A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VI. évf, 55. Szám. 2002 - október-november

Klinikai pasztorációs nevelés

A kifejezés talán még nem épült be a köztudatba úgy, ahogy azt a hétköznapi élet szóhasználata igényelné, de immár meg merünk barátkozni a feladatkör szükségességével, annak tartalmával és mélyebb megismerésével.

Két kifejezés jelentésével találkozunk, ezek vezetnek el a megértéshez: klinikai, azt jelenti, hogy olyan feladatról van szó, amely valamilyen gyógyászati intézmény keretén belül zajlik (kórház, pszichiátriai intézet, rehabilitációs központ, öregotthon, magán klinika stb.), ahol a kelkiápoló hivatását tanuló vagy immár gyakorló szakember a beteg személyekkel találkozik. Pasztoráció viszont azt jelenti, hogy az elvégzendő munka nem orvosi feladatkört lát el, hanem lelkipásztorit. Ez utóbbi az Evangélium üzenetére épül, saját élet és munkastílussá téve az irgalmas szamaritánus üzenetét (Lk 10, 25-37), bennsöségesen megélve a jó pásztor jellemvonásait (Jn 10, 11-17).

A klinikai pasztorációra való nevelés viszont azt a képzési formát jelenti, amely során a lelkipásztor, vagy a lelkipásztori asszisztens folyamatosan elsajátítja azokat a teológiai, lélektani, társadalmi tudnivalókat, amelyek által egyre inkább képessé válik a beteg emberek megértésére és segítésére. Jó lelkipásztorok és jó lelkipásztori asszisztensek képzése minden keresztény egyház alapvető feladata, akiknek munkája által a legfontosabb evangéliumi üzenet valósul meg: a szenvedés értelmet nyer és a szenvedő ember, személyesen kapcsolódik bele a Jézus Krisztus megváltó művébe.

A klinikai pasztorációra való nevelés legfontosabb célkitűzése éppen ezért olyan érett és hozzáértő szakemberek képzését jelenti, akik képesek Jézus Krisztus megváltó szeretetét közvetíteni az embereknek, akik kreatív módon képesek segíteni őket, legyőzni a betegség, vagy szenvedés okozta krízis helyzetet, ugyanakkor figyelni tudnak saját emberi és lelki fejlődésük fontosságára is.
Ennek megvalósításáért néhány elengedhetetlen szempontot kell figyelembe venni:

1. Saját személyisége felelősségteljes felfedezése. Ez a terapeuta életminőségét jelenti munkája hatékonysága fölött.

2. Kielégítő pasztorációs identitás megszerzése, ami a saját lénye és pasztorációs szerepe közötti kapcsolatot jelenti.

3. Megszerezni a saját pasztorációs tapasztalatában megérlelődött teológiai alapállást.

4. Elsajátítani a pasztorációs szolgálat megkönnyítésének technikai gyakorlatát a meghallgatásban, a válaszadásban, a beteg igényeinek felismerésében.

5. Különböző helyzetek megismerése.

6. Elsajátítani egy jó közreműködési készséget.

7. Megtanulni alkalmazni és átadni más szakterületeknek mindazt, amit a klinikai pasztorációban sikerült megtanulni.

ERDÉLYI KORHÁZLELKÉSZEK IV. ÖKUMENIKUS TALÁLKOZÓJA

CSÍKSZEREDA 2002 november 18-19

Program

November 18 hétfö

8,00 - Reggeli

9,00 - Reggeli ima

            A klinikai pasztoráció mibenléte

9,30 - Esettanulmányok elemzése

10,30-11,00 szünet

11,00-12,30 - Esettanulmányok elemzése

13,00 - Ebéd

15,00 - Esettanulmányok elemzése

16,30-17,00 szünet

17,00-18,00 - Csoportdinamika

18,30 - Közös ima a betegekkel a Bőrgyógyászaton

20,30 - Vacsora

November 19 kedd

8,00 - Reggeli

9,00 - Reggeli ima

            A gyógyító beszélgetés alapkérdései

10,00 - Esettanulmányok elemzése

10,30-11,00 szünet

11,00-12,30 - Esettanulmányok elemzése

13,00 - Ebéd

15,00 - Esettanulmányok elemzése

16,30-17,00 szünet

17,00-18,00 - Csoportdinamika

18,30 - Vacsora

 

Híreink:

* Még mindig elevenen él a nyári lelkigyakorlatok résztvevőiben a felemelkedettség élménye. Van, aki azt mondja: "nem lehet elfelejteni...", más azt, hogy "életem legboldogabb napjai voltak...". Ferenczi Margitka részletesen jegyezte a mindennapok eseményeit, különös gondot fordítva a háziasszonyi teendők megfigyelésére. Így fejezi be eseménynaptárát: "Nagyon meg voltam elégedve az egész lelkigyakorlattal, azt is mondtam a családomnak, hogy nem az a Margit vagyok, aki a lelkigyakorlat előtt voltam. Nagyon sok lelki gyógyulásban részesültem!" És még egy utóirat: "Nagyon sok kegyelemben részsültünk!!! HÁLA A JÓ ISTENNEK!!!" Az ő archaikus imája, amit még kiskorában tanult és mindenki szívesen magáévá tett, a következő: "Akár kicsi, akár sok, legyünk érte hálások!"

* szeptember 1-30 között Veronában voltam egy klinikai pasztorációs kurzuson, amit a volt Generális atya, Angelo Brusco tartott; október 1-9 között a csíkszeredai Művészeti Népiskola delegációját kalauzoltam: 2-án Bucchianicoban, a Szent Kamill szülővárosában voltunk, 3-5 között részt vettünk a Terni-ben megrendezett Nemzetközi Ifjúsági Művészetterápiás Konferencián. Barátaim zenéjükkel bűvölték el a hallgatóságot, én a "Székely ember gondolkodásmódjának filozófiájáról" tartottam előadást; okt. 6-9 között meglátogattuk Rómát, az örök várost, ahol a Magyar Nagykövet-asszony, Győri Enikő vendégei voltunk.

* november 25: kamilliánus találkozó szentmisével.


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka, R - 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda