A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VI. évf, 56. Szám. 2002 - december

 
AZ EGÉSZSÉG PASZTORÁCIÓJÁNAK

TEOLÓGIAI-PASZTORÁCIÓS KRITÉRIUMAI

Az egészség pasztorációjának Rómában kiadott kézikönyve hét teológiai-pasztorációs vezérelv-kritériumot sorol fel a gyakorlat számára, amelyek rávilágítanak a keresztény szeretetszolgálat alapvető fogalmaira, ennek a szolgálatnak nem éppen egyszerű labirintusában:

1, A teocentrikus vezérelv-kritérium: a betegség és szenvedés előidézte krízis helyzetben, Isten elsőbbségére helyezi a hangsúlyt;

2, A Krisztocentrikus vezérelv-kritérium. Ez a Krisztus-központúság vezérelv-kritériuma. Krisztus az egyetlen üdvösség közvetítő, akire állandóan hivatkoznunk kell az egészség pasztorációjában, aktualizálni Jézus evangelizációs gyógyító és megváltó tevékenységét.

3, A pneumatológikus vezérelv-kritérium .Minden keresztény közösség arra hivatott, hogy kifejezze a Szentlélek jelenlétét, megtapasztalva működését, engednie kell magát átjárni annak bölcsessége által, befogadni és megosztani adományait, megvallani gyümölcseit.

4, Az ekkleziológiai vezérelv-kritérium. A kórházlelkészi szolgálat az Egyház által felajánlott közvetítő tevékenység Isten tervének a lelkek megmentése számára. Az Egyház szolgálata által ajánljuk szenvedéseinket Isten kezébe, leszünk Jézus Krisztus üdvösségszerző művének munkatársai. A betegek és szenvedők az Egyház szolidaritása által nyernek bátorítást a megpróbáltatás időszakában, és értelmet küzdelmeikhez.

5, Az antropológiai vezérelv-kritérium. Az embertani, vagy antropológiai vezérelv-kritérium a tartalmi hordozója a keresztény üdvösségtörténetnek, amelyet az Egyház hivatott közvetíteni az emberek felé. Az Egyház tevékenysége Krisztusban találja meg az ember valóságának egész „értelmét”: „Az ember misztériuma csak a megtestesült Ige misztériumában világosodik meg igazán” (GS 22).

6, Az üdvtörténeti vezérelv-kritérium. A történelem az a konkrét hely, ahol Isten jelen van és találkozik az emberrel, hogy közölje vele üdvösségének áldozatát. Ugyanakkor annak a helye is, ahol a keresztény közösség a feltámadt Krisztusban hivatott megélni hitét, ahol erről tanúságot tesz, és szolgálja Isten Országának ügyét.

7, Az eszkatológikus vezérelv-kritérium. A keresztény ember a remény állapotában él és valósítja meg önmagát Krisztus példája szerint. Ezért a keresztény embernek egy személy mellett kell elköteleznie magát: Jézus Krisztus oldalán, hogy vele együtt, mindenki számára a megváltás és a szabadulás munkálója legyen.

(BRUSCO A., PINTOR S., Sulle orme di Cristo medico - Manuale di teologia pastorale sanitaria, Ed. Dehoniane, Bologna 1999, 69-80)


Öt éves az Üzenet!

 

            A csíkszeredai Kamilliánus Család üzenete ötödik születésnapját ünnepli 2002 Szent Család vasárnapján. 1997-ben ugyanis, Isten kegyelméből ezen a napon indult útjára az első szám magyar és olasz nyelven. Most újból hálás szívvel mondok köszönetet Dr. Simon Ernönének, Éva-anyámnak, aki a szívműtétjét követő lábadozása alatt keresett fel, szeretetet, fáradságot, munkát és időt áldozott azért, hogy ez a kis tudósító létrejöhessen.

            Üzenetünk az óta bejárta a nagyvilágot. 2000-ig rendszeresen küldtem minden erdélyi Kamilliánus Családnak, Nyíregyházára, a Kamilliánus kolostorba. 2001-töl csak azoknak küldöm, akik erre kifejezték igényüket. Az érdeklődő Kamilliánus Családokban, mint a mienkben is, felolvassuk, megtárgyaljuk annak üzenetét, mondanivalóját, híreit. Az Üzenettel öt év alatt mi is üzenetté váltunk az irgalmas lelkiség kamilliánus szeretetszolgálatában.

 

Híreink:

 

* Hálás szívvel köszönöm meg Aradi Jánosnak, Jakab Jánosnak, Vadné Gyöngyinek, Gergely Györgynek és Bodnár Ferencnek minden segítségét, mert általuk a kilenc éves Gábor Renáta balettet tanulhat, és tovább tudjuk folytatni a babaholmi varratást a kórházi gyerekek számára;

* októbertől megkezdődött a Kamilliánus Családunk katekézise. Az evangélium példabeszédeit vesszük át: az irgalmas szamaritánussal kezdtük, a tékozló fiúval folytatjuk;

* a Francia Kamilliánus Család lapjából értesültünk, hogy a nápolyi Kamilliánus Család vezetését P. Rosario Messina, volt tanárom és disszertációm lelkes moderátora vállalta. Szeretettel üdvözöljük, és Isten kegyelmét kívánjuk apostoli munkájára ebben a "szent szolgálatban".

* november 15- én a csíkszeredai Megyei Kulturális Központban előadást tartottam "Az egészség hármas dimenziójáról", kulturális szakembereknek;

* november 16-án, a Betegek Nagyasszonya napján ünnepelte a Magyar Kamilliánus Család fennállásának tízedik évfordulóját.

* november 18-19 között sikeresen zajlott le az erdélyi kórházlelkészek IV. Ökumenikus találkozója. Mindenkinek köszönöm a célért hozott áldozatát, Tamás József püspök úrnak pedig külön is megköszönöm atyai mellékállását;

* december 7-én "Háló" találkozó a csíkszeredai "Székely Károly" szakközépiskola dísztermében;

* december 8-án Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Kászonaltízben lelki nap "A korábban született testvéreinkkel". Idén immár a második alkalom, hogy a rendezők megtisztelnek a programvezetés feladatával;

* december 25: Karácsony ünnepe. A csíksomlyói kegytemplomban a 10,30-as ünnepi szentmisét (1989 óta), jótevőimért végzik. Ezúttal szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az eltelt év minden lelki, erkölcsi és anyagi segítségéért;

* december 29, Szent Család vasárnapja, Kamilliánus Családunk ünnepe, találkozónk d.u. 5-kor a Szent Ágoston templomban;

* Hálás szívvel köszönjük a csíkszeredai Megyei Kulturális Központ érdeklődését és igényét a 2003-as eseménytárunkra;

* Minden kedves hozzánk-tartozónak áldott Szentkarácsonyt és békés, boldog Újévet kívánunk!


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka, R - 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda