A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VI. évf, 47. Szám. 2002 - január

Kórházpasztoráció - napi imaprogramtár

* A köszöntés lényege: A beteg ember jól érzi magát ott, ahol róla van szó, főszereplő lehet egy olyan helyzetben, ahol méltósága nem szenved hiányt.

Betegeimtől szeretem megkérdezni, ha valakinek névnapja, születésnapja, házassági évfordulója, vagy valamilyen más ünnepe van. Köszöntjük őt az egybegyűlt betegekkel. Ilyenkor ünnepeltünket kérjük meg, hogy válasszon egy éneket, amit majd az ö tiszteletére énekelünk.

* Énekeink rendszerint csíksomlyói búcsús énekek, de tarkítjuk alkalmi énekekkel is. Minden ima után énekelünk, az alkalomnak, az elvégzett imának, valamint a betegek óhajának megfelelően.

* A nap szentje és a Szentírás üzenete: Az Útitárs (elmélkedés az év minden napjára, az egyes napokhoz kapcsolódó boldogok, szentek, jeles emberek vallomásaival), biztosítja számunkra a liturgikus évbe való bekapcsolódást. Ugyanakkor számon tudjuk tartani a névnapokat.

* Ismeret-terjesztők: Ezek általában tömör fogalmazású ismeret-terjesztő felolvasott szövegek. Lehetnek a liturgikus évhez kötöttek, pl. Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét, Pünkösd, stb. a Szentírás, egyházi dokumentumok, vagy boldogok, szentek, jeles emberek éltének ismertetése.

* Alkalmi imák - az adott napnak, esetleg ünnepnek megfelelően állítom össze, természetesen a betegek igényeinek figyelembevételével.

            - Szentlélek imák: ezek nagy érdeklődésnek örvendenek, a betegek nagyon szívesen folyamodnak a Szentlélekhez segítségért. Többféle Szentlélek imánk van, amit felváltva végzünk. Vannak, amit felolvasok, és a betegek hallgatják, de vannak olyanok, amelyeket közösen végzünk.

            - Különböző imádságok ismertetése: olyan imák, amelyekről elmélkedünk, amelyeknek a mondanivalóját meg kell mélyebben érteni (kilencedek, hosszabb időre vállalt imák, üzenetek…    - Betegek imái: ezek a betegek fohászait kifejező imák, litániák, könyörgések, önfelajánló imák, gyógyulásért, belső gyógyulásért végzett imák, megbocsátó és bocsánatkérő imák, a Szűzanyához, a Betegek Gyógyítójához intézett imák.

            - Elmélkedő ima: általában hetente egyszer elvégezzük a "mennyei utazást" - "Egy negyedóra az Oltáriszentség előtt". Ez az elmélkedés az Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézussal való belső párbeszédbe kapcsol bele. Azért neveztem el mennyei utazásnak, mert az Isten vezetésére való ráhagyatkozásra szeretném megtanítani a betegeket.

            Megjegyzem, hogy áldó hatása nem marad el. Ez az ima/elmélkedés gyakorlat is egyben, mert lépésről lépésre kell haladni benne az Úr Jézussal (folytatjuk).


Egy évvel öregebb lett az Üzenet

Szent Család vasárnapja a csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenetének "születésnapja". Első számunk 1997 utolsó vasárnapján jelent meg. Azóta bejárta a világot, ismertetett, lelkesített, híreket hordozott, és gazdagított.

Nagykászon: Szent Vince és Spitex Társaságok

A Kászonok, a Csíki és a Háromszéki medence között elterülő települések. Csík felöl a Nyergestetön át lehet megközelíteni. Közigazgatásilag Hargita megyéhez tartozik.

A 2001 december 9-i "nyugdíjasok napján" beszámoltak karitatív tevékenységük egyik lényeges részéről: A Szent Vince Társaság 32 tagja és a Spitex 8 tagja átfogja a települések betegellátását. A falusi ember életmódjához alkalmazkodó szolgálataikkal az idősek, betegek, egyedülállók hétköznapjait teszik emberibbé, keresztényibbé. Fő mozgatórugója ennek a tevékenységnek családi orvosuk, dr. Sztojka Tamás, aki az emberi személy hármas dimenzióját egyesíti hivatása gyakorlásában, vagyis gondozottjai fizikai egészsége fenntartása érdekében az erkölcsi és magatartásbeli feladatokat a személyes Istennel való párbeszédbe kapcsolja bele.

Kolping és Kamilliánus Család: Köszönetnyilvánítás:

A csíkszeredai Kamilliánus Család, hálás szívvel köszöni a Nagy István Művészeti Líceum zene és színi tanulóinak az odaadó szeretetet, amivel megajándékozták a Megyei Nagykórházban elhagyott gyermekeket.

Ugyanakkor megköszönjük a csíktaplocai Kolping Család és a csíkszeredai "Nemmetalifer", személy szerint Székely Mónika nagylelkű támogatását közös célunk kivitelezésében.

Karácsonyi befektetés

Karácsony az ajándékozás ünnepe. Van, aki ajándékot vár azoktól, akiktől joggal el is várhat. Olyan is akad viszont, aki olyanokat ajándékoz meg, akik nem várták el ezt az ajándékot, akiknek meglepetés, és nem visszatéríthető.

Édesanyám, a jó háziasszony igényességével, kis csomagokat készített, olyanok számára, akiknek nem az ajándék volt az érték, hanem a figyelmesség. Egyszerűen így könyvelte el szeretet-akcióját: "felfelé küldtem". Jó befektetés...

Lelkiségek napja Csíkszeredában

2001 december 15-én a Szent Kereszt Plébánia megrendezte a lelkiségek napját. A zord idő ellenére (- 28 C°) sokan összegyűltek. A kiscsoportok beosztása is tükrözte a lelkiségek alapítóinak nevét és nem keltett zavart, ha például a Szent Kamill csoportba nem jutott kamilliánus.

Híreink:

* január 25: Kamilliánus találkozó a lenti címen.


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka, R - 4 1000 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda