A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

3. Szám. 1998 március 19 - Szent József ünnepe, az erdélyi kamilliánus misszió felajánlása a csíksomlyói Szüzanyának (1994).

A Kamilliánus Család
 
"A Betegek Szolgáinak Rendje,
az Egyház élő része,
az Alapító Szent Kamill által
elnyerete Istentől azt a kegyelmet,
hogy tanubizonyságot tegyen a világnak
Krisztus mindig jelenlévő szeretetéről a betegek iránt."
(A Kamilliánus Rend Alapszabályzata, n. 1.)
 
A Kamilliánus Család, Krisztus titkában (misztériumában) alapítva, közös hivatásban egyesült személyekböl áll, akik Szent Kamill lelkisége szerint tesznek tanuságot Krisztusnak, a betegek iránt tanusított, mindig jelenlévő szeretetéről.

A Kamilliánus Család szerzetesekböl, szerzetesnökböl és világiakból áll, mindegyik a saját Alapszabályzata szerint működik.
A Kamilliánusok-Világiak közremüködése különböző részvevési módot ismer el:
- Független dolgozók;
- Önkéntesek (szociális, irányítói, ifjúsági, stb);
- A lelkiség iránt érzékeny betegek;
- Kamilliánus egyesületek;
- Volt kamilliánusok;
- A Rendhez kapcsolódók;
- Világi Kamilliánus Családok;
 
A Világi Kamilliánus Család
Meghatározás
 
1. A Világi Kamilliánus Család, a világi hívőknek olyan egyesülete, amely magába foglalja mindazokat, akik sajátos világi állapotukban meghívva érzik magukat arra, hogy megéljék a keresztség kötelezettségeit, Lelliszi Szent Kamill karizmája szerint téve tanuságot az Úr szeretetéről a betegek és szenvedők iránt.
 
2. A Világi Kamilliánus Család élete és tevékenysége, melyet kifejt, az Irgalmas Jézus példáján, az Evangéliumon, az Egyház tanításán, az Egyház betegek iránti gondoskodásán, és a Kamilliánus Rend lelkiségén alapszik.
Bemutatkozik: a kovásznai Kamilliánus Család
 
"1993 novemberében Kolozsváron P. Anton Gots atya egy háromnapos szemináriumot tartott. Városunkból négyen vettek részt rajta, akik elindították a kamilliánus munkát. Harminchat taggal alakítottuk meg a lelkiségi csoportot, mely a Róm. Kat. Plébánia védnöksége allatt müködik. Lelki vezetönk és tiszteletbeli elnökünk Bodó Imre esperes plébános úr. A Kamilliánus Család tagjai három csoportban dolgoznak.

Tevékenységi területünk:
 
- Kéthetenkénti kórházlátogatás, amikor imákat, röpimákat, fohászokat, vallásos kiadványokat viszünk magunkkal a kórtermekbe;
- Járó, fekvö-betegek, rászorultak, öregek látogatása, segítése otthonaikban;
- Tévútra jutott fiatalok, alkoholisták látogatása;
- Családi béke helyreállítása - elbeszélgetés a gyermekek védelméröl;
- Gyengélkedö családoknál levö elsőpéntekes, elsőszombatos betegek látogatása, segítése, vigasztalása;
- Megemlékezünk a hónap nevezetesebb személyiségeiről egy rövid előadásban, felolvasunk egy-egy szép verset, egyházi éneket tanulunk;
- Rendszeresen részt veszünk a szentségimádásokon, éjszakai engeszteléseken (minden hónap harmadik péntekén 9-12 óra között, mely szentmisével ér véget). Együtt müködünk a Rózsafüzér társulattal;
- Szerveztünk és szervezünk video-kazettás bemutatót alkalmas egyházi témával;
- Engesztelő órát tartunk, hogy bünbánat nélkül senki ne haljon meg egyházközségünk területén. Egymásért és betegeinkért naponta imádkozunk.
- Egy-egy tagunk rendszeresen részt vesz az engesztelö zarándok utakon, karizmatikus találkozókon, lelkigyakorlatokon és hazaérkezve beszámolnak élményeikröl.
- Minden összejövetelünk Bibliaolvasással és magyarázattal kezdödik".
 
Szent Kamill írásaiból:
Rendelkezések és Módok melyeket követni kell a kórházakban a szegény betegek szogálatára

„Minden más dolog előtt mindenikünk kérje az Úrtól az édesanyai szeretet kegyelmét felebarátja iránt, hogy minden szeretetünkkel szolgálni tudjuk, úgy lélekben, mint testben.
Isten segítségével valóban olyan szeretettel akarjuk szolgálni minden betegünket, amilyennel csak egy édesanya tudja ápolni egyetlen beteg fiacskáját” (nr. 1.).
 
Ünnepeink:
 
            - 1571 március 7: Szent Kamill elöször lépi át a római Szent Jakab kórház küszöbét;
            - 1586 március 18: V Szixtusz pápa jóváhgyja a Betegek Szolgái Társaságát;
            - 1974 március 27: Szent Kamillt kijelentik az Olasz Katonai Egészségügy védőszentjévé

Szeretettel,
Bakó Mária Hajnalka, 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3. Tel: 0040 66 116 830

A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda