A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VI. évf, 49. Szám. 2002 - március

Kórházpasztoráció - napi imaprogramtár (folytatás)

* Úrangyala: az Úrangyala teológiája nem hiányozhat a mindennapi gyakorlatból. Minden alkalommal megkérem betegeimet, hogy ugyanazon lelkülettel vegyünk részt benne, mint amilyennel, 2000 évvel ezelőtt az, a Szűzanya által elkezdődött. Ez annyit jelent, hogy minden alkalommal, amikor mélységesen megéljük a megtestesülés titkát, az Úr Jézus élete újra elkezdődik bennünk. Az Úrangyala tehát állandó újrakezdést jelent a Szűzanya által Jézus életében.

Ez az ima a Kamilliánus Családok egyik ima-találkozója, amit déli tizenkét órakor végzünk, egymásra gondolva a világ minden részén.

* Papjainkért, orvosainkért, ápolónkért, jótevöinkért végezzük rendszerint a "Most segíts meg Máriát", a Szűzanya oltalmát, segítségét kérve rájuk. Ezt az imát a csíkszeredai Szent Kereszt új templom alapkő letételével kezdtük el végezni rendszeresen.

* Szent István felajánlása szerint magunkat, családjainkat, népünket a Szűzanya oltalmába ajánljuk és kérjük hathatós segítségét mindenkori bajainkban. Ez a gyakorlat 2001 szeptember 12-én kezdődött el, és a "Szűz Szülője Istennek" imát végezzük.

* Halottainkért, bajba jutott családtagjainkért is imádkozunk. A betegek szívesen megosztják egymással azokat az imákat, amelyeket otthonról hoztak magukkal. Ezek az egyéni imák lehetnek még gyerekkorukban tanult imák, vagy kedvenc imáik, de gyakran vannak énekek, versek, ami emeli az együttlét, az ima légkörének szépségét.

* A befejező imák is változnak. Többféle esti imát ismerünk: "Előbb hogysem lefeküszöm", "'O édes Istenem", vagy a betegek által felkínált esti ima. Rendszerint az "Uram, hallgasd meg a mi könyörgésünket"-el, fejezzük be.

* A záró éneket a betegek választják ki.

Egy ilyen imaprogram általában másfél órát vesz igénybe.

Nagyböjtben minden alkalommal keresztutat végzünk. A keresztút szövege is nagyon változatos, az alkalomhoz és a rendelkezésre álló időhöz igazodik.

Diavetítés: általában egy estét kitöltő anyagot szoktam vetíteni olyankor, amikor a kikapcsolódás a fontos.

Szent Antal kilenced: a csíksomlyói kegytemplomban rögzítem szalagra a szentmiséket, amelyeket a következő napokban hallgatunk meg a kórházakban.

Betegek Világnapja

Idén tízedik alkalommal került megrendezésre a Betegek Világnapja, február 11-én, a Lourdes-i jelenés napján.

Az idei téma az Irgalmas szamaritánus példabeszédére fekteti a hangsúlyt: "... És ápolta" (Lk 10, 34).

Öt témakörre oszlik a mondanivaló:

1. Egy világi példabeszédről van szó, olyan értelemben, hogy mindenkihez szól. Érthető lehetőséget kínál mindazoknak, akik noha egyházi emberek, kockáztatják, hogy érzéketlenek és ridegek maradjanak a fájdalommal szemben.

2. Isten, az Irgalmas Szamaritánus iskolájában. Ez a világi példabeszéd mindenekelőtt mélységesen isteni. Isten irgalmasságát beszéli el, Fiában, Jézus Krisztusban, ráhajol emberi mivoltunk sebeire, hogy meggyógyítsa és megmentse azt.

3. Testvéri gyógyító közösség iskolájában. A keresztény közösség, mint Jézus tanítványainak iskolája elsőnek van meghívva Isten, az Irgalmas Szamaritánus iskolájába, hogy folytassa, és időszerűvé tegye az ö gyógyító munkáját. Mint Neki, nekünk is szemünk legyen a látásra, szívünk legyen a szenvedőkhöz való közeledésre, és azok ápolására.

4. A beteg és szenvedő személy iskolájában. Az szamaritánusi lelkület tanítása mindenekelőtt az, hogy a beteg, szenvedő ember nem egy statisztikai adat, hanem egy emberi személy. Másrészt a betegség és szenvedés tapasztalata az élet magasiskolája, annak, aki is, aki megéli azt, és annak is, aki a beteg mellet van. Közösségben lehet igazán emberré fejlődni.

5. A Húsvét és a remény pedagógiája. A húsvét misztériuma, Jézus szenvedése, halála és feltámadása alapja a keresztény reménynek. A feltámadásban rejlik a Teremtő Isten legnagyobb szeretete, aki Krisztusban minket is megváltott a haláltól. A szeretetnek ez a tanúbizonysága arra ösztönöz bennünket, hogy ne önmagunkért éljünk, hanem testvéreinkért, ahogy Ö tette.

P. Francesco Zambotti: Az öröm fénye

Az öröm fénye,/ o Uram,/ jöveteledre.

És a szív/ megtelik,/ és elszenderedik,/ Benned.

(ZAMBOTTI F., Sorsi d'acqua viva, Ed (II). Gribaudi, Torino 1992, p. 95.)

 

Híreink:

* 2002 január 25-én a csíkszerdai Bíróság bejegyezte Egyesületünket, a KÉKNEFELEJCSet, amely kulturális, hagyományőrző és lelkiségi célokat kíván szolgálni;

* hálás szívvel köszönjük a Bucchianico-i „Szent Orbán” Kamilliánus Családnak azon támogatását, amellyel Üzenetünk postai költségeit megsegítették;

* nagyon köszönjük a Bolzano-i Kamilliánus Családnak értünk tett fáradozásait!

* mélységes hálával köszönjük a Vicenza-i Bisazza családnak nemes lelkű támogatásukat, amivel Egyesületünket megajándékozták. Isten fizesse meg mindannyiuk jóságát;

* március 25: nyolc éves a Kamilliánus Családunk, találkozó a lenti címen, a szokott órában.

 

Mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka, R - 4 1000 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda