A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IV. évf, 23. Szám. 2000 - Szentév, január

BETEGPASZTORACIÓ: A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁDOK ÁLTALÁNOS ALAPSZABÁLYZATA

 D. SZERVEZÉS

A Világi Kamilliánus Család (VKCs), az egész Kamilliánus Rend kifejeződése, tartományi (delegációs) KCs-ra és ez utóbbiak helyi KCs-ra oszlik.

 
Általános szinten
Általános Szinten, a VKCs-ot egy, a Legfőbb Rendi Elöljáró és a Tanácsadó Testület által kinevezett világiakból és szerzetesekből álló vegyes Bizottság vezeti. A Tanácsadó Testület kinevezi a világiak közül választott Elnököt, egy titkárt, egy Lelkivezetőt, melyet a Legfőbb elöljáró hagy jóvá.
A Bizottság feladata:
            - ellenőrizni, hogy a tartományi Alapszabályzatok megfeleljenek az Általános alapszabályzat szellemének;
            - a tartományi VKCs-al való kapcsolatok fenntartása információk és programozási ötletek által;
            - nemzetközi és tartományi szintű kezdeményezések előmozdítása;
            - ellensúlyozni a VKCs-ok között fellépő jogi, fegyelmi és gazdasági nézeteltéréseket.
 
Tartományi szinten
Tartományi szinten (vagy Delegációs szinten), a VKCs a következő szervekkel rendelkezik:
1. A Közgyűlés. Ez a VKCs-ok delegátusaiból áll, a tartományi Alapszabályzatok előírásainak megfelelően.
A Közgyűlés évente legalább egyszer megtartja a rendes ülését. Évközben is össze lehet hívni a rendkívüli közgyűlést, ha a tagok kétharmada ezt kifejezetten akarja. Az Elnök feladata kiközölni a közgyűlések megtartásának időpontját, legalább egy hónappal annak megtartása előtt a napirend pontos feltüntetésével (folytatjuk).
 
(Az erdélyi Kamilliánus Családok, mint minden Kamilliánus Család a világon, általános szinten a Nemzetközi vegyes Bizottsághoz tartoznak. Tartományi szinten az Osztrák provinciához, a magyarországi Kamilliánus Családokkal együtt, helyi szinten pedig helyiségenként a gyulafehérvári Egyházmegyéhez).


2000 - Kegyelmi év
 
Karácsony éjszakáján, amikor a Szentatya a római Szent Péter Bazilika Szentkapuját megnyitotta, Szent Lukács evangéliumának üzenetét hirdette ki:
«Az Úr Lelke van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét» (V.ö., Iz 61, 1-2; 29, 1,8; 58,6).
Mit jelent tehát nekünk, keresztényeknek ez a jubileumi év?
Mindenekelőtt azt, amit az Úr Jézus hirdetett: Az Úr Lelke van rajtunk, elküldött bennünket a foglyokhoz, a megtörtekhez. De ki az Úr Lelke? Szent János Evangéliuma azt írja róla, hogy «Vigasztaló», «Igazság Lelke» (V.ö., Jn 15, 26; 16, 7-10) és kik a foglyok? Csak azok, akik a börtönökben sínylődnek? Igen, és még sokan mások, akiket betegség, szomorúság, megbocsátani nem tudás, gyűlölet tart fogva. Jézus Krisztus értük öltött testet, hogy elmondja nekik: «közel van az Isten országa» (V.ö., Mk 1, 15) hozzájuk. Tehát, a kegyelem éve az, amikor nem a bűnnel, hanem a kegyelemmel törődünk. Nem a bűn a kiindulópontunk, hanem az a szeretet, amelyre Jézus Krisztus tanított bennünket. Ö úgy tett tanúságot erről a szeretetről, hogy meghalt értünk. Egy dolog a fontos: hinni az Isten Fia örömhírében: Istent szeretve a felebarátban. Ez pedig nem kevés, néha nem is egyszerű. De vannak példák rá:
            Csíkszentdomokosról jelentik:
"Úgy érzem, hogy én csak egy szikra vagyok, vagy egy porszem, de mégis úgy érzem, hogy kell és akarok világítani, azáltal, amit kaptam, az imáim által. Járunk a betegekhez látogatni, próbáljuk lelkileg segíteni őket, bátorítani és megvigasztalni, Isten segítségével, Szent Kamill példájával. Fiataljaink csoportjának jelenléte örömmel tölt el, mert átadhatjuk nekik azt a boldogságot és értéket, amit mi, felnőttek megkaptunk, azt, hogy mit jelent kamilliánusnak lenni. Amikor találkozunk egymással. boldogság tölt el, mert tudjuk, hogy egy családba tartozunk. Néha mi is ellankadunk, de azért igyekszünk és akarunk újra talpra állni.
Bízunk Istenben, hogy az idő megérlel bennünket, hogy meg tudjuk állni a helyünket a Világi Kamilliánusok között".
 
Tudták-e, hogy mi a pokol? - részvét nélküli szeretet.
            És mi a mennyország? - részvétteljes szeretet.
            És a tisztítótűz? - pályakorrekció a kettő között.
 
Híreink:
* Szeretettel köszöntjük a Nyújtód-i (Háromszék) engesztelőket, az Egyházunkért, népünkért dolgozókat és imádkozókat, megalakulásuk tízedik évfordulóján, különösen az akkor még aranyhajú alapító kislányt Lengyel Enikőt, aki nemrég, férjével együtt kisfiúknak az Áron nevet adta, Márton Áron püspökünk iránti tiszteletből;
* örömmel jelentem, hogy január 5-én Rómában új taggal bővült Családunk lelki köre: a két éves Dáviddal, aki a keresztségben vált családtagunkká. Foglaljuk imáinkba;
* 2000 január 20: csíkszeredai kamilliánus találkozó.


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda