A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IV. évf, 29. Szám. 2000 - Szentév, július

BETEGPASZTORACIÓ: A BETEGEK SZERETETSZOLGÁLATA A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁDBAN

Örömmel teszem közzé disszertációm vázlatát a csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenetében. A dolgozat négy részből áll, így az elkövetkező négy lapszámunkban bemutathatom. Az első rész a betegek és szenvedők teológiai helyének meghatározásával foglalkozik, biblikus-teológiai alapon. A második rész Szent Kamill lelkisége szerint taglalja a Világi Kamilliánus Családot, valamint annak, a betegpasztorációban betöltött szociológiai szerepkörét. A harmadik rész a Világi Kamilliánus Család antropológiai, filozófiai és lélektani kialakulását vizsgálja, míg a negyedik, utolsó rész a Világi Kamilliánus Család gyakorlati megvalósítását mutatja be, konkrétan a csíkszeredai, "Szent Kamill" Családot téve vizsgálódása tárgyául.

Dolgozatom a világiakról szól az Egyházban, a világiakhoz szól az Egyházban, és világiként íródott az Egyház számára. Terjedelme 401 oldal, olasz nyelven. A dolgozat kivonata, amelyet 40 példányban átadtam a római Camillianum (Nemzetközi Betegpasztorációs Teológia) titkárságán, és amely a titulus elnyerésének bizonyítéka, a harmadik részt tartalmazza. Terjedelme 138 oldal. Ezt a kivonatot az iskola hivatalból megküldi a Pápai Egyetemek és Intézetek könyvtárainak. Dolgozatom a római Camillianumban a második olyan munka, amelyet nem férfi, hanem nő írt.

 

I. RÉSZ: A BETETGEK SZERETETSZOLGÁLATA AZ EGYHÁZ TITKÁBAN-KÖZÖSSÉGÉBEN-KÜLDETÉSÉBEN

 

1. Fejezet: A betegek szeretetszolgálatának titka

            1.1. A törvény, amely meghatározza az emberi lényt

            1.2. A beteg ember a zsidó Törvényben és hagyományban

            1.3. A szenvedő és megdicsőült Krisztus a beteg ember

                        személyében

            1.4. A szenvedés értéke

            1.5. A szenvedés, mint hivatás

2. Fejezet: A betegek az Egyház közösségében

            2.1. A keresztény közösség a beteg mellett

            2.2. A keresztény közösség, mint a remény és az élet

                        helye

            2.3. Egy szenvedés, több szenvedő

3. Fejezet: A betegek szeretetszolgálatának missziója

            3.1. A beteg, mint Isten szeretetének generátora

            3.2. A beteg, mint az élő Krisztus tabernákuluma

            3.3. A beteg, mint a Megváltó Krisztus képmása

            3.4. Az örökkévalóságért dolgozni


"A FORRÁS" - A Szeretet Misszionáriusainak Közössége az élet szolgálatában

 

 „A Forrás, világiakból és papokból álló keresztény ihletésű szövetség. Célja, hogy elvezesse a tagokat az Úr által bennük felszított lelkület felfedezésére és megélni azt lelkiségi, erkölcsi, családi és szociális értelemben. Szövetségünk tevékenységéhez tartozik a csoport tagjainak evangelizálásán túlmenően, a szeretet önkéntesei által, a betegek érdekében kifejtett evangelizáció, amelyet egy magánklinikán fejtünk ki már évek óta. Ezen kívül tevékenykedünk a "S.S. Annunziata" új, szakszerű kórházban, amely egyre több önkéntest követel, többek között két osztályán lát el időseket, "Öregotthon" címen. Minden egyes tag, ezen kívül személyesen is tudja segíteni az otthonukban élő, általában egyedülálló, szenvedő, vagy szegény embereket. Szövetségünk mintaképei a következők: Jézus, az Élet Forrása; Mária, az Élet Anyja; Szent Kamill, az Élet szolgája.

Közösségünk 1994-ben jött létre, Gaetano De Santis, kamilliánus atya vezetésével, aki 23 év afrikai misszióból tért haza. Lelkivezetése segít előbbre vinni és elmélyíteni Szent Kamill lelkiségét és életeszményét. Az első lelkesedés után a mi csoportunk is élt át nehéz pillanatokat. A hosszú és nehéz kibontakozás útszakaszán mindig az Úrhoz fohászkodtunk, aki megvilágosította Szent Kamillt és erőt ad mindenkinek, aki alázatosan beismeri, hogy segítségre szorul.

Ebben az évben megadatott nekünk az a rendkívüli öröm, hogy május 28-án, Bucchianico-ban, Szent Kamill szülővárosában megünnepelhettük a nagy szent születésének 450-ik évfordulóját. Ez alkalomból szövetségünk a nagy Kamilliánus Családhoz csatlakozott. Ezt az eseményt úgy fogadtuk és értékeltük, mint Isten másik nagy ajándékát, amiért mindig hálásak és adósak vagyunk neki. Kérjük Szent Kamillt, hogy segítsen előbbre vinni ezt a nagy tervet, és hogy minden jó szándékú ügyködésünk Istennek kedves lehessen.

Szeretettel, a Forrás Szövetsége”.

 

Híreink:

 

* július 14: Szent Kamill égi születésnapja. Ez alkalomból a budapesti Szikla templomban, hálaadó szentmise keretében kezdődött el a Bartimeus Kamilliánus Család lelkigyakorlata. Ennek témája disszertációm bemutatása volt: A Betegek Szeretet-szolgálata a Világi Kamilliánus Családban;

* júniusban Romába látogatott Marie Christine Brocherieux, a párizsi Világi Kamilliánus Család Elnöknője, aki tagja a Világi Kamilliánus Családok Nemzetközi Komissziójának. Célja, a korházi lelkiszolgálati gyakorlat megismerése volt, római viszonylatban, valamint tapasztaltok, meglátások kicserélése;

* Isten rendkívüli feladatra választott ki: június 25-én, Úrnapján, Bucchianico-ban, a Szent Kamill szülővárosában megalapítottuk az első Világi Kamilliánus Családot, melyet május 28-án kezdtünk el. Az alapító eseményen jelen volt P. Luigi Secchi, a római Provincia hivatásgondozó és Világi Kamilliánus Családok lelki vezetésével megbízott kamilliánusa, és Marie Christine Brocherieux Párizsból.

* szeretettel köszöntjük a nyíregyházi kamilliánus kolostor májusi, első lapszámát, "Veled vagyok" címmel;

* június 22-én tartotta a Hegyi Szent Márton-i Kamilliánus Család katekézis-évzáró ünnepségét, 24-én pedig a Forrás.A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda