A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

1. Szám. 1997 december 28 - Szent Család ünnepe

Jézus Krisztus szavai az Egyház evangelizációs tevékenységére vonatkozóan egészen világosak: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!" (Mk 16,15), "és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek!" (Mt 28,20)

            Jézus evangéliumi terve tanítványaihoz intézett felhívásán keresztül valósul meg: "Amint engem kűldött az Atya, úgy küldelek én is titeket" (Jn 20,21). Azt mondta: "Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett" (Lk 19,20).

A zsinati dokumentumok rámutatnak arra, hogy "az Egyház a maga egészében misszionáriusi hivatás hordozója,... mindenkit felszólít komoly bensö megújulásra,...ami a mélységesen keresztény élet" megélését jelenti (AG 35-36).

Isten tervének megvalósítására készségesen vállalkozó laikusok ma az őskeresztények életstílusát hordozzák a világban a szeretet-szolgálat karizmája által.

Általános papi küldetésük alapján a laikus kamilliánusok az apostolok univerzális küldetésébe kapcsolódnak bele: "A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket űzzétek ki. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok" (Mt 10,8).

Felnőtt személyiséggé érve, készen a szeretetre és a betegek és szükséget szenvedők szolgálatára, a laikus kamilliánusok Szent Kamill karizmája alapján a szamaritánus lelkiség életformáját élik meg és gyakorolják.

A betegpasztorációs tevékenység megszervezése a laikus kamilliánus családok segítségével sürgetö szükséglet. Erdélyben is léteznek már helyi jellegü kezdeményezések ezen a téren, melyeknek szüksége van továbbfejlesztésre, fejlődésre és segítségre.

 

A világi kamilliánus lelkiség fö irányvonalai:

1 - Szentírás szerinti szamaritánus lelkiség kialakítása;

2 - Az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása Szent Kamill szellemében;

3- A helyi valláskultúra megalapozása a betegpasztorációban;

 

Specifikus irányvonalak:

1- A keresztény közösség fogékonnyá tétele a szamaritánus lelkiség iránt;

2- A kapcsolattermtés lehetöségei: lelkigyakorlatok, tájékoztató találkozók szervezése, lelkiségi kiadványok szerkesztése és közlése;

3- Kamilliánus családok szervezése elkötelezett életre való nyitottság lehetőségével;

Bemutatkozik: A Csíkszeredai Kamilliánus Család

1994 márciusában, Szent József ünnepén a csíkszeredai Polgármestei Hivatal dísztermében rendkívüli összejövetelre került sor: Dr. Anton Gots, akor még ausztriai kamilliánus szerzetes (aki az óta már Nyíregyházán telepedett le) megtartotta ismertető előadását a kamilliánus lelkiségről. Az összejövetelnek 130 résztvevöje volt, a megye huszonkét helyiségéből. Anton atya az összegyűlteket és jövendő tevékenységüket a csíksomlyói Szüzanya oltalmába ajánlta.

A találkozó után "született meg" a csíkszeredai Kamilliánus Család. Lelkes tagjaik a város betegei felé fordultak, elsősorban az elsőpéntekeseket kezdték látogatni.

Ezzel belekapcsolódtak az Egyház életébe.

Három év odaadó munkálkodás után 1997 augusztus 15-én megtörtént az ünnepélyes "családavató" a Szent Ágoston kápolnában, amikor a család felvette védöszentje, Szent Kamill nevét. Lelki vezetését Pénzes József, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia plébánosa vállalta.

A család összetétele kisgyermektől idös testvérekig terjed, átfogva ez által minden korosztályt és életállapotot.

Két alkalommal szerveztünk egy hétig tartó lelkigyakorlatot, 1996-ban és 97-ben, melyről bövebb tájékoztatót az október 12-i "Vasárnap" közölt.

Családunk havonta egy alkalommal gyűl össze valamelyik beteg családtagunknál. Ilyenkor megbeszéljük a történteket és a feladatokat. Egy betegpasztorációs tervezetet próbálunk kialakítani a kamilliánus lelkiségi identitástudat megalapozásáért, valamint tevékenységünk minél hitelesebb megvalósításáért, vagyis, hogy Szent Kamill szellemében a betegben Krisztust láthassa és a beteg számára Krisztust hordozhassa minden kamilliánus családtag.

 

Szent Kamill írásaiból:

Életminta (1599)

"Ha valaki, az Úr Istentöl indíttatva, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit a mi Intézményünk szerint gyakorolni akarja, tudnia kell, hogy a világ minden dolga számára meg kell halnia, vagyis rokonoknak, barátoknak, dolgoknak, söt önmagának is, és kimondottan csak a Megfeszített Krisztusnak, az örökös Szegénység, Tisztaság, Engedelmesség és a Szegény Betegek szolgálatának - akkor is ha pestisben szenvedök, - nehéz ígája alatt kell élnie, a betegek testi és lelki szükségleteinek, éjjel és nappal, ahogy el lesz neki rendelve, amit Isten iránti igaz szereteböl fog gyakorolni, és azért, hogy bűnei miatt vezekeljen; megemlékezve Jézus Krisztus igazságáról, aki azt mondja: "Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek; máshol azt modja: "Beteg voltam és meglátogattatok, jőjjetek áldottaim és bírjátok országotokat, melyet a világ kezdete elött készítettem. Ezért azt mondja az Úr: "Amilyen métékkel mértek másoknak, olyan mértékkel fognak mérni nektek is."

Figyelj tehát a tökéletes igazság értelmére, mert ezt a nagyszerü eszközt a Szeretet értékes virágjának tartanám, amelyröl a Szent Evangélium azt mondja: "quam, qui invenit homo, venit omnia bona sua, et emit eam". Ö az igazából, aki átalakít minket Istenben, és megtisztít a bün minden szennyétöl, mert: a Szeretet munkálja a bünösök sokaságát..."

(Cfr. SANNAZZARO P., Storia dell'Ordine Camilliano, Ed. Camilliane, Torino 1986 p. 42)


Szeretettel,
Bakó Mária Hajnalka, 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3. Tel: 0040 66 116 830

A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda