A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IV. évf, 34. Szám. 2000 - Szentév, december

Három éves a csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

A Csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete, harmadik születésnapját ünnepli idén Szent Család vasárnapján. Informatív jellegű, kamilliánus lelkiségi, az egyetemes Egyház számára az egyetlen magyar nyelvű havi értesítő a betegpasztoráció területén.

Mindenek előtt szeretnénk köszönetet mondani a Jó Istennek, hogy az önerőből fenntartott Üzenetet három éven át el tudtuk juttatni a világ különböző részeire, hogy ötletet és bátorítást nyerhettek belőle sokan, akik hasonló gondokkal küzdenek, mint mi. Továbbá szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik beszámolóikkal, imáikkal támogatták törekvéseinket, ílymódon fejezve ki megbecsülésüket munkánk iránt. Megköszönöm Pénzes Józsefnek, a Szent Ágoston templom plébánosának, hogy kezdeményezésünket felpártolta és lehetővé tette sokak számára, hogy a templom standján hozzá jussanak. Ugyanígy megköszönöm Darvas Kozma Józsefnek, a Szent Kereszt templom plébánosának, hogy a templomkertben elhelyezett faliújságok között a mi Üzenetünk is a templombajáró hívek szolgálatára állhat. Külön köszönetet mondok a csíkszentdomokosi, a marosszentgyörgyi, a kézdivásárhelyi, a budapesti, a párizsi a bucchianioi, a centobucchii Kamilliánus Családoknak, hogy igényt tartanak lapocskánk rendszeres olvasására. Ez a kis értesítő magyar és olasz nyelven havonta egyszer jelenik meg.

Az elmúlt három évben sikerült bemutatni minden erdélyi Kamilliánus Családot, majd a párizsi, a madridi családokat. Az olaszországi Családok később jelentkeztek, de róluk is már több beszámolót közölhettünk. A csíkszentdomokosi Családok intenzív élete lehetővé tette, hogy több ízben is szóljunk róluk. 1998-99 között röviden bemutattuk az erdélyi Kamilliánus Családok Életmintáját és Működési Módját, ami tulajdonképpen az erdélyi Családok lelkiségi kézikönyve 48 oldalban. 2000-ben közöltük az olasz eredetiből magyarra fordított Általános Alapszabályzat teljes szövegét, amely a világ összes Kamilliánus Családjai számára leszögezi az általános irányadókat. Közöltünk Szent Kamill tanításaiból és híreket, amelyek a Kamilliánus Családokat érdekelték, így napirenden próbáltunk lenni a minket érintő legfontosabb eseményekkel. A Szentév során pedig közölhettük a legfontosabb eseményeket, amelyek a kamilliánus jubileumot jellemezték, elsősorban Szent Kamill születésének 450-ik évfordulójával kapcsolatban.

Üzenetünk három éves fennállása a Jó Isten kegyelmének és szeretetének tanúbizonysága mindannyiunk számára, hiszen ez a híradás, ahogy Fekete Rebeka Kézdivásárhelyről kifejezte, "értünk és rólunk szól". Ez az Üzenet összeköt bennünket azáltal, hogy hónapról hónapra megszólít és megszólaltat valakit közülünk, hogy erőt merítsünk egymás szenvedéséből és egymás tanúságtétele felbátorítson arra, hogy Jézus Krisztus ügyéért dolgozni számunkra az Irgalmas Szamaritánus útján lehet a legszebben, Szent Kamill szerint.

Bemutatkozik a bucchianico-i "Szent Orbán" Kamilliánus Család

Bucchianico, amint tudjuk Szent Kamill szülővárosa, az Adria-i tenger mellett elterülő Abruzzo, olaszországi tartományban. A városka egy nagy dombra épült, amely a középkor hangulatát mindmáig megőrizte. Itt indult el az életbe Szent Kamill 1550 május 25-én, hogy meghozza a világ számára a betegápolás lelket és testet egységbe rendező üzenetét az irgalmasság evangéliumi normája szerint.

Idén, születésének 450-ik évfordulóján indult el a Bucchianico-i Világi Kamilliánus Család, amikor a Kamilliánus Rend megünnepelte ezt az évfordulót. Az első két Családtaggal az ünnepi szentmise végén, a kivonuláskor találkoztunk. Igent mondtak a kezdeményezésre és elhatároztuk, hogy Szent Kamill szülővárosában megalapítjuk az első Világi Kamilliánus Családot. Ezt a kezdeti lelkesedést intenzív telefonálás és levelezés követte.

Június 25-én, Úrnapján sor kerülhetett a Család felavatására. Nyolc tagot avattunk. Az ünnepen jelen volt Luigi Secchi kamilliánus atya, aki a római provinciában a hivatásgondozás és a Világi Kamilliánus Családok koordinátora, és Marie Christine Brocherieux, aki a párizsi Kamilliánus Család vezetője és a Világi Kamilliánus Családok Nemzetközi Komissziójának tagja. Luigi Secchi atya átengedte a házigazda szerepet az induló családnak, bemutatkoztunk, két példányban megírtuk az alapítási okmányt. Ez után felkértük, hogy a frissen alakult Családunknak legyen a lelki vezetője és közös agapéval ünnepeltük meg a rendkívüli eseményt.

Az ünnepélyes felavatást néhány hónapos csend követte. Októberben, amikor újból Olaszországban voltam, két alkalommal találkoztunk. Elkészítettük az első két jegyzőkönyvet, megtárgyaltuk a Család tevékenységét, rögzítettük a legfontosabb időpontokat, nevet adtunk Családunknak. Október 17-én a "Szent Orbán" Világi Kamilliánus Család elindult önálló életet élni a városka védőszentje Szent Orbán, és Szent Kamill, a helyiség nagy szülöttének, a betegek és ápolóik védőszentjének pártfogása alatt. Felfigyeltünk egy rendkívüli időpont egybeesésére: minden tevékenység a hónap 25-ik napjához kötődik: Szent Orbán napja és Szent Kamill születésnapja (május 25), a családalapítás gondolata szintén ehhez a naphoz kötődik, családavatónk napja pedig (június 25). Mindezek a dátumok beleolvadnak az egyetemes Egyház vérkeringésébe, amely március 25, tehát a megtestesülés kezdete és december 25, a megtestesülés ünnepe között feszül. Ezért született meg az az elhatározás, hogy Családunk minden hónap 25-én pontosan a Szent Kamill szülőházában fog összegyűlni imádkozni, mert ezzel a világ összes Kamilliánus Családjainak elküldheti azt az üzenetet, ami éppen a Családok vérkeringésének szívdobogását tudja jelenteni.

Híreink:

* december 8-án kamilliánus találkozó Szabó Jucikánál. Ez a találkozó a Szent József kápolnában ünnepi szentmisével kezdődik (16 óra), utána családi jellegű radina következik;

* Örömmel tudatjuk, hogy december 1-töl a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia támogatásával létrejött a kórházpasztoráció. Ezt a tevékenységet imáikba ajánljuk, hogy munkánkkal a szenvedők és ápolóik lelki és erkölcsi növekedését szolgálhassuk.

* Áldott Szentkarácsonyt és Boldog Új Évezredet kívánunk minden kedves testvérünknek!


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka, R - 4 1000 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda