A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IV. évf, 28. Szám. 2000 - Szentév, június

BETEGPASZTORACIÓ: A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁDOK ÁLTALÁNOS

ALAPSZABÁLYZATA

 

G. MAGYARÁZATOK (utolsó rész)

- Azon személyek, akik nyilvánosan kifejezték VKCs-hoz való tartozásukat, feljogosulnak a Nagygyűlésen való részvételre, aktív és passzív szavazatok nyilvánításra, és információkat kaphatnak az Egyesület életéről. Számukra követelmény az Alapszabály betartása, az Egyházhoz és a Kamilliánus Rendhez való hűség.

- Bármilyen jellegű választást és döntések hozatalát a résztvevők abszolút többsége hivatott leszögezni.

- A megbízatások ideje három év, rendszerint egyszeri újraválasztással.

- A VKCs-ot elhagyó szándékot, amit bármikor meg lehet tenni, írásban kell kifejezni.

- A VKCs. egy tagját csak az Elnökség által indokoltnak vélt okok alapján lehet elbocsátani.

- a VKCs. anyagi forrásai a tagok hozzájárulásából és a különböző adományokból származnak.

- Az Egyesület felbomlását a Nagygyűlés szavazza meg, 2/3-os többséggel. Ilyen esetben, az esetleges anyagi javak a Kamilliánus Rend tulajdonába mennek át, amely karitatív célokra fogja felhasználni azokat.

- A provinciális és delegációs Alapszabályzatok kidolgozása szükségképpen a helyi igényekhez alkalmazkodik.

 

Szent Kamill "Testamentum leveléből":

"Ezzel befejezem, és amennyiben megadatott nekem a mi Urunk Istenünktől és az Ö részéről, ezer áldást küldök Mindnyájatoknak: megáldom nem csupán a jelenlévőket, de minden jövendőbelit is, akik a világ végezetéig tagjai lesznek ennek a Szent Rendnek".

Ezen utolsó rész közlésével elérkeztünk a Rómában 1998, november 14-én megjelent Általános Alapszabályzat szövegének olasz eredetiből való magyarra fordításához.

Hálát adok a Jó Istennek a munka elvégzéséhez nyújtott kegyeleméért, és kérem a Világi Kamilliánus Családok jövőbeni apostolkodásához való megtartó erejét a Kamilliánus Rend mellett, az egész társadalom és az Egyház érdekében.


A "Szent Márton-hegyi" Világi Kamilliánus Család

A Csíkiaknak ismerős név a Szent Márton. A magunkénak valljuk és érezzük, de ugyanígy a franciák is, ahol a Szombathelyről induló nagy püspök, Krisztusról és örömhíréről tett tanúságot. Nem maradnak el az olaszok sem nagy szentünk tiszteletében. A Rómától kb. 80 Km-re fekvő Viterbo, egykori császári üdülő, ma egyetemi város fölött, mintegy őrzőangyalként helyezkedik el a Szent Márton Hegye, mint sok olasz középkori város, hegyre építve. Koronája a méltóságteljes ciszterci apátság, ma plébánia.

Szent Márton-hegyén a kamilliánusok, minden korosztályt átfogó mozgássérülteket (fizikai és szellemi) gondozó intézete működik. A háromszáz alkalmazottat foglalkoztató intézet felsőfokú betegápoló fakultással is rendelkezik, amely a római híres Gemelli Egyetemhez tartozik. A Gemelli kórház a Szentatya számára a Vatikán III. elnevezést édemelte ki, mert itt ápolták sokat szenvedett pápánkat, az ellene elkövetett merénylet óta. De a Gemelli volt az a kórház, ahova a frissen megválasztott pápa első útja is vezetett.

A Viterbo - Szent Márton-hegyi Világi Kamilliánus Család 1994-ben indult. Ők vetették papírra az első alapszabályzatot, ami a későbbi Alapszabályzathoz nyújtott segítséget, így a mi Életmintánkhoz is. A kezdeti lelkes időszakot hosszú, fájdalmas lappangás követte. Idén új lendület töltötte be a tenni vágyó szíveket. P. Luigi Secchi, fiatal kamilliánus atya, a Világi Kamilliánus Családok olaszországi apostola fáradhatatlan munkájának köszönhetően és a helybeli, Szent Vér kongregáció nővérei segítségével megindult a Kamilliánus Család munkálkodása a betegek érdekében.

Apostolkodásuk nem korlátozódik a mozgássérültek intézetére, hanem a plébánia, főként idős és magányos betegei felé fordul. Nagy érdeklődéssel figyelnek ránk, örömmel fogadnak barátságukba és testvérként tartanak számon. Erőforrást jelent számukra egy távoli ország hasonló gondokkal küszködő Családjainak tudata. Imáikról biztosítanak, amiről már tanúbizonyságot adtak az elmúlt esztendőben. Isten kegyelmének jeleit hordozzák az emberek között, amiért valóban hálát adhatunk a Mindenhatónak.

 

Híreink:

* május 27-28-án Bucchianico-ban, Szent Kamill szülővárosában a Kamilliánus Rend megtartotta a nagy Szent 450-ik születésének évfordulós ünnepségeit. A rendezvényen részt vett Zbignew Bodecky atya Nyíregyházáról és Váradi József, Debrecen-nyíregyházi Általános Püspöki Helynök atya, aki megelégedésének és reményének adott hangot a székelyföldi Világi Kamilliánus Családok jövőjét illetően.

* május 15-én a Szentatya levelet intézett P. Angelo Bruscohoz, a Kamilliánus Rendfőnökhöz, Szent Kamill, születésének, a jubileumi Szentévvel egybeeső 450-ik évfordulóján, amelyben külön méltatja és bátorítja a VKCs. létezését és munkáját.

* szívből köszönöm a budapesti Bartimeus VKCs. „Hangos Híradóját”, azt a szeretetet és szolidaritást, amiről tanúságot tesznek. A Jó Isten áldja meg fáradozásiakt!

* a június 2-án lezajlott disszertációm védését jelenlétével megtisztelte Győri Enikő, Magyarország Nagykövete és P. Emidio Spogli, a Camillianum egyik alapítója.

* június 15: szeretettel köszöntjük Dósa Csabát, aki ballagási ünnepségét Kamilliánus Családunkkal ünnepli meg.


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda