabályzatának jóváhagyását követően:

Minden Provincia és Delegáció, alkalmazkodva az általánoshoz, valamint a helyi körülmények különös igényeinek megfelelően, hivatva van a saját Alapszabályzatát kidolgozni. Ezt a munkát azoknak a Provinciáknak és Delegációknak is el kell végezni, akik már előzőleg megalkották a saját Alapszabályzatot.

A Provinciák és Delegációk Alapszabályzatait a központi vegyes Komisszió hagyja jóvá.

Emlékeztetni szeretném, ha még erre szükség lenne, hogy úgy az általános Alapszabályzat ellenőrzési munkálatainál, mint a provinciális, vagy a Delegációk Alapszabályzatainak kidolgozásánál, a világiak, mint a Kamilliánus Családok főszereplői, annak a szerepkörnek a betöltésére vannak hivatva, ami őket megilleti.

Szeretteim, ha a Kamilliánus Család elkötelezett segítésének meghívása abból az Egyház-képből származik, amelyet közvetlenül a zsinati és az azt követő időszak elénk tárt, tudnunk kell, hogy az, jelen van már a mi hagyományunkban. A Rend életének kezdetén, Szent Kamill valóban bevont a betegápolásba egy csoport világi munkatársat, hozzákapcsolva őket az Intézményhez. Elölről kezdeni az Alapító tervét, azt a mai időkhöz alkalmazni olyan felelősség tehát, amely elöl egyikünk sem tud távol maradni.

Hálás köszönetemet fejezem ki a Komisszió tagjainak, akik hozzájárultak a jelen Alapszabályzat kidolgozásához, egyesítve a Kamilliánus Család előrehaladását szolgáló nagylelkű elkötelezettségük folytatására való felhívással.

Mindnyájatokat testvéri szeretettel köszöntelek, amit tegyen értékesebbé Szent Kamill kedves köszöntése: "Az Úr boldogítson benneteket".

P. Angelo Brusco

Általános Rendfőnök

Róma, 1998 szeptember 8,

Szűz Mária Születésnapja.

 

Híreink:
* Elkészült Rómában a Kamilliánus Család általános Apaszabályzata olasz és angol nyelven, amelynek bemutatását fent közöltük. Az erdélyi Kamilliánus Családok 1998 július 14-én készült Életmintája (amely még nem a végleges forma), tartalmazza az általános Alapszabályzat lényeges elemeit, arra épült, annak bővített változata, az erdélyi vallási kulturális igények és tapasztalataink figyelembevételével.
* 1998 november 14-én Csató Ági néni, a csíkszentimrei Kamilliánus Család vezetője hosszas, Istennek ajánlt szenvedés után az örök hazába költözött. Foglaljuk imáinkba a magára maradt Családot és kérjük Ági néni közbenjárását Családjainkért.
* Üzenetünk első születésnapját tölti Szent Család vasárnapján. Köszönetet mondok minden erdélyi Kamilliánus Családnak, bemutatkozásukért, munkatársaimnak, akik imáikkal és szolgálatukkal támogattak és Pénzes József plébános úrnak, hogy templomépítési gondjai ellenére támogatja Nagy Családunkat, betegeink ügyét. Istennek legyen hála, hogy apostoli munkájában fő helyen valóban a "lelki templom" építése áll.
* A Karácsony napi ünnepi szentmisét jótevőinkért idén P. Angelo Brusco kamilliánus Generális atya fogja bemutatni a Maria Maddalena, kamilliánusok római templomában. Ez a tízedik alkalom, hogy elkezdődött a névtelen hálaadás ilyen formája.
* December 14: Csíkszeredai kamilliánus találkozó.
* Mindenkinek áldott Szentkarácsonyt kívánunk!


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda