A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                          Üzenete

IV. évf, 30. Szám. 2000 - Szentév, augusztus

BETEGPASZTORACIÓ: A BETEGEK SZERETETSZOLGÁLATA A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁDBAN

II. RÉSZ

KAMILLIÁNUS SZERETETSZOLGÁLAT

1. Fejezet. Szent Kamill szeretetszolgálata

                1.1. Szent Kamill élete

                1.2. Szent Kamill tanítása

                1.2.1. Szent Kamill írásai

                1.2.2. Élet-tanítása

                1.3. Szeretetszolgálatának egyetemessége

                1.4. Szent Kamill és a világiak

2. Fejezet. Új realitás: a Világi kamilliánus Család

                2.1. Lehetséges meghatározás

                2.2. A VKCs. arculata (Célkitűzései)

                2.3. A VKCs. teológiai helyének kutatása

                2.3.1. Az Egyházban

                2.3.2. A Kamilliánus Rendben

                2.3.3. A társadalomban

3. Fejezet. A Világi Kamilliánus Család összetétele

                3.1. Szociális összetétel

                3.1.1. Különböző érdekeltségek

                3.1.2. Különböző szakmák

                3.2. Kulturális összetétel

                3.2.1. Különféle műveltségek

                3.2.2. Különféle felkészültségek

                3.3. Életkor szerinti összetétel

                3.3.1. Felnőttek

                3.3.2. Idősek

                3.3.3. A fiatalok fontossága

                3.3.4. Kis család a Nagy családban

4. Fejezet. A Világi Kamilliánus Család vallásossága

                4.1. Ökumenikus jelleg

                4.2. Más lelkiségek részvétele a VKCs-ban

                4.3. Egy személy, több hovatartozás

5. Fejezet. A nők szerepe a VKCs-ban

                5.1. Identitás-kérdés (személyi méltóság)

                5.2. Az élet védelmezője

                5.3. Újra megalkotni a családot

                5.4. Egységes pasztoráció

                5.4.1. Az összhang magva

                5.4.2. Együtt szolgálni

A LÁTHATATLAN KOLOSTOR

Merciaro Irene (Via Chieti 11, 67 010 Torrevecchia Teatina), az olaszországi Abruzzo tartományban a "Láthatatlan Kolostor" vezetője mondja el a következőket: Luigi Secchi kamilliánus atya adta ezt az ötletet egyik látogatása alkalmával, amit Calistro Vendrame, volt Generális atyával tett nála 1999 októberében.

A "Láthatatlan Kolostor" lelki közösségnek az a célja, hogy minden hónap 14-én a Világi Kamilliánus Család számára hivatásokért imádkozzon. Az emberek szolgálatkészek, tagjai betegek és egészségesek, akiket Irene telefonon, személyesen ér el, valamint a "Radio Luce" egyházmegyei rádión keresztül. A beiratkozottak száma több mint 330 személy.

Irene egy aprócska vidám hölgy, azt mondhatnánk, hogy az óriás Szent Kamill kicsi titkárnője. Poliomielitisszel szenved hat hónapos kora óta. 23 éves koráig még tudott járni, 20 évig dolgozott a postán. Betegségében Szent Kamillt tartja orvosának. Valóban közvetlen kapcsolatban vannak, mert Irene ablakából Bucchianicora lehet látni.

Örömmel újságolja el, hogy nemrégiben epeműtétre készült. A betegek nagy Pártfogójához folyamodott segítségért: "Ha szükséged van még segítő munkámra, vigyázz rám...", és a rózsafüzért imádkozva elaludt. Álmában Szent Kamill, fekete habitusban, mellén a piros kereszttel meglátogatta, mondván: "Én megsegítelek mint ügyvéd és orvos, mutasd a beteglapodat... De nézd, itt nincs semmi. Ne félj, nem lesz több bajod..." és keresztet rajzolt a homlokára. Másnap, az operáció előtt robbant ki a meglepetés: nem volt mit megoperálni... Irene, meglepődve Szent Orvosa közbelépésétől örömében felkiáltott: "Menjünk Szent Kamillhoz!" és a kórházból egyenesen Patrónusa szentélyébe sietett, megköszönni nemcsak gyógyulását, de azt is, hogy folytathatja missziós munkáját. Megelégedettséggel fejezi be mondanivalóját: "Egy élet nem lenne elég elmesélni mindazt, amit az Úr Isten cselekedett velem életemben, amelynek során rengeteg embert vezethettem Szent Kamillhoz.

Bucchianico-i Kamilliánus családalapításunk méltóságát emelte a jubileumi év Oltáriszentség ünnepén (június 25) a nagy szent, Lelliszi szent Kamill kicsinyke tanítványának lelkesítő tanúságtétele.

Híreink:

* Gregotsch Leonhard, az Osztrák Provincia gazdasági vezetőjének üdvözlete: "Kedves Bakó Mária Hajnalka, doktorátusod nyilvános bemutatására küldött meghívódat megkaptam, amiért köszönetet mondok. Szeretném megköszönni mindazt, amit a Világi Kamilliánus Családok tudományos nevelése, kutatása és tanúságtétele érdekében, valamint annak elmélyített tanulmányozásáért tettél. Dolgozatod nemcsak neked és a romániai Kamilliánus Családokkal való munkád számára lesz fontos, hanem az egész világon működő Világi Kamilliánus Családok lelkiségi és szociális mozgalma számára is. Gratulálok, és jókívánságiamat fejezem ki teológiai doktorátusodért, amit a Betegpasztorációban értél el".

* augusztus 10-én, Csíkszentdomokoson 75 világi kamilliánus (felnőtt és gyermek) részvételével találkozót tartottunk. Témánk a találkozás örömének megbeszélése volt. Jelen voltak a 7 működő Család legsúlyosabb betegei is, akiket előzőleg meglátogattunk és a gyermekek népes csapata;

* augusztus 15: csíkszeredai kamilliánus találkozó, a családavatás megújítása ünnepélyes szentmise keretében;A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete