A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam, 246 lapszám - 2019 júl-aug.- Hivatások éve, Álmos szakrális királyunk ezerkétszázadik emlékéve

Portugáliai Szent Erzsébet/Izabella (1277-1336)

Olyan gazdag a magyar királyi vérből származó hit-erkölcs-kultúra hordozó lányok hagyatéka Európában és Bizáncban, hogy a kereső ember csak rácsodálkozni tud erre a közkinccsé lett vérvonalra.
Újabb „gyöngyszemünk” európai nevén Portugáliai Szent Erzsébet, portugál nevén Izabella.
            Hol és mikor született Erzsébet, melyik magyar királyunk vérvonalából és kiről kapta a nevét?
Válasz: 1277 január 4-én született Aragónia/Spanyolország fővárosában, Zaragozában. III Péter aragóniai király leánya, II András magyar királyunk dédunokája, nevét nagynénjéről, Szent Erzsébetünkről kapta.
    A fiatal hercegnőt korán férjhez adták, ahogy abban a korban a politikai házasságokkal történni szokott.
Hány éves volt Erzsébet mikor férjhez adták, ki volt a férje, hány közös gyermekük volt?
Válasz: Tizenkét évesen adták férjhez Dénes portugál királyhoz. Két gyermekük érte meg a felnőttkort.
A királyi pár gyermekei, fiuk, Alfonz és lányuk Konstanza tovább vitték a királyi vérvonalat.
            Hol és hogyan töltötték be uralkodói küldetésüket? Válasz: Fiúk, IV. Alfonz néven követte apját a trónon, lányuk Konstanza pedig IV. Ferdinánd Kasztília királyának lett a felesége.
Erzsébet már nem tudott magyarul, de Árpádházi Szent Erzsébetünk példaképe maradt mindvégig. Szüksége is lehetett erre a családi példaképre, mert házassága Dénes királlyal egyáltalán nem volt felhőtlen. Mi volt a házasélete legnagyobb próbatétele és meddig ment el ez a próbatétel?
Válasz: Férje, Dénes kicsapongó életmódot folytatott, egészen az Erzsébet száműzetéséig.
    Izabellát hazájában a Béke angyalaként ismerték türelme és csendes szenvedése alapján. Két kimagasló béke törekvése ismert a történelemben. Egyiket sikerre vitte, a másik felemésztette maradék erejét.
            Melyek ezek? Válasz: Első: A király, törvénytelen fiát akarta trónra ültetni, Erzsébet megvédte a fiát, ezért került száműzetésbe, amit később megbánt a király és visszahívta feleségét aki haláláig ápolta súlyos beteg férjét. Második: Viszálykodás támadt fia Alfonz és veje Ferdinánd között. Ebbe halt bele.
Ő is, mint szent asszony-elődei kolostort alapított, ahová visszavonult özvegységében.
            Hol és melyik kolostort alapította? Válasz: Coimbrában a Szent Klára kolostort alapította.
Gyalog zarándokolt el a szent Jakab sírjához Compostellába, magára öltve a ferences harmadrend ruháját.
          Mikor tette le örök fogadalmát és miért akkor? Válasz: Örök fogadalmát csak halálos ágyán tette le, mert az korábban akadályozta volna a jótékonykodásban a szegénységi fogadalom be(nem)tartása miatt.
Mindkét Erzsébetünket, az Árpádházit és Portugáliait is egyaránt ábrázolják azonos módon, mert mindkettőjük életében előfordult ugyanazon „csoda”. Melyik az? Válasz: A rózsacsoda.
A megfáradt asszony már nem térhetett haza lánya országából, ahová békíteni ment.
          Mikor és hol halt meg, hol helyezték örök nyugalomra, mikor avatták szentté, mikor van az ünnepe?
Válasz: Estremozban halt meg 1336 július 4-én, Coimbrában a Szent Klára kolostorban helyezték örök nyugalomra, 1626-ban avatta szentté VIII Orbán pápa. Ünnepe július 4.
Coimbra város Izabellát védőszentjeként tiszteli, felvette címerébe és mindmáig fennmaradt a hagyománya. Milyen hagyományt őriz Coimbra Erzsébet/Izabella tiszteletére? Válasz: Szobrát minden páros évben körülhordozzák a városban.                            Virtuális változat:  Krisztus vilaga júl aug 2019

Személyes megjegyzés: 2011-ben lelkigyakorlatot tartottam autóbuszon Fatimáig. A Magyarok keresztútja végén található Szent István kápolnában, mikor megtudták, hogy magyarok vagyunk, sírva vettek körül és  öleltek magukhoz a portugál asszonyok, felkiáltva: „Magyar? Mekkora kegyelem!!!” – Még most is megtelik a szemem könnyel… Talán Erzsébetünknek köszönhető…
A Nemzetközi Világi Kamilliánus Család Központi vezetősége találkozott Rómában

            Éves találkozóra jöttünk össze Rómában 2019 június 24-28 között a Kamilliánusok Anyaházában.
Kiértékeltük a tavaly októberben lezajlott nemzetközi VKCsaládok találkozóját és nekifogtunk előkészíteni a 2021-ben sorra kerülő Nagy gyűlést. Eddig tart megbízatásunk. Olasz nyelven: 
https://www.camilliani.org/incontro-annuale-della-commissione-centrale-della-fcl-giugno-2019/ 
Angol nyelven: https://www.camilliani.org/en/the-central-commission-of-the-lay-camillian-family-met-in-roma-june-2019/
Jó volt a szabad percekben ellátogatni a Ház szakrális helyeire, mint a Szent Kamill épen maradt szíve, a múzeum a szentmise kellékeivel, ruhákkal, a tanácsterem a kiállított dokumentumokkal, rendi vezetőkkel. Kamilliánusok anyaháza - múzeum: https://www.camilliani.org/centro-documentale/museo/  
Szent Kamill szíve: https://www.youtube.com/watch?v=8dDhPul_-oc 
A szív utazása: https://www.youtube.com/watch?v=tV8_tWdUDsM
            A házat még maga a rendalapító Szent Kamill vásárolta az 1500-as évek végén, amelyet a mai idők követelményeinek megfelelően szépen kialakítottak. Bevallom, el tudok néha tévedni a labirintusos folyosókon, fordulókon amikor a levéltárba kell mennem… https://www.camilliani.org/itinerario-giubilare-camilliano-la-chiesa-di-s-maria-maddalena-e-la-casa-generalizia/
            Tavaly ősz óta felújították a sekrestyét, amit Róma legszebb sekrestyéjeként tartanak számon. Most a Magdolna templom van felújítás alatt. A templom és a kolostor össze van építve, átjárható. Barokk díszítései, megoldásai lelket nyugtatóak, otthonosak. Magyarul a „Jó gyónás templomának” nevezik. A híres Pantheon közvetlen közelében van. Esténként itt mindig történik valami látványosság, amit érdemes megnézni, meghallgatni, mintegy pihenésképpen egy napi kemény munka után.
            A kamilliánusok kedvessége, vendégszeretete pedig irányt ad a mindennapi élet megéléséhez tiszteletben, szeretetben, alázatban, mindig szem előtt tartva a lélek nemesedését Szent Kamill példáján.
            Természetesen meglátogattam a kora reggeli órákban a kedvenc helyeimet, mint a Jézus Szíve (del Gesù) templom, a Szentlélek kórház és templom, Szent Péter tér, Úti Boldogasszony templom, stb. Mindig nosztalgiával élem meg ezeket a perceket mert az „örök város” nekem is sokat adott örökségként.

+. Ft. Leocir Pessini kamilliánus generális atya 2019 július 24-én hazatért Teremtőjéhez

Híreink:
* Július 5 péntek délután: a csomortáni Kárpátok Őre szobornál megemlékező ünnepség zajlott a 907-es pozsonyi csata emlékére, este Csíkszereda főterén a Székely népviselet ünnepe.
*  Július  6 szombat: Ezer székely leány találkozó napja, szentmisével a csíksomlyói Nyeregben.
* Július 7 vasárnap: Temesvári vendégeink érkeztek a csomortáni templomba. Püspökük, Pál József Csaba Csíkcsomortán szülötte, ezért a hívek meg akarták nézni a szülőhelyét. Jó volt találkozni velük.
* Július 7-én délután a csíkszeredai kórháznapok alkalmával megtisztelő meghívásnak tehettem eleget: lelki ápolástól, Szent Kamillról, kamilliánus lelkiségről és a Világi Kamilliánus Családról beszéltem.
* Július14: Szent Kamill napot ünnepeltünk a csíkszeredai Nagykórházban a betegekkel. Ugyanakkor elköszöntünk Ft. György Imre kórházlelkészünktől. akit öt év kórházszolgálat után áthelyeztek Barótra. Ő volt Kamilliánus Családunk lelki vezetője, amely tisztségét továbbra is megtartja.
A kórházi ünneplés után mindnyájunk Nagymamája meghívott bennünket a Nagymama cukrászdába fagylaltozni, vidáman, kötetlenül, családi hangulatban beszélgetni. Egy hét múlva meghalt a Nagytata.
* Örömmel értesültünk a pakisztáni új VKCs-ok létrejöttéről. Isten segítse őket szeretetszolgálatukban.
* Július 17-20 között Isten segítségével idén is megtartottuk a csíkcsomortáni ministránsok lelkigyakorlatát Betániában, a Jóság hajlékában. A lelki program mellett az életre nevelünk, ezért idei témánk  A főzés örömei volt. Több információ a csatolmányban.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2019. szeptemberi ÜZENET

2019. júniusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda