A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IV. évf, 31. Szám. 2000 - Szentév, szeptember

BETEGPASZTORACIÓ: A BETEGEK SZERETETSZOLGÁLATA A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁDBAN

III. RÉSZ - SZENT KAMILL ÉS A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁD

A SZOLGALAT LELKISÉGE - A VKCs. ÉLETSTILUSA

1. Fejezet. A kortárs-ember lelkiség-igénye

            1.1. Az irgalmas lelkiség feléledésének okai

            1.2. Kamilliánus lelkiség világi állapotban

2. Fejezet. A betegség, mint Krisztusban megélt hivatás: a betegek tanúbizonysága, a VKCs ereje

            2.1. Hivatás Krisztusban

            2.2. Krisztus, aki követésre hívja a beteget

            2.2.1. A betegség által

            2.2.2. Az egészségesek szolgálata által

            2.2. A betegség, mint megélt hivatás

            2.2.1. Krisztus személyében

            2.2.2. Szent Kamill személyében

            2.2.3. A világi kamilliánusok személyében

            2.3. A szenvedés kamilliánus értéke

            2.3.1. Alapvető keresztény érték: őáltala, ővele és őbenne

            2.3.2. Megváltó érték Krisztusban

            2.3.3. A Megváltás műve folytatódik-e a betegben?

            2.3.4. Személyes érték

3. Fejezet. Világi kamilliánus lelkiség. A világi hívők (betegek és egészségesek) személyes                                  istentapasztalatai a VKCs-ban

            3.1. Világi kamilliánus tapasztalat

            3.1.1. Alapvető istentapasztalat

            3.1.2. Az irgalmasság megtapasztalása

            3.1.3. Kamilliánus tapasztalat

            3.2. Az egészségesek tapasztalata

            3.3. A beteg ember tapasztalata

            3.4. Emberi értékcsere betegek és egészségesek között

4. Fejezet. A VKCs vallásosságának forrásai

            4.1. Plébániai élet

            4.2. Imaélet

            4.3. Zarándoklatok: a hit és az áldozat ereje

 

            (Ez a rész került kinyomtatásra, 40 példányban, ami a disszertáció elismerését jelenti)


40 év várakozás

 

            Előző lapszámunkban Irene Merciaro-ról adtunk tudósítást, aki a "Láthatatlan kolostor" lelki közösséget vezeti Szent Kamill szellemében. Most egy 40 évet ágyban töltő, rendkívüli életről szeretnénk hírt adni.

            Szép Teréz, 1948 november 17-én született Csíkszentsimonban. 12 éves korában leesett az iskolaudvaron lévő eperfáról és eltörte a hátgerincét. Csodával határos módon megmaradt az élete, de deréktól lefelé lebénult, egy életre. Ettől kezdve hason fekve, könyökeire támaszkodva töltötte napjait, éveit, egész életét.

            Édesanyja gondozta haláláig, összefonódtak a szenvedésben és a közös reményben, mint egy erős kötél, amely az Istenhez van kifeszítve. Terézke soha nem volt szomorú. Érdekelte a világ és annak minden dolga. Látogatóit bátorította, derűjével jótettekre sarkallta. Mindezt kötelességszerűen tette, mert azt tartotta, hogy a beteg feladata az, hogy látogatóiba erőt öntsön. És honnan merítette ezt az erőt? Abból a szilárd meggyőződésből, hogy megmaradt élete nem lehet a puszta véletlen eredménye, a látszaton túlmenően annak értelme van, amelyet ö kitartóan keresett és meg is talált: az Isten végtelen szeretetében.

            A csíkszeredai Kamilliánus Család tagja volt, annak megalakulása óta, és mint ilyen, lelki generátora is, mert ö volt számunkra az a "láthatatlan kolostor", aki virrasztva imádkozott és imádkozva dolgozott. Megtanulta a matyó hímzést és mindenféle aranyos dolgot is készített művészi értékkel. A csíkszeredai Kamilliánus Család zászlóját ö készítette el, ami immár ereklyeként maradt ránk.

            Nagy vágya volt elzarándokolni a csíksomlyói Szűzanyához, ahol egyszer járt kislány korában, balesete előtt. A Kamilliánus Család megszervezte számára ezt az utat, így vágya teljesülhetett.

            Halála célba érkezés volt, egy beteljesült élet megérdemelt jutalma. 2000 augusztus 31-én, csütörtökön a betegek szentsége felvételére vágyott. Tudta, hogy a másnapot már nem éri meg. Kevéssel a szent útravaló után átszenderült az örök életre. Temetésére 2000 szeptember 2-án került sor. Mint kamilliánus lett eltemetve, mellén a piros kereszttel.

            40 évet várt, amíg belépett az "ígéret földjére", Isten Országába. Ez az állandó fogságban eltöltött negyven év a várakozás, a felkészülés ideje volt, nemcsak az ö számára, de mindazok számára is, akik ismerték és szerették öt, mert tanúságtétele által nem lehetett kikerülni annak gondolatát, hogy Isten jelenlétében élünk.

            Terézke, halálával Családunk őrzőangyala lett, közbenjárónk a Mindenhatónál, hogy Szent Kamill lelkiségében élhessünk, és szeretetéhez egyre közelebb kerülhessünk. Eltávozása számunkra azt a munkát jelenti, amit együtt kezdtünk meg, és egymást bátorítva végeztünk: üdvösségünket és kis és nagy Családjaink üdvösségét munkálni.

 

Híreink:

 

* Isabel Calderòn, a Világi Kamilliánus Családok Elnöknője körlevélben köszönti a Kamilliánus Családokat. Levelében a Szent Kamilli lelkiség három fontos mozzanatát taglalja: édesanyai szívvel ápolni a betegeket, jó emberekből álló közösségeket hozni létre, és az Isten szavából táplálkozni;

* szeptember 10-én Kolozsváron Dr. Anton Gots, kamilliánus atya felavatta a "Szent Kamill" Otthont;

* szeptember 27: csíkszeredai kamilliánus találkozó.A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda