A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VIII. évf, 71 szám. 2004  - április

AZ IRGALMASSÁG CSELEKEDETEI III. - iSTEN IRGALMASSÁGA JÉZUS ARCÁN

  3) SZENT KAMILL

 
Szent Kamill emberi és lelki életében az Istenélménynek két összetevője van: megtérése, aminek köszönhetően Isten irgalmassága tárgyának érzi magát, lábsebe, amely a szenvedés világát nyitja ki számára. Ebben az összefüggésben születik meg benne a kettős szeretet ténye: a Keresztrefeszített, aki ihleti, vigasztalja, biztosítja, és a beteg felebarát, akiért az egész életét áldozza.

Beletemetkezik a „szeretet karjait mozgató kegyességbe”, Szent Kamill megalapítja „a szeretet új iskoláját”, amelyben egy nagy szeretet lelkétől átitatott glosszáriumot (régi szavakat magyarázó, szójegyzék), tanulnak meg. Útja egy olyan környezetben bontakozik ki, ahol megkontesztálja azt a körülményt, amelyben a beteg ember magára van hagyatva, hogy elérkezzen aztán az egészségügyi ellátás megreformálásához, ahol a szenvedőt „úrként és házigazdaként” kell kiszolgálni. Ezért Szent Kamill megszerkeszti A szegény betegek legtökéletesebb szolgálatának Rendszabályát.

A betegek iránti szeretetet – hangsúlyozza - a legtökéletesebben kell megélni, határok nélkül, egészen az életünk feláldozásáig, az evangélium tanítása szerint: „senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért”, mert „éppen ez simít bele Isten közegébe és megtisztít a bűn minden foltjától”(Formula di vita - Életmód).

Ebben rejlik a Szent Kamill életszentségéhez vezető magasztos út! Életrajz-írója, Cicatelli szerint Kamill “nem beszélt másról, olyan gyakran, és akkora hévvel, mint pontosan erről a szent és jóságos szeretetről, és ezt szerette volna minden ember szívébe belevésni (Vita, 231). Tudatában volt annak, hogy magát az evangélium szívét célozta meg, a szeretet parancsát. Lelkes hangon emlékezteti testvéreit, hogy aki vele együtt a betegek szolgálatára kötelezte el magát, az “a szeretet kiadós főételét “ választotta, vagyis azt a jobbik részt, amely Jézus szívén fekszik. Aki megéli ezt a hivatást, “megszerezheti a szeretet értékes gyöngyszemét”, aminek birtoklásáért megéri elhagyni minden egyebet.

Befejezésül ezekhez a jegyzetekhez, fontosnak tartok idézni néhányat a Szent Kamill “mondásaiból”, melyeket rendtársainak diktált, lelkisége jeléül és nekünk követendő példaként: „Mindenki kérje az Úrtól az édesanyai szív szeretetének kegyelmét felebarátja iránt, hogy szolgálni tudja minden szeretetével, lélekben és testben: mert – Isten kegyelmével – minden beteget olyan szeretettel óhajtunk szolgálni, amilyennel az édesanya ápolja egyetlen beteg gyermekét. A legfontosabb célunk: a szeretet legteljesebb buzgalmával gondozni őket lélekben és testben, akkor is, ha pestisben szenvednek”.  (V.ö., G. Sommaruga, Camillo de Lellis, contestatore, riformatore, santo, ed Oari)

(p. Eugenio Sartore, 2003 szeptember 30, Verona)

Betegeink élményeiből

Műtétre betegeinket közösségi imával készítjük fel. A melléjük állás, a bátorítás hatalmas erőforrást jelent mindenki számára. A műtéten szerencsésen átesett betegeink néha rendkívüli élményekről számolnak be. Ilyen volt nemrég két betegünk, akiket nőgyógyászati műtétre készítettünk fel. Egyiküket az imádság fontossága ragadta meg, hogy imádkozva aludjon el a műtőasztalon. A „Most segíts meg Máriát” kezdte el, és csodálkozott, amikor a nővér költögette, mert ő akkor is imádkozott, folytatta a megkezdett imát. Így az ébresztő nővértől tudta meg, hogy túl van már a műtéten.  Élményét, háláját, könnyezve, nyilvánosan mondta el az első alkalommal, amikor el tudott jönni az imaóránkra az ebédlőbe.

A másikukat a Szűzanya jelenléte nyűgözte le. Ő a Szűzanya jelenlétében aludt el és így is ébredt, a kis Jézussal, és angyalkákkal körülvéve. „Most is itt vannak”, mondta.

Mindannyian meghatottan hallgattuk a két beszámolót, könnybe lábadt szemmel, mert Isten kegyelme átölelte lelkünket végtelen szeretetével, ami könnyekre fakasztott bennünket.

 

Visszajelzések

A csíkszeredai „Szent Kamill” Világi Kamilliánus Család alapításának tízedik évfordulójára kapott méltatásokból idézünk néhányat:

* Calistro Vendrame, volt kamilliánus Rendfőnök, volt tanárom, Brazília: „Kedves Bakó M. Hajnalka, olvastam Üzenetedet, és láttam, hogy milyen szeretettel és lelkesedéssel szolgálod az Urat és a betegeket…”

* Giuseppe Cinà, a római Camillianum elnöke, volt tanárom:

„Örömmel olvastam az Üzenetedet az eltelt tíz évről. Üdvözlöm, és minden jót kívánok a Kamilliánus Család következő születésnapjára is. Még egyszer örömömet és szeretetteljes üdvözletemet küldöm, P. Giuseppe Cinà”.

* Isabel Calderon, a Világi Kamilliánus Családok Nemzetközi elnöke, Kolumbia: „Nagyon örülök nektek, az Üzenet sok jó hírének. Köszönöm ezt a lelkes elköteleződést a betegek, és öregek szolgálatában és a Kamilliánus Családot szeretettel ölelem”.

* Rosa Bianca Carpene, az Olasz Világi Kamilliánus Családok országos megbízottja, a „Cristo Speranza” világban élő kamilliánus lelkiséget élő szerzetesnők vezetője:

„Olvasom, hogy elköteleződtél, elköteleződtetek Erdélyben a betegek lelki, és anyagi megsegítésére, ami örömmel tölt el. Nagyon szép látni, ahogy a világ különböző részein, sok és különböző személyek ugyanazt az evengéliumi lelkiséget választják, hogy hitük tanúságtételét megéljék… Örömmel olvasom híreiteket, szeretettel és imával üdvözlök mindenkit, akik veled együtt dolgoznak: érezzük magunkat valóban egységben!”

* Borbáth Zsuzsanna tanárnő, volt lelkigyakorlatos lányunk: „Nagyon köszönöm az Üzenetet és fogadd szeretetteljes gratulációmat a szülinap alkalmából. Tíz év nem kis idő, de biztos vagyok benne, hogy Isten kegyelméből meg sok tíz evet meg fogtok élni”.

           

            Hírek:

* Hálás szívvel köszönöm a Hargita Nőegylet és a Caritas segítségét: 150 gyermekruha, ennyi játék, 5 kg narancs jutott a kórház elhagyott gyerekei számára Húsvétra.

* Április 25, vasárnap: kamilliánus találkozó délután 4 órától a Megyei Nagykórházban.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27,
Tel/Fax: 0040 266 316-830 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro

<< májusi ÜZENET
márciusi ÜZENET >>
A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda