A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IV. évf, 32. Szám. 2000 - Szentév, október

BETEGPASZTORÁCIÓ: A BETEGEK SZERETETSZOLGÁLATA A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁDBAN

IV. RÉSZ - AKATUÁLIS SZOCIO-KULTURÁLIS HELYZET, A SZOLGÁLAT LELKISÉGÉNEK AKADÁLYOZÓJA ÉS SERKENTŐJE

 

1. Fejezet. A szocio-kulturális helyzet jelentősége

            1.1. Földrajzi helyzet

            1.2. Szocio-kulturális helyzet

            1.3. Konkrét egyházi helyzet

            1.4. Sajátos vonások - közös és eltérő jelleggel

2. Fejezet. A Világi Kamilliánus Család képzése

            2.1. Teológiai nevelés

            2.2. Pszichológiai nevelés

            2.3. Etikai nevelés

            2.4. Szolgálatra való nevelés

            2.5. Lelkiségre való nevelés

3. Fejezet. Konkrét valóság: A csíkszeredai "Szent Kamill" Világi Kamilliánus Család

            3.1. Földrajzi leírás

            3.2. Szocio-kulturális jelleg

            3.3. Különböző hagyományok egyesítése a közös küldetésben

            3.4. Egyházi jóváhagyás

            3.5. A VKCs. által ajánlott minta

            3.6. A megvalósítás lehetősége

            3.6.1. Erős pontok

            3.6.2. Gyenge pontok

            3.7. A lelkigyakorlatok jelentősége

            3.8. Az egyházi Tanítóhivatal dokumentumai

            3.9. Az Egyházmegye dokumentumai

            3.10. Konkrét megvalósítások

Konklúzió

Könyvészet

(Ezzel a résszel disszertációm vázlata bemutatásának végére értünk. Istennek legyen hála mindenért, ami előmozdította ezt a munkát. Továbbgondolása, a gyakorlatban történő megvalósítása váljék Isten dicsőségére).

A megtérés csodája

A Csíkszentdomokosi Kamilliánus Családok életéről már sokat írtunk. Jelenleg hét Család működik, valamint a gyerekek csoportja, akiket a Kamilliánus Családok pártfogolnak.

Az 1998 januári találkozón érdekes dolog történt. Körülbelül hatvan résztvevője volt a találkozónak, amikor Fábián Juliska néni vészjóslóan jelezte saját halálhírét: "Hajnika, mondta nekem, én február másodikán meg fogok halni... megálmodtam..." Tudtam, hogy nincs honnan tudja Szent Kamill megtérésének dátumát, mert a kamilliánus család felkészítésének még igencsak az elején jártunk, az általános dolgok tanulmányozásánál. Ezért villámgyorsan rávágtam: "Meg ne próbálja!" Ujjammal megfenyegettem, mintha rajtam állt volna a dolog és megkérdeztem: "Juliska néni, tetszik-e tudni, hogy mi van február másodikán?" Azt felelte, hogy "A mi Urunk Jézus Krisztus bemutatása a templomba". "És ezen kívül?", faggattam. Juliska néni szemei tágra nyíltak a csodálkozástól, de nem tudott válaszolni. "Akkor én megmondom", feleltem, és elmondtam Szent Kamill megtérésének történetét. Ezután megismételtem a felszólítást: "Juliska néni nem halhat meg, ha megtenné, eljövök és felköltöm, mert a Jó Isten számára valamit még meg kell tennie. Juliska néninek nem meghalnia, hanem élnie kell!"

Juliska néni betegsége miatt nem tudott részt venni a kamilliánus családavatón, azon a nyáron súlyos epeműtéten esett keresztül, kómában volt egy ideig, de mindenki csodálkozására életben maradt.

1999-ben a rövid nyári vakációban meglátogattam. Almás lepényt sütött a tiszteletemre. Betegsége még mindig súlyos teherként nehezedett rá, a sütemény nem sikerült úgy, ahogy ö szerette volna, ezért szívéből kérte a bocsánatot: "Hajnika, ne haragudjon, nem lett jó poronyó a tésztám..." Nem baj Juliska néni, bíztattam, jövőben újra eljövök, akkorra készítse el a jó poronyót..." Juliska néni megértette szándékomat, csodálkozva nézett, de nem ellenkezett, nem jósolta többet a halálát. Megnyugodott, hogy lesz "jövőre" az ö számára.

Amikor 2000 augusztusában, Szent Domokos napján felkerestem, a legnagyobb meglepetéssel tapasztaltam, hogy Juliska néni arca élettől sugárzik, sápadtsága és testéből a puffadtság eltűnt, életkedvtől vidám a beszéde. A megígért poronyóval várt, mint aki tudja, hogy itt valami nagyobb dologról van szó, mint amit emberi ész fel tudna fogni.

Elbeszéltük a két év óta történteket. Jól esett Isten kegyelmére emlékezni, amellyel meglátogatott és megáldott. Hálát adtunk a Mindenható Istennek mindenért, amivel megajándékozott, mert a hit csodája történt Juliska néni gyógyulása által, mindannyiunk erősítésére. Szent Kamill közöttünk volt, hogy induló Kamilliánus Családjainkba erőt, bátorságot öntsön, bizakodásra serkentsen küldetésünk teljesítése érdekében.

Híreink:

* október a Rózsafüzér hónapja, ezért a Szűzanyáé;

* október 5: az Isteni Irgalmasság üzenetének emlékünnepe, a római Szentlélek templom zarándoknapja, amikor Szent Fausztina nővér, az üzenet hordozójának égi születésnapjára emlékeznek az Isteni Irgalmasság szentélyében;

* október 20, d.u. 4 órától a csíkszeredai Kamilliánus Család találkozója Józsa Csabánál;A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda