A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IV. évf, 27. Szám. 2000 - Szentév, május

BETEGPASZTORACIÓ: A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁDOK ÁLTALÁNOS

ALAPSZABÁLYZATA

 

F. KÉPZÉS

A kezdeti és állandó képzés célja egy emberi, lelkiségi és apostoli érettség elérését célozza, amely követi a körülmények által meghatározott életritmust, és a személyes igényeket az adott környezetben.

 

A képzés a következő segítő szándékot tűzi ki:

- jobb személyes ismeretek megszerzését;

- keresztény élet szerinti döntések képességének erősítését a különböző élethelyzetekben;

- a betegek egymáshoz való közeledése különleges képességének megszerzését;

- az egészségügy világának megismerését és az azt jellemző szociális és politikai vetületek megismerését;

- a szenvedés, a betegség és a halál értelmének elmélyítését a keresztény hit fényénél;

- az egészségügy területét érintő összes etikai kérdésekben való ismeretek megszerzését;

A képzés a következő formában valósul meg:

- kurzusokon, szemináriumokon, kongresszusokon, lelki konferenciákon, vagy lelkigyakorlatokon való részvétel által;

- találkozók szervezése által, amelyet a helyi igényeknek megfelelő gyakorisággal tartanak meg.

A képzés még nem jelent feltétlenül nevelést. Amíg a képzés lehet csupán információ átadás, addig hitre, keresztény életre csak nevelni lehet. Ezért a képzés alatt, a jelen esetben mindig a nevelést is kell érteni.

Ha összehasonlítjuk az Általános Alapszabály, képzésre vonatkozó részét az Életmintával (Az Erdélyi Kamilliánus Családok Életmintája és Működési Módja), láthatjuk, hogy az a kamilliánus lelkiségre nevel a tudatos életszentség melletti elköteleződés által. Az Életminta ugyanakkor tartalmazza a Világi Kamilliánus Családhoz való tartozás háromszintű lehetőségét (23 oldal), és a Belépési Nyilatkozatot, ami a tudatos önnevelés alapköve egy lelkiségi mozgalomban, mint amilyen a Világi Kamilliánus Család, mert az tartalmazza a világi kamilliánus identitás alapkérdéseit.


A "Szent Kamill Szíve Barátai"

"Centobuchi" (Száz-gödör) nevű település az Adriai Tenger közelében fekszik, ahol a Marinelli család mindenféle szeretetszolgálattal foglalatoskodik. Adelaide Marinelli még elevenen őrzi családja lelki ereklyéjét: Szent Kamill családjának leszármazottja. Férjével elhatározták, hogy életet adnak a „Szent Kamill Szíve Barátai” csoportnak, ami még nem egészen Kamilliánus Család, de mindenképpen a család Szentje vezeti annak lelki munkáját. Betegeket, elhagyott idős embereket látogatnak, gyermekeket karolnak fel. Minden hónap 14-én, Szent Kamill égi születésnapján a plébánia templomban megemlékeznek Szent Kamillról, életéből olvasnak fel. Szent Brigitta nyomán, az egy, és a 12 évre szóló engesztelő imalánccal kapcsolja be magát a keresztény élet vérkeringésébe. Üzenetünket szeretettel és érdeklődéssel olvassák.

 

Híreink:

 

* április 14-én Rómában a Kamilliánus Rend, a hozzá tartozó összes ágazatokkal (Szerzetesnők három ága, a kamilliánus lelkiség Világi Intézménye, a Tanítvány Tanítványai és a Világi Kamilliánus Családok), ahogy a Generális atya kifejezte: "a hét szirmú virág", megtartotta jubileumi zarándoklatát. A római Havas Boldogasszony (Santa Maria Maggiore) adott helyet a nemes kezdeményezésnek.

A Kamilliánus Család minden ága bemutatkozott, feltárta örömeit és az évek, évszázadok során elkövetett mulasztásait, amiért nyilvánosan bocsánatot kért. A Világi Kamilliánus családokat ketten képviseltük, Isabel Calderonnal, a Világi Kamilliánus Családok Nemzetközi Elnöknőjével, aki Kolumbiából érkezett. Minden képviselő egy szimbólumot vitt az oltárra, ami közössége életét és munkáját jelképezte. Én az Üzenetet tettem oltárra. Az "Osservatre Romano" cikket közölt az ünnepséggel kapcsolatban. Ezúttal Üzenetünk eljutott a fent említet újsághoz és a tengeren túlra, Kolumbiába.

* május 8-án, Édesanyám hetvenedik születésnapján átadtam teológiai disszertációmat a római Camillianumba. A nyilvános megvédésre június 2-án, d.u. 4 órakor kerül sor.

* május 18: a Szentatya 80 éves. Imádkozzunk érte, hogy Isten adjon még sok kegyelmet számára, nehéz apostoli munkájához;

* május 25: Szent Kamill születésének 450-ik évfordulója. Ezen a napon tartják a kamilliánus mártírok emléknapját. A Kamilliánus rend több mint háromszáz vértanút tart számon, akik a betegek szolgálatára áldozták életüket.

* május 27-28-án Bucchianico-ban, a Szent Kamill szülővárosában tarják meg az emlékünnepségeket.

* Nagyon sok szeretettel üdvözöljük a csíkszentdomokosi Kamilliánus Gyermekeket, vezetőikkel együtt. A Jó Isten áldja meg fáradozásaikat! A megígért Jézuskák érkeznek.

* A római Camillianum gondozásában megjelenő tanulmányba, Árpádházi Szent Erzsébet neve mellé még bekerült a Dr. Batthyány Strattmann László (1870-1931) és a folignói magyar Boldog Antalunk (+ 1398) neve is, akik a betegek szolgálatában emésztették fel életüket.


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda