A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam, 248 lapszám - 2019 október - Hivatások éve, Álmos szakrális királyunk ezerkétszázadik emlékéve

Magyarországi Jolán, aragóniai királyné

Nyolcszáz évvel ezelőtt született a nagy magyar király, II. András második házasságából az egyetlen leánya.

Mikor született, hol, és méltóságcímét milyen nyelveken nevezték meg hivatalosan?

Válasz: 1219-ben született Esztergomban (egyes feljegyzésekben 1215). Méltóságcíme hivatalos megnevezései: magyarul, latinul, katalánul, aragóniai nyelven és spanyolul szóltak.
Jolán a magyar királyi udvarban nevelkedett, bizánci latin édesanya révén a Jolánta nevet is viselte, ugyanakkor a kor legmagasabb műveltségét szívta magába.
Mit jelent a bizánci Jolánta név és mi volt legkedveltebb játéka?
Válasz: Jolánta „ibolyavirágot” jelent és kiválóan sakkozott.
A fiatal királylány jövendőjéről a keresztény hercegnők gyámjaként a pápa, IX Gergely döntött, tizenhat évesen Jakab, aragóniai királyhoz adta feleségül, akivel személyesen nem találkozott az esküvőjük előtt. Édesanyja révén francia rokonságai is voltak, így házassága újabb méltóságcímet hozott neki.

Házassága révén milyen címeket vett fel és mi volt a férje mellékneve? Hol tartották az esküvőt?
Válasz: Aragónia-Katalónia királynéja, Montpellier úrnője. Férje mellékneve „Hódító Jakab” volt. Az esküvőt a Barcellona-i katedrálisban tartották.
A magyar hercegnő nem ment üres kézzel a házasságba, magával vitte a hazai kultúra legjavát.

Mit kapott apjától nászajándékba, hány tagú, és mihez értő kísérettel érkezett új hazájába?
Válasz: Egy drágakövekkel kirakott nyakéket kapott ő is, mint minden lánytestvére. Több száz fős kísérettel, kézművesekkel és magyar nemesekkel indult az esztergomi királyi udvarból.
Régi jó magyar szokás szerint Jolán (is) elkísérte a férjét a háborúba, nem egyszer éppen ostrom alatt adva életet soron következő gyermekének. Férje, aki uralkodása fénykorát élte meg Jolán, második felesége mellett, gyakran kikérte felesége véleményét még katonai dolgokban is, noha a házasság a férj számára nem éppen a szentség hírében állt. Tíz gyermekük született, ketten korán elhaláloztak, öten később magas társadalmi tisztséget töltöttek be, hárman pedig egyházi hivatást választottak.

Kik töltöttek be magas társadalmi tisztséget és kik az egyházi hivatást?
Válasz: Jolán, házassága révén Kasztília királynéja, Konstancia, házassága révén Kasztíliai infránsné (spanyol és portugál született hercegnői rang), Péter, Aragónia királya, Jakab, Mallorca királya, Izabella, házassága révén Franciaország királynéja, Sancho, Toledo érseke, Sancha és Mária pedig apáca lett.
A magyar királyné Krisztusi életkort élt meg. Halálos ágyán végrendelkezett méltóságához illően: férje ezer szegény embernek osztott ruhát, harmincezernek élelmet és személyes, királynéi vagyonából kolostoroknak és zárdáknak juttatott adományt.

Mikor hunyt el, kérésére hova temették, és hogyan emlékeznek meg Aragóniában és Katalóniában a királyi párról?
Válasz: 1251 október 9-én hunyt el. A Real Monasterio de Santa Maria de Vallbona kolostorban temették el. A királyi párt Aragóniában és Katalóniában körmeneten ünneplik.

(A cikk a „Krisztus Világa” keresztény családi havilap virtuális változatában:
https://issuu.com/balazstunde/docs/tipohozissu)
A Latin-Amerikai Világi Kamilliánus Családok VI. találkozója Limában

Október 25-27 között szervezték meg Peru fővárosában Limában a Latin Amerikai VKCs VI. találkozóját. Erre a találkozóra hívták meg a VKCs-ok Nemzetközi vezetőségét, amelyre hárman, hölgyekül, el is tudunk menni, Marie Christine Brocherieux elnök Franciaországból, Anita Ennis alelnök Írországból és én, Bakó M. Hajnalka, a szervezet titkára, Erdélyből.

Már 2002-ben kaptam meghívást tőlük, de akkor nem tudtam eleget tenni felkérésüknek, most lelkes örömmel vállalkoztam rá. Kötelességem teljesítése mellett belevetettem magam a spanyol nyelv tanulásába, minden lehetséges időmet erre áldoztam, félretéve megszokott dolgaimat, takarékra véve mindennapos kapcsolataimat is.

Érdeklődéssel és kíváncsian várom ezt a találkozást, hiszen a tavaly már megismertük egymást több Latin Amerikai résztvevővel a római Nemzetközi Találkozónkon.

Gazdag program vár ránk: A Jótékonyság gyöngye manapság a kezeinkben, Szent Kamilli követelmény lesz bemutatatva, amely október 24-én este megkezdődik a nyitó szentmisével.

A találkozó hivatalos megnyitóját 25-én, pénteken, a jelenlegi elnök, Marie Christine Brocherieux és a volt elnök, Isabel Calderon vezetik be, amit ebédidőig kérdések és csoportmunkák követnek. Délután meglátogatjuk a Boldog Luigi Tezza kamilliánus női rendalapító atya (Lima apostola) Házat, majd Kolumbia, Csille és Mexikó mutatkozik be. Kérdések és frissítő után Mateo Bautista kamilliánus atya tart előadást a Kamilliánus Családról, mint a gyász feldolgozásának pasztorációs előmozdítójáról. A napot szentmise és vacsora zárja.

26-án, szombaton a reggeli ima és étkezés után Ecuador és Argentína mutatkozik be, amelyet kérdések követnek, majd felfrissülés. Ezután elzarándokolunk a Názáreti Miasszonyunk templomba, majd szentmise a kamilliánusok „Csodák Ura” templomában. Innen „A Jó Halál” kolostorba vonulunk vissza.
Ebéd után Haída Echevarría Schmidt nővér tart előadást Inni a karizmánk és lelkiségünk forrásából címmel. A kérdések, kávészünet, munkacsoportok és kiértékelő után Brazília és Peru mutatkozik be.
A kérdések és vacsora után Latin Amerikai kulturális műsor fejezi be a napot.

27-én, vasárnap, a reggeli ima és étkezés után Verónica del Fierro, volt csillei VKCs elnök tart előadást Aki jótékonykodik, az soha nem téved címmel, amit kérdésfelvetések, frissítő, csoportmunka, kiértékelő és a következtetések levonása követ. A találkozó záró gondolatait Eduardo Morante kamilliánus atya mondja el, Megkaptuk a legjobb örökséget: a jótékonyság igazgyöngyét címmel. Végül kijelölik a következő találkozó színhelyét, majd szentmisével és elbocsátó ebéddel zárul a rendezvény.

Másnap, október 28-án, hétfőn, Cuzkóba zarándokol a közösség a híres Machu Picchu lábához.

Híreink:

* A szeptember 27-28-i konferencia képanyaga: https://www.facebook.com/pages/Apáczai-Csere-János-Pedagógusok-Háza.
* Szeptember 29-én, Szentírás vasárnapján meglátogattam új otthonában, az Erdővidék, Barót-i plébánián Ft. György Imrét, Kamilliánus Családunk lelki vezetőjét, ahol segédlelkészként tevékenykedik.
* Október 6, vasárnap, Magyarok Nagyasszonya búcsú Csíkcsomortánban.
* Október 11-13: IX. Mária Út Nemzetközi Konferencia a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. Szeretettel gratulálunk Imre Krisztina kamilliánus családtagunknak, aki a Konferencia egyik szervezője.
* Október 13: Giuseppina Vannini kamilliánus nővér, női rendalapító szentté avatása Rómában.
* Szeretettel köszöntjük az Egyesült Államok Világi Kamilliánus Családja új elnökségét. Isten segítse őket, hogy lelkes munkájukkal sok szenvedő ember számára vigasztalást nyújthassanak.
* A 2020-ban Budapesten sorra kerülő 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülőben Csíksomlyóra érkezett a missziós kereszt: https://szekelyhon.ro/aktualis/fogadjak-a-misszios-keresztet


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2019. novemberi ÜZENET

2019. szeptemberi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda