A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VI. évf, 54. Szám. 2002 - augusztus-szeptember

"Kálmánka"

Betegpasztorációs tevékenységem 1994 március 24-én kezdődött. Először a Megyei Nagykórház Gyermek osztályát látogattam. Itt éreztem magam igazán otthon. Részben azért, mert a gyerekekhez közel álltam, másrészt, mert én is sokat feküdtem kórházban gyermek-koromban, pontosan tudtam, mit jelent egy gyermeknek a kórházi légkör, a családtól való elszakadás, és az a kiszolgáltatottság, amit a betegség jelent.

Abban az időben már készültem Betegpasztorációs tanulmányaim elkezdésére, így önkéntesként neki mertem fogni, egyedül indulva el az úton, amely mostanára, hála Istennek immár járható.

A gyermekosztály elkülönítőjében feküdt egy tizennégy éves fiú, Kajcsa Kálmán, akit mindenki egyszerűen Kálmánkának szólított. Leukémiában szenvedet, világos volt előtte, hogy sorsa meg van pecsételve. Csodálatra méltó nyugalommal viselte betegségét, fogadta a legzavaróbb kezeléseket, melyekkel naponta szembe kellett néznie. Szobája be volt rendezve egy ilyen állapotnak megfelelő beteg számára, édesanyja mindig mellette volt, csak ritkán maradt távol, ha sürgős családi gondokat kellett megoldania.

Kálmánkát szívesen látogattam, találkozásainkban mindig volt valami megmagyarázhatatlan, megfoghatatlan. Soha nem jöttem el tőle szomorúan, jóllehet nem volt egyszerű elfogadnom a lassan elmúlás megváltoztathatatlan tényét.

Nagycsütörtök volt éppen, amikor először fogalmazódott meg bennem a kérdés: hova menjek, a templomba, vagy a kórházba? Azt mondtam, a templomba magamért megyek, a kórházba beteg testvéremért. A második mellett döntöttem. Engedélyt kértem a szolgálatosoktól, hogy az osztályon lévő másik két, tizennégy éves gyereket (egy fiút és egy lányt) engedjék át a Kálmánka kórtermébe. Megengedték, mint olyan sokszor. A Nagycsütörtök lényegéről beszélgettünk. Elmélkedésünk egyre mélyebbre ment, mert közöttünk volt egy, aki készült az Örökkévalóval találkozni, tudatosan. A másik két, tizennégy évest is magával ragadta Kálmánka bölcsessége, akit a szenvedés idő előtt felnőtté érlelt.

Beszélgetésünket egészen sajátos módon fejeztük be. Arra kértem Kálmánkát: "Ha Országodba jutsz, ne feledkezz meg rólam..."Áldozócsütörtökön költözött el a földi életből.

Azóta kishúga, aki alig ismerte meg az életet és édesapja is elköltöztek. Ma Kálmánka édesanyja vak anyósát gondozza.

2002 augusztus 4-én vasárnap vettük át a kórházlelkészi szoba kulcsát a Megyei Nagykórházban, amit a kórház vezetősége, erre a célra közel két évi várakozás után átadott. Ez a szoba a Kálmánka volt kis kórterme. A szentmisét azon a folyósón mutatta be kórházlelkészünk, amely ehhez a szobácskához vezet. Kálmánka nem feledkezett meg rólunk. Számomra "szent ez a hely", itt egy hitvalló töltötte élete utolsó szakaszát, és megadatott nekem az a kegyelem, hogy fenntartsam róla az emlékezést.

"Betánia: a Jóság Hajléka": A Csíkszeredai "Szent Kamill" VKCs. archaikus imagyűjtő lelkigyakorlatos tábora 2002 augusztus 8-11 között, Gyímesbükkön, a Deáky Panzióban

 

Téma: Szent Kamill lelkiségének három alappillére

Program:

* augusztus 8 csütörtök: 16,54 kor megérkezés Gyímesbükkre a Csíkszeredából 15,27-kor induló vonattal, elhelyezkedés, ismerkedés. A környezetet, Deáky András házigazda és Zsigmond Enikő geológusnő ismerteti.

19,00 órakor vacsora, utána közös tanácskozás, a tematikák ismertetése, a személyes feladatkörök kijelölés, a gyűjtési területek és a kijelölt személyek megismerése, beszélgetés a helybeli meghívottakkal, anyaggyűjtés.

* augusztus 9 péntek: 8,00 reggeli, majd elmélkedés a kereszténység központi kérdéséről, a Keresztrefeszített Jézusról, Szent Kamill lelkisége alapján. Ezután kiértékeljük az előző nap gyűjtésének erre a témakörre vonatkozó anyagát, utána ebédig ismerkedés a környezet szépségeivel, Zsigmond Enikő vezetésével.

13,00 ebéd, utána szabad program.

15,30 megbeszélés a résztvevőkkel, majd a kijelölt személyek felkeresése otthonukban, életmódjuk hiteles megismerése segíti a forrásmunkák világosabb megértését, létrejöttük, megőrzésük rejtélyeinek felderítését.

19,00 órakor vacsora, ezután a helybeliek zenés este.

* augusztus 10 szombat: 8,00 kor reggeli, majd elmélkedés a napi témáról, Szűz Máriáról, a Betegek Gyógyítójáról. Ezután kiértékeljük az előző nap gyűjtésének erre a témakörre vonatkozó anyagát, utána ebédig ismerkedés a környezet szépségeivel, Zsigmond Enikő vezetésével.

13,00 ebéd, utána szabad program.

15,30 megbeszélés a résztvevőkkel, majd a kijelölt személyek felkeresése otthonukban, a megkezdett munka folytatása.

19,00 órakor vacsora, közös beszélgetés a helybeli meghívottakkal a betegápolás népi módjairól. Moderátor Dr. Sztojka Tamás.

* augusztus 11 vasárnap: 8,00 kor reggeli, majd elmélkedés a napi témáról, az Irgalmas Szamaritánus teológiai és társadalmi mondanivalójáról. Hálaadó közös szentmisén veszünk részt a gyímesbükki római katolikus templomban.

13,00 ebéd, ezután kiértékeljük az előző nap gyűjtésének erre a témakörre vonatkozó anyagát és rendszerezzük a három nap gyűjtését.

Hazautazás Csíkszeredába a 17,48 órakor induló vonattal. A szállás költségeit Egyesületünk, a "Kéknefelejcs" fedezi, az étkezést közösen oldjuk meg a résztvevők által hozott nyersanyagokból. Utólagos kiadásokra egy kenyér árával járulunk hozzá.

 

Híreink:

 

* Hálás szívvel köszönjük Hargita Megye Tanácsának, a Vicenza-i Bisazza családnak, Csibi Mártának a Herbalife helyi koordinátorának nemes lelkű adományát, amellyel elősegítették gyímesbükki táborunk megszervezését;

* magyarországi testvéreinknek mondunk őszinte köszönetet, legfőképpen a kisnyugdíjasoknak, akik a kevésből is sokat adtak gyermekeink életének jobbá tételéért: segítségükkel a csíkszeredai Megyei Nagykórház gyermekosztálya számára vásárolhattunk egy mosógépet és elláthattuk az osztályt babaholmival;


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka, R - 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda