A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXIII. évfolyam, 254 szám - 2020 április – Boldog Özséb, a magyar géniusz 750, a Magyar Hiszekegy 100. éve
52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten

Szent II. János Pál pápa és az Isteni Irgalmasság

Immár tizenöt éve annak, hogy II. János Pál pápa hazaköltözött az égi hazába.
            Mikor költözött az égi hazába a Nagy pápa? Válasz: 2005 április 2-án.

Élete, munkássága átölelte az egész teremtett világot, a társadalmi, a művészeti életet, alapvető feladata volt a betegek felkarolása, testi, lelki, szellemi gondozása.
Mi volt a betegek felkarolásának indító eseménye, mikor és hol történt?
Válasz: A római Szent Péter téren történt 1981 május 13-i merénylete, ezt követően a hosszas kórházi tapasztalata során.

A betegek falkarolását a Katolikus Egyházban az emberi szenvedés keresztény értelméről, apostoli levelével alapozta meg.
            Melyik ez? Válasz: A Salvifici doloris

Talán az idősebbek közül emlékszik még valaki, hogy a 60-as években volt egy rövid rózsafüzér, amit nagyanyáink imádkoztak, majd elhallgatott ez az áhítat évtizedekre, amit pápasága idején maga II. János Pál pápa újra előtérbe helyezett, kultuszát ismertté tette.
            Mi ez a kultusz, és melyik enciklikájával készítette elő?
Válasz: Az Isteni Irgalmasság kultusza. Dives in misericordia (Irgalomban gazdag Isten).

Mindenki ismeri az Irgalmas Jézus képét, a hozzá tartozó, talán legrövidebb imádságunkkal.
            Hogyan szól ez a rövid imádság? Hol van elhelyezve az Irgalmas Jézus eredeti festménye?
Válasz: „Jézusom bízom Benned!” Krakkóban a templom oltárán.

Huszonöt évvel ezelőttre megérett az idő az Isteni Irgalmasság kultuszának világközpontja kijelölésére.
            Hol és mikor lett felszentelve az Isteni Irgalmasság világközpontja, mit helyeztek el benne?
Válasz: Rómában, 1995 április 23-án a Sassia-i Szentlélek templomban, a Szent Péter tér és a Tiberis folyó közt jobbra. Itt helyezték el az Isteni Irgalmasság képének másolatát.

Az ismertetett életút, noha pusztán töredéke a Nagy pápa életének és munkásságának, mégis érthetővé teszi földi élete befejezését és mennyei élete megkezdését. Ha visszalapozunk a naptárban, 2005 április másodika meglepő módon tanúsítja az Isteni Irgalmasság vonalvezetését Szent II. János Pál pápa életében és halálában, „mindnyájunk és az egész Anyaszentegyház javára”.
            Milyen napra esett 2005 április 2-a? Hogyan nevezték korábban a Húsvétot követő vasárnapot?
Válasz: Szombat, az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliája.
            Fehérvasárnap.

Rendhagyó húsvéti ünnepkör

            Ki hitte volna valaha, hogy ezt is megérjük, és az előrejelzések szerint nem egyedi alkalom, hanem további hasonlókra számíthatunk? Katolikus hitünkben nagyon szigorú rendszabályok uralkodtak, ami belevésődött a hívek lelkébe, szellemébe, magatartásformájába.
            Elképzelni se tudtuk, hogy felnőtt kereszténységünk ünnepét, a Húsvétot távolról figyeljük, számítógépen, tableten, vagy telefonon keresztül nézzük otthonról. Szerencsére még időben sikerült gondolkodni és cselekedni, hogy legalább ez létre tudjon jönni, ahol meg tudták oldani sebtiben az önkéntes közvetítést. Végül ennek is örvendtünk, mert görcsösen kapaszkodtunk évezredes hagyományainkba, ha már kicsúszik a talaj, a létbiztonság a talpunk alól, legalább mentsük a lelkünk igényét. Szép lassan hozzászoktunk a helyzethez és otthonosan kezdtünk mozogni benne, egyre jobban felbátrodva.
            Miután végignéztünk és elolvastunk annyi videót, amennyit csak lehetett a világjárványról, az elhíresült koronavírus/Covid 19-ről különféle hírforrások és szakemberek előadásában, vagy írásaiban mellette és ellene szólóakat, de nem jutottunk egy lépéssel se előbbre, az első vicc csináló válaszadások után készülni kellett a Szent Ünnep megülésére vírussal, vagy anélkül a megmaradt lehetőségek között.
            Szaporodtak a katonai rendeletek, szigorodtak a kapcsolattartási rendszabályok és készülni kellett annak az eseménynek a megünneplésére, amelyet a hitünk alapítója, az Úr Jézus Krisztus pontosan a közösségben való eltöltés kihangsúlyozásával állított fel követendő példaként. Egyre szorosabbá vált a feszültség az ünnepek közeledtével az emberek lelkében, a tehetetlenség csak rátett a feszültségekre, ellenállásokat váltva ki bennük, majd szépen lassan az alázatosabbak kezdték előszedni lelkük tartalék kincsit és kezdték formába önteni, ki hogyan tudta, elkezdte árasztani magából a szépet, a nemest, a jót, az igazat.
            Húsvét közeledtén felsejlett a kegyelem a tiltások mögül soha nem tapasztalt tisztasággal áradt mindazok számára, akik figyelni tudtak rá és képesek voltak a befogadásába. Éreztük, hogy gazdagodunk és a hála sem maradt el a befogadók részéről, visszajelzések a küldőknek, még több kegyelmet árasztva szerte a világba.
Mire megjött a Szent Ünnep, aki csak tudott a régi lelkülettel állt az új helyzet elé, még ha egy kissé bizonytalanabb lépéssel is, de mindenképpen nagyobb ragaszkodással.
            Bevallom, a magam részéről soha ilyen sok templomban, kápolnában, vagy más szent helyen nem fordultam meg virtuálisan mint most. Volt időm és kedvem is hozzá, na meg igényem. Máskor is szívesen meglátogattam az elérhető templomokat, most talán jól fogott a mozgás korlátozottság fizikailag, ezért virtuális utazásokat tettem a saját plébániámtól a Szentatyáig a szent három nap alatt.
            Így találtam rá a Peru/Limai kamilliánusok „Jó Halál Hajléka” aranyozott kápolnájára, ahol 2019- októberi találkozónk zajlott, és kapcsolódtam be a liturgiájukba. Jól esett az ismert kedves helyen lenni újra, virtuálisan találkozni sok más résztvevővel, akik szintén rábukkantak a ritka alkalomra, együtt imádkozni önmagunkért és mindenkiért a nagyvilágban. Ha nem volna ez a helyzet, elmaradt volna ez az értékes kapcsolat mindazon részvevőkkel, akikkel virtuálisan találkoztam a szentmisék alatt.
            Csíkszeredában a húsvéti online eledelszentelés rendkívüli élményt nyújtott. A millenniumi üres templomban, ahol viszont a padokon, a hívek helyén piros szegfű volt hosszan lerakva, a püspök atya áldotta meg az eledeleket. Akkorra már mindenki előkészítette asztalára a megszentelnivalókat, én is, és így, lélekben és a képernyőkön keresztül, de együtt ünnepeltük az egyedi alkalmat, az év legfinomabb reggelijét, amiben éppen Csíkszereda mutatja a követésre méltó példát a többezres hívővel, idén online részvétellel.
Ekkor éreztem a legszebb hálát a szívemben. Hálás vagyok amiért Egyházunk vezetői kiálltak a hívekért és nem hagyták őket az emmauszi úton sodródni tanácstalanul. Isten fizesse jóságukat önkéntes munkatársaikkal együtt, mert teljessé tették felnőtt kereszténységünk legnagyobb ünnepét.

Déli ima-találkozó: A déli ima átélésével naponta megújíthatjuk az Úr Jézus Krisztus feltámadását a saját életünkben. Ez az alkalom a Világi Kamilliánus Családok ima-találkozója, erőforrás mindnyájunknak.

Szent II. János Pál pápa szorgalmazta az emberi élet szentségét a fogantatástól a természetes halálig. Maradjon meg az emberi élet szentsége a mai, vírusos időkben is a természetesség méltóságában.

<< 2020 május-júniusi ÜZENET

2020 márciusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda