A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VI. évf, 48. Szám. 2002 - február

Kórházpasztoráció - napi imaprogramtár (folytatás)

 

* Szent Kamill segítségül hívása: a műtétre való felkészülés sajátos formája. Minden alkalommal elvégezzük, ha valaki a betegek közül műtét előtt áll. Ez egy ima-gyűjtemény Szent Kamillhoz, a betegek, kórházak és betegápolók védőszentjéhez. Ilyenkor mindig bemutatom Szent Kamillt, életét, lelkiségét, szeretetszolgálata legfőbb jellemzőit, munkássága magyar vonatkozásait és a saját kamilliánus identitásomat is. Nem felejtem el a betegek figyelmébe ajánlani a háromszáz kamilliánus vértanút és kérem betegeimet, hogy ne féljenek segítségül hívni őket, mert bizonyára mindig akad közöttük egy, aki éppen az adott pillanatban "munkanélküli". Ezzel az imával és gyakorlati kéréssel a "szentek közösségébe" szeretném bekapcsolni a betegeket.

A Szent Kamill közbenjárásáért végzett imalánc után az egyik legismertebb búcsús énekünket szoktuk énekelni: "E siralom völgyében, az élet tengerén" címmel.

* Rózsafüzér: Sajátos terület a közös imában. Nagy népszerűségnek örvend a Irgalmas Rózsafüzér. Ezt úgy szoktam bemutatni betegeimnek, mint olyan szükséghelyzetet, amilyen a "sürgősség" egy kórházban. Nem elmélkedő, rövid, mindössze 12 percet igénybevevő, a betegeket nem fárasztó ima. Ereje abban áll, hogy az Úr Jézus kínszenvedésére hivatkozva bocsánatot kérünk az egész világért, nemcsak azokért, akiket szeretünk, de azokért is, akiket nem könnyű szeretni. A belső gyógyulást segítjük elő általa a bocsánatkérés és megbocsátás gyakorlásával. Fájdalmainkkal a Megváltás művébe kapcsolódunk bele, mert lehetőségünk nyílik saját szenvedéseinket a Megváltó szenvedéseivel egyesíteni. Ez a Krisztussal egyesült szeretetszolgálat a legszentebb szolgálat, a betegek és szenvedők legszentebb szeretetszolgálata, amit az emberiségért hoznak áldozatul.

* Elmélkedő rózsafüzér: Ebből általában egy tízedet végzünk közösen az igényeknek megfelelően (az imádkozó betegek nagy része elvégzi a rózsafüzért a kórteremben). A titkot valamelyik beteg, rózsafüzér-társulatvezető választja ki.

* Kismamák szerepe: a rózsafüzér tízedet előszeretettel végezzük, amikor több, gyermeket váró kismama van közöttünk. Ilyenkor mindenki egy Üdvözlégyet mond, a kismamák viszont annyi Üdvözlégyet, "ahányan vannak", vagyis, egyet saját magáért és egyet a születendő gyermekért, akit, vagy akiket a szíve alatt hordoz. Ezzel azt szeretnénk jelezni, hogy születendő gyermekeik a keresztény közösség élő tagjai már most. Protestáns testvéreink Miatyánkot mondanak, nem magyar anyanyelvű testvéreink a saját nyelvükön mondják a megfelelő imát (folytatjuk).


Tíz éves a csíkszeredai Caritas segítő-kirendeltsége

A Caritas csíkszeredai segítő-kirendeltségét Szüszer Nagy Katalin vezeti immár tíz éve városunkban, hét éve Szabó Csongor a munkatársa. Az erdélyi Caritas vezetője, Ft. Szász János biztosította rá a lehetőséget, hogy könnyebben elérhető legyen a belvárosban lakó rászorulóknak, a Caritas központ ugyanis Csíksomlyón működik. A régi "szegény konyha" udvarán van ez a kirendeltség, egy régi bérházban. Ma fennáll a veszélye annak, hogy megszűnik, mert a régi tulajdonos visszaigényli a helyiséget. Az udvarban a Helyipar étkezdéje és "ingyen konyhája" is működött egy ideig. 1994 márciusában Anton Gots atyával az első, és utolsó kamilliánus találkozó vendégeit mi is itt tudtuk ellátni. Akkor is Kata vállalta a megsegítésünket. Ma a Borona vendéglő vette át a vendégek szolgálatát.

A Caritas segítő-kirendeltség használt ruhákat ad olyan rászorulóknak, akik erre igényt tartanak. Az igénylőktől az egyházi adó kifizetési számláját kérik, a nagyon alacsony nyugdíjasoktól csupán az utolsó nyugdíj szelvényt. Néhány évig egy meghatározott minimális befizetést kértek a Szent Ágoston templom építésére.

Havonta 300-350 személyt tudnak kielégíteni, attól függően, hogy mennyi használt ruha érkezik.

Kata volt az, aki 1996-ban létrehozta városunkban a Roma Szövetséget, roma iskolát indított, amit a mai napig támogat.

Egy sajátos tevékenységi területe Katának a "Nőklub", amely egyedül állókból, keresőkből, többet akarókból verődött össze, akik minden szerdán d.u. 6 órától találkoznak a Borona vendéglő hátsó termében, megbeszélik dolgaikat, közös programokat szerveznek, előadókat hívnak. A befolyt tagsági díjakból jótékonykodnak: öregeket, gyerekeket segítenek, a Tanulók Házát pártfogolják.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent számára ez a szegényeket segítő szolgálat egyszerűen válaszol: "életet jelent", úgy érzi, hogy "hasznos embere a társadalomnak".

Kata életében megvalósult egy nagyon fontos keresztény üzenet: Az Istenfizesse, gyógyít! Ugyanis férje hirtelen halála után egy szárnnyal kell tovább repülnie a kitűzött célok felé, ami időnként elbizonytalanítja, de ez az üzenet kibontotta lelki szárnyát, amelyre bizalommal ráhagyatkozik.

Megköszönjük a római Kamilliánus Anyaháznak, hogy levéltáruk részére, igényt tart minden idáig megjelent Üzenet számunkra. Kérésüknek a legnagyobb örömmel tettem eleget.

 

Híreink:

* február 11: a Betegek Világnapja: sajnos a január elején Rómából elküldött anyaga, az "És gondját viselte..." amely az idei Betegek világnapja tematikáját tartalmazza, még nem érkezett meg mind a mai napig, ezért nem tudtam közölni februári Üzenet számunkban. Amint megérkezik, egy későbbi számban ismertetem;

A Betegek Világnapját idén a csíkszeredai Régi Kórházban ünnepeltük meg. Betegeinket énekükkel, zenéjükkel köszöntötte a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia Psallite együttese, szavalattal a Művészeti Líceum színi tagozatának tanulója. Áldozatos munkájukat, segítő készségüket szívből köszönjük, és Isten áldását kérjük életükre;

* február 25: Kamilliánus találkozó a lenti címen.


Szeretettel,
Bakó Mária Hajnalka, R - 4 1000 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda