A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXIII. évfolyam, 253 szám - 2020 március – Boldog Özséb, a magyar géniusz 750, a Magyar Hiszekegy 100. éve
52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten

Majláth Gusztáv Károly

Gróf Majláth Gusztáv Károly püspök nevét mindenki ismeri Csíkszeredában, hiszen ő nálunk is itthon van.
            Hol és mikor született Majláth Gusztáv Károly, és mikor van égi születésnapja?
Válasz: Bakócán (Baranya megye) született 1864 szeptember 24-én. Égi születésnapja 1940 március 18.

Előkelő származása, neveltetése és tanulmányai által már korán széleskörű társadalmi rálátásra tett szert.
            Kik voltak a szülei, hol végezte az iskoláit?
Válasz: Édesapja gróf székhelyi Majláth György, édesanyja báró Prandau-Hilleprand Stefánia.
Iskoláit Pécsen, Strasbourgban, Budapesten és Bécsben végezte.

A jogot és teológiát tanult fiatal pap Komáromban új iskolát építtetett, ott szolgálta híveit, ahová kihelyezte a püspöke.
            Mikor és hol szentelték pappá és melyek voltak első szolgálati helyei?
Válasz: 1887 október 6-én szentelték pappá Esztergomban. Első szolgálati helye itt, Esztergomban volt, a szeminárium prefektusaként, majd Komáromban plébános lesz.
            Mit alapított meg Komáromban és milyen lelkiségi mozgalomhoz tartozott?
Válasz: A katolikus legény egyletet. A Regnum Marianumhoz tartozott.

A Budapesti Mátyás templomban 1897 május 1-én felszentelt püspök pályája tovább ívelt az Isten és ember szolgálatban a püspöki tisztség betöltése által.
            Két kinevezést is kap egyszerre, mikor és hová?
Válasz: 1897-ben martyropolisi (Törökország) címzetes püspöki és erdélyi segédpüspöki kinevezést kap, ami rövidesen megyéspüspöki méltósággá alakul.

Erdélybe érkezve igazi szociális hálózatépítőként és népnevelőként állt az elszegényedő néprétegek, különösen a székelyek mellé, amit magánvagyonából és püspöki jövedelméből támogatott anyagilag.
            Melyek voltak a legfontosabb területek, amelyeket támogatott? 
Válasz: Főleg a középiskolákat támogatta, tanulmányi ösztöndíjakkal, ifjúsági lapok indításával.

A lelki életre való nevelésre is kiterjedt a figyelme. Az egyházmegye két fontos csomópontját alakította lelkigyakorlatos központokká papok és tanítók számára.
            Melyek ezek?
Válasz: Gyulafehérvár és Csíksomlyó.

1919 óta a román hatóságokkal állandó harcban állt.
            Miért?
Válasz: Az Erdélyi Római Katolikus Státus jogaiért és a magyar iskolákért.

Csíkországban egy város főterét nevezték el róla és két szobra is áll a híres Alma Matere kebelén.
            Melyik ez a város?
Válasz: Csíkszereda.
Virtuális formában: https://issuu.com/krisztusvilaga/docs/krisztus_vilaga-3_2020
Különös Nőnap Csíkszenttamáson

            Eltelt már jó pár év, amióta nem jártam Csíkszenttamáson misszióban. Az első két kötet imakönyvem be volt mutatva itt, majd a Kamilliánus Családdal lelkigyakorlatoztunk.
            2009-ben jelent meg a negyedik kötet imakönyvem a gyulafehérvári Egyházmegye Szent István-i alapításának ezeréves jubileumára (1009-2009) a millenniumi év tiszteletére (2008. szeptember 13 – 2009. szeptember 29.). Ennek borítójára került fel az a szenttamási újszülött kislány, akinek életéért hónapokon át kitartóan harcolni kellett, majd születésekor az édesanyja életéért. Most jelen volt a kislány is.
A meghívást korábban kaptam, amit nem tudtam elvállalni perui utam miatt, de nem mondtak le rólam végleg, újból előtérbe került a dolog, és mivel nők napja közelgett, éppen a perui utamról számoltam be.
            Az előadásnak a község temploma adott helyet a vasárnapi szentmise után, noha a plébános úr nélkül. Ő talán a mostanában elhíresült „koronavírustól” félt, pedig biztosítottam, hogy „visszaveszem” ha netán tőlem származna. Azt, hogy éppen meghűltem és esetleg lázam is van, nem hangoztattam, mert a „hír terjed…” Kár lenne egy kifáradás okozta influenzát, „tavaszi nagytakarítást” a szegény újdonsült k…vírus nyakába varrni, ha valaki nem ismerné a biologika negyedik természettörvényét.
            Amíg mentem Szenttamás felé, újból elgondoltam, milyen jó, hogy van hová menni…, mindenütt otthon vagyok ahová szeretettel meghívnak és ahol szeretettel várnak. Mindenki testvér és barát.
            Szentmise után kik nem tudtak maradni elmentek, de így is maradt egy templomnyi hívő, aki érdeklődéssel hallgatta végig a „különös nőnap” nem mindennapi beszámolóját. Bevallom, számomra is megtisztelő volt ez az egybeesés, az előadás és a nőnap. Katolikus nőként állni Isten és ember szolgálatába, nem kis kiváltság, ha sok munkával is jár néha, de van mit megköszönni a Jó Istennek.
Az előadás végén megható pillanatok következtek, hiszen sokakkal egy fél életet éltünk le tudván egymásról, egymás gondjairól, örömeiről. A legkiemelkedőbb pillanat a polgármesterrel való találkozásunk volt, aki bemutatta immár cseperedő lányát, aki életében először éppen velem fogott kezet születése után másfél órával. Mélységes érzés kerített hatalmába, értettük egymást szavak nélkül is, mert az élet és halál harcát vívtuk meg lélekben ezért a mára gyönyörű teremtésért, aki édesanyja szép mosolyát örökölte. Soha nem tudtam eléggé csodálni a Jó Istent, aki ilyen fantasztikusan bánik az idővel és az emberek lépteivel…
Előadás után meghívóm, Kurkó Hajnal, a kultúrotthon igazgatónője hívott meg a vasárnapi ebédre csodálatos székely otthonukba, ahol folytattuk a jóság és kedvesség testvéri megnyilvánulásait.
Hálás szívvel köszönöm ezt a rendkívüli alkalmat, a Jó Isten áldja meg kedves Mindnyájukat.

Kamilliánus találkozó, születésnap és nőnap Hargitafürdőn
               
A március ajándéka volt e szokatlan meghívás is Hargitafürdőre március 9-re. Néhány évvel ezelőtt lelkigyakorlatot tartottam ott a Székelyudvarhelyieknek, azóta tart a barátság, és mint utólag kiderült az újabb találkozás vágya, ezúttal a Kamilliánus Családdal. Ritka csodák ezek, amikor valaki, aki nem betegápolásra, hanem jókedvű vendéglátásra született megtiszteljen egy olyan csoportot, akik a legelhagyatottabbakkal törődnek és megtisztelje vendégszeretetével csak azért, mert olyat tesznek, ami távol áll tőle. A nagylelkűség, az emberszeretet, a jóság, kedvesség és alázat megtestesülése ez a vendéglátás szolgálatában, amely megtisztel, felemel, elismer, értékké tesz, hitet és erőt ad a folytatáshoz.
Simó Katalin és férje panziójában mindez megvalósult, nem csupán egyszeri eseményként, hanem „feltarisnyálva”, amelyből ki-ki még sokáig meríthet erőforrást a hétköznapok megfűszerezéséhez.

Két autóval indultunk a városból, jókedvvel, hiszen ilyen meghívásunk nem gyakran adódik, ha adódik. Most nem a kötelességteljesítés tudata vezérelt, hanem a jól végzett munka ajándéka, az öröm. Telitett asztal és meleg fogadott az amúgy még zordon téli Hargita északi oldalában a pálos atyák fölötti részen, ami még barátságosabbá tette a közösségünk hangulatát. Hármas ünnepünk volt: a találkozás, születésnap és nőnap. Mindhármat méltósággal ültük meg.

Mindenki tanúságot tett az elmúlt időszak hittel megélt eseményeiről, amit hol meghatódva, könnyezve hol nevetve hallgattunk, és amiből végül összeállt az útravaló megélt tapasztalat.

Hálás köszönet és a Jó Isten bőséges áldása legyen a hajlékon, gazdáin és minden résztvevőn.
 
Az új egészség-politikai helyzetre való tekintettel idén elmaradtak a márciusi „szabadság”- ünnepeink,  szünetelnek a tiszta kék eget felszántó ormótlan felhőcsíkok is, az őrszemnek, a repülőgépek nyomán.

<< 2020 áprilisi ÜZENET

2020 februári ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda