A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam, 247 lapszám - 2019 szeptember- Hivatások éve, Álmos szakrális királyunk ezerkétszázadik emlékéve

Szent Gellért

Szent Gellért az egyik legismertebb „magyar” szentünk.
Mikor, hol és milyen családból származik? Mi volt eredeti neve? Válasz: 980 április 23-án született Velencében, gazdag patrícius családban. Eredeti neve: György, majd apja nevén Gerardo.

Édesanyjáról nincs adatunk, édesapját megölték a jeruzsálemi zarándoklat alatt.  Gyermekkorát kolostorban töltötte, majd édesapja példáján ő is a Szentföldön kívánt megtelepedni. Hol töltötte gyermekkorát, hol tanult, majd milyen tisztséget töltött be és mi állt jeruzsálemi szándéka hátterében?
Válasz: Gyermekkorát a velencei Szent György bencés monostorban töltötte, ahol tanult majd később apát lett. Eredetiben akarta tanulmányozni Szent Jeromos iratait.

Kolostori, szerzetesi és tanulmányi éveit a papság felvételével koronázta meg.
Hány éves volt ekkor? Válasz: huszonöt éves.

A kolostor apátja, Vilmos tanításra szemelte ki, ezért újabb tanulásra küldte.
Hova és hány évre küldték tanulni? Válasz: Bolognába, öt évre.

Visszatérve onnan, rövid ideig apát lesz.
Miért csak rövid ideig? Válasz: Mert lemond régi vágya miatt.

A még fiatal szerzetespap, Gellért, el is indult a Szentföldre 1015 februárja közepén, de egy vihar elsodorta Isztria tartományába. Kivel találkozott Itt, aki Magyarország felé irányította?
Válasz: Gaudentius pannonhalmi apáttal találkozott, aki Szent István király felé irányította.

Magyarországra érve több időt töltött Anasztáz pécsváradi püspöknél, aki felismerte Gellért kiváló tanítói egyéniségét. Hol mutatják be Szent István királynak?
Válasz: Székesfehérváron, augusztus 15-én.

Szent István azonnal rábízza fia, Imre herceg nevelését, Gellért ellenkezése dacára, hét évig marad a herceg nevelője, utána a Bakonyban remetéskedik és ír.
Melyik műve maradt ránk? Válasz: Deliberatio.

Később a király rábízza a Csanádi püspökség megszervezését, ahol sokrétű, tevékeny és gyümölcsöző egyházépítésbe kezd. 
Mikor került erre sor? Válasz: 1030-ban.

Szent István király halála után nem engedelmeskedett Aba Sámuel királynak, ami előkészítette vértanúságát.
Hol és mikor történt a vértanúsága, kik által, és mikor van az emléknapja?
Válasz: 1046 szeptember 24-én a Kelen, ma Gellért hegyről a mélybe dobták a Vata féle lázadás résztvevői. Emléknapja ezen a napon van, szeptember 24-én.

(A cikk digitális változata a Krisztus Világa c. keresztény családi havilapban: Krisztus világa 2019 szeptember)
Úz völgyi megemlékezés

2019 augusztus 26-án a csíkszentmártonból Moldva/Dormánfalva felé vezető út mentén lévő magyar katonatemetőnél a Kárpáthaza magyarsága megemlékezést tartott a hetvenöt évvel ezelőtti 1944 augusztus 26-a emlékére, amikor az ellenség betört Erdélybe. Tizenhét-tizennyolc éves fiúk védték Magyarország határát, a felnőtt férfiak a frontokon voltak. A túlerővel szemben nem bírták védeni a határt. Ezerháromszáz azonosított magyar és kevés osztrák fiatal teste pihen a temetőben. Névsoruk márványtáblán van összesítve a temető fal-kerítésén belül, név szerint a felállított fejfa kereszteken a gondozott sírkertben. Ezekből távolitott el a jelenlegi román hatalom ötvenkét keresztet, kicserélve a neveket az „Ismeretlen román hős” feliratra, beton kereszteket helyezve a fa keresztek helyett 2019-ben.
A megemlékezést immár huszonötödik alkalommal tartották meg. Mintegy ötezer megemlékező gyűlt össze, méltóságteljes, embernek és léleknek kijáró tisztelettel. A szentmisét Tamás József segédpüspök úr mutatta be, prédikációt Böjte Csaba ferences atya mondott. Képviselték magát a protestáns magyar egyházak is. Bővebben: https://www.maszol.ro/index.php/cimke/temet%C5%91foglal%C3%A1s

MAGYARADÁS/ Úz-völgyi megemlékezés: https://www.youtube.com/watch?v=58i3YfGbA3o 

25.Megemlékezés az Úz- völgyi temetőben: https://www.youtube.com/watch?v=V8EwbRrzQNk

2019 június 6-án, vezetői felkérésre, az imát én vezettem ezen a helyen. Elkerültük a vérontást.

Az első olasz-román Mária Út zarándoklat Csíksomlyón

            Augusztus 30-án érkezett Csíksomlyóra az első olasz-román zarándok csapat a Mária Úton. A zarándoklatot az Észak-olasz, Veneto provincia karmelita papja, Marco Secchi atya vezette. Tizenegy olasz és tíz román fiatal vett részt a gyalogos zarándoklaton Székelyudvarhely irányából. Azt mondták, zarándoklatuk célja a rászoruló gyerekek megsegítése Romániában. Egyetlen magyar résztvevő is volt.
            A Mária Út koordinátora, Molnár Sándor kért fel engem a fogadásukra, olasz nyelven. Minden résztvevő személyre szóló oklevelet kapott és lepecsételtük a „zarándok útlevelüket”. Ropival és cukorkával kínáltam őket, majd előkészítettük az olasz és román nyelven bemutatott szentmisét. Marco atya egészen jól beszél románul. A szentmisére megtelt a kegytemplom magyar gyerek zarándokkal.
            Szentmise után az olasz-román zarándokok tovább folytatták útjukat a Nyeregbe a Kálvárián, a Hármas-halom oltárhoz, ahol Ferenc pápa idén bemutatta a szentmisét. A Veneto-i karmeliták korábbi tevékenységéről Romániában: http://www.parrocchie.it/verona/santateresatombetta/Libretto.pdf

Híreink:
* Augusztus 18-án, a harmadik vasárnapon került sor a Kőkereszti búcsú megtartására immár 51-ik alkalommal. Csíkcsomortán apraja-nagyja felvonult a „pap-aratás” helyére (1661), ahol a csíksomlyói új ferences elöljáróság és plébánosunk bemutatták a legszentebb áldozatot. Kántori szolgálatot a nyugalmazott kántorunk végezte. Szentmise után, mint szokás, a családok, baráti közösségek, valamint az egyháztanács és segítőik a szabadban költötték el ünnepi ebédjüket, örülve a szép idő adta lehetőségnek.
* Szeptember 12 csütörtök: Őszi „kis búcsú” Csíksomlyón a kegytemplomban. A szentmisét Ft. Tamás József segédpüspök úr mutatta be, szentbeszédet a plébánosunk Göthér Gergely mondott. Délután kamilliánus találkozót tartottunk Csomortánban, tizenegyen. Hangulatos, szép ünnepet ültünk.
* Szeptember 9-én, hétfőn megkezdődött az iskola. Csíkcsomortánban közös szentmisével indultak a kisdiákok az új tanévnek. Imádkozzunk értük, nevelőikért, hogy a Jó Isten kegyelme kísérje útjukon.
* Szeptember 27-28-án a Szent Ágoston Foglalkoztató központ felkérésére én is részt veszek a konferencia munkáiban. 27-én 15,40-17,10 óra között műhelymunkát végzünk a résztvevőkkel, 28-án viszont reggel 9,00-9,40 között előadást tartok. Forrásanyag: Angelo Brusco atya mesterműve, Átkelni a gázlón, együtt… c. könyve, V. fejezet, amely az elkísérő (lelki ápoló) személyét domborítja ki.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2019. októberi ÜZENET

2019. július-augusztusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda