A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IV. évf, 33. Szám. 2000 - Szentév, november

BETEGPASZTORÁCIÓ:

A kamilliánus lelkiség követelménye a beteg szemszögéből

 

A lelkiség lényege nem az elvégzett szociális munkában áll, hanem a tettekben rejlő lelkiségi töltésben. A Világi Kamilliánus Család ezért nem egy olyan egyházi mozgalom, amely a rászorulók kiszolgálására koncentrálódik, és abban kimerül, hanem üzenet, amelyet munkája révén közvetíteni szándékszik: a) édesanyai szívvel közeledni mindenkihez, aki valamilyen betegségben szenved, vagy akit vigasztalni kell. b) a Keresztrefeszített példája a végső cél, tehát nem hősiességre törekvően, hanem szilárd kitartással, az Istennek való elkötelezettségben. c) munkamódszere az Irgalmas Szamaritánus példája, ami a kamilliánus nyelvén azt jelenti, hogy Jézust látja minden szenvedőben, és Jézust hordozza minden szenvedőhöz.

Ha Szent Kamill lelkiségét a beteg követelménye szempontjából próbáljuk meg vizsgálni, érdekes feladatkört kapunk, amin érdemes elgondolkozni. Ö a betegben teljes tudatossággal és elkötelezettséggel Urát és Istenét szolgálta. Tíz gondolatkörbe foglalva ezt a szolgálatot, a Szent Kamilli betegápolás íratlan Tízparancsolatát kapjuk:

1. Tiszteljed a személyemben jelenlévő Krisztus-képmás méltóságát és szentségét.

2. A leggyöngédebb édesanya szeretetével szolgálj, teljes szíveddel, értelmeddel, képzeleteddel, minden erőddel és minden idődben.

3. Emlékezzél, hogy megfeledkezzél önmagadról.

4. Ne nevezd meg fölöslegesen a szeretetet. Beszélj hozzám inkább a lábaiddal, a térdeiddel és legfőképpen a kezeiddel.

5. Ne engedd meg magadnak, hogy elszórakozzál.

6. Ne öld meg reményemet sietséggel, kontárkodással, felkészületlenséggel, tapintatlansággal, ingerlékenységgel, türelmetlenséggel.

7. Legyek a mindened. És legyél a mindenem abban, amit értem teszel. Ezért ne zárjál be egy beteglap börtönébe, és ne bújjál meg szakmai szerepköröd mögé.

8. Ne szentségtelenítsd meg szívedet a pénz ördögével.

9. Akarjad gyógyulásomat. Vésd jól a fejedbe, hogy azért feküdtem kórházba, hogy onnan egészségesen távozzam minél hamarabb.

10. Ne vonakodj attól, hogy elvedd szenvedésemet, hogy a magadévá tedd azt. Amikor nem tudod levenni rólam a fájdalmat, legalább osztozzál velem benne.

 

... És amikor mindent megtettél amit meg kellett tenned, amikor az voltál, aminek lenned kellett, amikor nem térített el szándékodtól semmilyen fáradságos teendő vagy utálatos feladat ... ne feledd el mindezt megköszönni nekem.

 

A szolidaritás szép példája

Novemberben figyelmünket az Egyház azokra a szeretteinkre tereli, akik nincsenek közöttünk, hanem akik már befejezték földi pályafutásukat és átléptek az örökkévalóságba. Mindenszentek ünnepe minden embert belevon az Egyház életének vérkeringésébe, azokat is, akiket talán már elfelejtett a saját családja is. Halottak napja viszont közelebb hozza őket hozzánk és a két ünnep gyakorlati egybeolvadása, összeötvözi számunkra az emlékezést: elődeink szentek, tehát életünk eredete szent. Az életszentség viszont evangéliumi norma, amit magunkban és másokban egyaránt megtalálunk. Ezt művelni, erre elköteleződni jelenti az igazi szeretetet.

A halottaknak kijáró kegyelettel kapcsolatban minden nép és minden kultúra létrehozta a maga vallásos hagyományait. Ezek rendszerint egy egész közösséget érintenek és közösségi jellegűek.

Nemrégiben történt a szolidaritásnak lenyűgöző példája Csíkcsomortánban, a Csíksomlyói plébánia egyik helyiségében:

A faluba idegenből betelepedett házaspár leélte életét szerényen a mindennapi munkában. Beleolvadtak a falu életének vérkeringésébe, bajaikat, örömeiket együtt viselték a falu közösségével. Az idős, beteg bácsi halálhíre futótűzként terjedt végig a falun. Hozzátartozójuk nem lévén, meg kell oldani a temetést. Az emberek összeverődtek, felajánlták szolgálatukat, anyagi segítségüket, kinek-kinek tehetsége szerint. A faluban működő Caritas asztalos műhelyek elkészítették a koporsót, volt, aki a szemfödelet vásárolta meg, volt, aki élelmet küldött, aki felöltöztette a halottat és előkészítette a végső búcsúra, voltak, akik a sírgödröt ásták ki. Jellemző volt mindig is, a székely falura, hogy gondoskodott szegényeiről, betegeiről. Nem halt meg senki magányosan, mert ha senkije sem volt az idős, beteg embernek, a szomszédok látogatták, ápolták, segítették őket, nagyobb baj esetén értesítették a falu közösségét és együtt segítettek. Ez történt most is.

Ez a bácsi mindenki hozzátartozójává vált. Temetésére mindenki eljött, aki magáénak érezte öt.

A szolidaritásnak ilyen keresztény értéke valóban az irgalmasság evangéliumi normájáról tesz tanúbizonyságot, ad tanítást a jövő nemzedékek számára, erősíti azt a hagyományt, amelyet őseink alakítottak ki és ápoltak. Ilyen közösségben élve örömmel mondhatjuk el, hogy életünk eredete szent.

 

Híreink:

* október 25-én Bucchianico-ban, a Szent Kamill szülővárosában első alkalommal gyűlt össze imádkozni az ottani "Szent Orbán" Világi Kamilliánus Család a Szent Kamill szülőházában. Ezt az időpontot egyúttal a világon működő összes Kamilliánus Családokhoz is intézzük, mivel a hónap 25-ik napja lelkiségünk alapítójának születésnapját tiszteli meg.

* november 23-án, este hat órától a csíkszeredai Szent Ágoston templomban, a Kamilliánus Család halottaiért lesz bemutatva a szentmise. Kérünk minden érdekeltet, tehetsége szerint kapcsolódjon bele szándékunkba, imájával, jelenlétével tisztelje meg közös hozzátartozóinkat. A szentmisét szerény agape követi, a Kamilliánus Család szokásának megfelelően.A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda