A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VIII. évf, 72 szám. 2004  - május

AZ IRGALMASSÁG CSELEKEDETEI IV. - iSTEN IRGALMASSÁGA JÉZUS ARCÁN

SZENT KAMILL (Befejező rész)

A beteggel

”Betegápolás közben, amíg kezeink teszik a dolgukat, szemeinkkel azt figyeljük, hogy semmi se hiányozzék nekik, füleink legyenek nyitva, hogy meghalljuk parancsaikat és vágyaikat, nyelvünk vigasztaló szavakat suttogjon fülükbe, eszünk és szívünk imádkozzon értük”.

(G. Sommaruga, Camillo de Lellis, contestatore, riformatore, santo, ed. Oari)

A boldogságokból

“Boldog az az ember, akit Isten ítélőszéke elé egy ilyen szegélny beteg könnye, sóhajtása, vagy áldása kísér el”.

(G. Sommaruga, Camillo de Lellis, contestatore, riformatore, santo, ed. Oari)

Igazgyöngy nélküli aranygyűrű
Amikor a szentmise olvasmányaiban valamilyen szép részt hallott, többször megismételte, hogy érezze annak ízét és mélyebben táplálta vele a lelkét abból az elmélkedésből, mint amennyire a teste érezhette volna.

Nagybőjt első vasárnapján hasonlóképpen, amikr az Utolsó Ítéletről prédikáltak, azt akarta, hogy minden szerzetese elmenjen és részt vegyen a Szeretet Folyamatában, amit aznap felolvastak és meghallja azt a nagy jutalmat, amit a mi Urunk megigért a Szent  Evangéliumban. De amikor valamelyik Prédikátor beszédében megérezte, hogy véletlenül figyelmen kívül hagyta a betegek iránti szeretetet, elégedetlen volt, mert úgy tűnt neki, hogy a predikáció olyan  volt, mint az igazgyöngy nélküli aranygyűrű.

[Vms. p. 232]

 

(p. Eugenio Sartore, 2003 szeptember Verona, 30 - fordította

Bakó Mária Hajnalka világi kamilliánus, Csíkszereda, 2003 november)

FŐEGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG GYULAFFEHÉRVÁR

Szám: 558-2004

D.a J. Kr!
Nagyontisztelendő
B a r i c z   L a j o s
szentszéki tanácsos-plébános úrnak
                                                            Marosszentgyörgy

Főtisztelendő Kádár István kolozsmonostori plébános úr elfoglaltságára hivatkozva, felmentését kérte a Kamilliánus Család elnöki tisztségéből.

A felhozott érvek alapján a kért felmentést megadtuk.

Előzetes egyeztetést követően Nagytisztelendőséged volt szíves vállalni ezt a többletszolgálatot. Ennek alapján folyó év április 15-től jelen leiratunkkal felkérjük és kinevezzük az ERDÉLYI KAMILLIÁNUS CSALÁDOK elnöki tisztségébe. Kinevezésével együtt jár, hogy a Kamilliánus Család érdekeit képviselje bel- és külföldön.

A további tevékenyságát Ft. Gots Anton nyiregyházi házfőnök atyával egyeztesse.

Ezúton is köszönjük többletmunkával járó szolgálat vállalását.

A feltámadt Jézus áldása és békéje legyen elkötelezett szolgálatának megérdemelt jutalma.

Gyulafehérvár, 2004. április 13.

Dr. Jakubinyi György
érsek

           

            Hírek:

* Az erdélyi Kamilliánus Családok nevében köszönetünket fejezzük ki főtisztelendő Kádár István kolozsmonostori plébános úrnak szolgálatáert, és szeretettel üdvözöljük Baricz Lajos főtisztelendő urat, aki már kifejezte irántunk megtisztelő szeretetét.

* Hálás szívvel köszönöm a csíkszeredai Domokos családnak nemeslelkü adományukat. Jóvoltukból újabb 150 darab gyermekruha került a kórházi gyermekek javára.

* A Hargita Nőegylet és Caritas évzáró ünnepén gyüjtést rendezett a kórház beteg és elhagyott gyerekei számára, június 1-én újabb gyümölcs, játék és ruhanemüvel tudjuk megajándékozni a kis szenvedőket.

* Mélyéges hálámat fejezem ki a Rosenheim-i Nőszövetségnek támogatásukért, segítségükkel könnyebben eljutok kórházon kívüli betegeimhez is.

* Csíksomlylyóra látogat Padovából Szent Antal csont-ereklyéje. A jeles eseményre május 25-én, Szent Kamill születésnapján kerül sor, déli fél 12-kor a kegytemplomban.

* május 25: Szent Kamill születésnapja, kamilliánus találkozó a Régi Kórházban a betegekkel, délután fél 4-től.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27,
Tel/Fax: 0040 266 316-830 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro

<< júniusi ÜZENET
áprilisi ÜZENET >>
A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda