A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVII. évfolyam, 291 szám, 2023 szeptember   -  200 éve született Petőfi Sándor, a magyarok nagy költője


Szent Máté

Szent Máté apostol és evangélista életéről nem sokat tudunk, de amit evangéliumából megismerhetünk, az bőségesen elég az üdvösségre vezető úthoz. Kafarnaumban született és élt, a jómódú Alfeus fiaként, művelt ember volt, jól beszélt görögül is. Neve amit valószínűleg az Úr Jézus adott neki, a korabeli latin, görög, héber, kultúrákban kisebb eltérésekkel egyaránt megtalálható. Jelentése: „Jahve ajándéka”, vagy „a hűséges”.
            Mi volt Szent Máté eredeti neve?                                                       Válasz: Lévi.

Az Úr Jézus kortársa volt, személyesen találkozott Vele és elhagyva eredeti mesterségét, az Úr hűséges tanítványa, apostola, majd evangélistája lett. Az Üdvözítő nagyon tudatosan vállalta a közösséget a betegekkel és a bűnösökkel. Ezzel a tettével igazolja azt, amit mond: azért jött, hogy a bűnösöket hívja a bűnbánatra és a bűnbocsánatra. Ezért szól mindenkinek hívó szava, mert az emberek valamennyien bűnösök, de a szó csak azoknak a szívéhez érkezik el, akik tudatában vannak nyomorúságuknak, és engedik, hogy meghívják őket, azaz fölkelnek és követik Jézust. Aki pedig őt követi, az maga is Isten irgalmasságának a tanúja lesz. Annak az irgalmasságnak a tanúja, amely Jézus Krisztusban testet öltött az emberek között. Máté esetében a meghívottból tanítvány, tanú és apostol lesz, aki maga is Isten ajándéka a világnak.
            Mi volt az eredeti foglalkozása?                                                        Válasz: Vámszedő.

Szent Máté evangéliuma egy igazi teológiai mestermű, amely a Jézus- mondásokat köti csokorba. Neki köszönhetjük az Úr Krisztus szavainak és beszédeinek alapvető forrását. Különös figyelemmel gyűjtötte s őrizte magában az Úr szavait és beszédeit. Miután rendezte, mint mondás- és beszédgyűjteményt adta tovább. A tudósok úgy vélik, hogy e beszédgyűjtemény és Márk evangéliuma volt a forrása annak a műnek, amelyet az Egyház hagyománya Máté evangéliumaként tart számon. Anyanyelve az Úr Jézus anyanyelve volt. Ezen a nyelven írta meg evangéliumát, amit később görögre fordítottak, talán maga Máté.
            Mi volt az anyanyelvük?                                                                     Válasz: Az arám.

Az evangélium utolsó mondatai összefoglalják az Üdvözítő szándékát, aki a bűnösökért jött, hogy Isten irgalmát hirdesse és megmutassa az embereknek. Apostolait azért küldi szerte a világba, hogy minden népnek elmondják az irgalom evangéliumát: ,,Én kaptam minden hatalmat az égen és a földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig'' (Mt 28,18--19). 
            Hány fejezetből áll Szent Máté evangéliuma?                                   Válasz: 28.

Az Úr  Jézus halála után ő is elhagyta Palesztinát és Etiópiában hirdette az örömhírt. Később hitének megtagadását követelték tőle, de ő ezt nem tette meg, és ezért halálra kínozták. A legenda szerint maradványai a szalernói székesegyházba kerültek.
Mikor van az ünnepe?                                                                        Válasz: Szeptember 21.

55-ik Kőkereszti búcsú
            Nagy kegyelem volt megérni számomra az idei 55. Kőkereszti búcsút, amelyet boldogemlékű Édesapám, Bakó Adolf kezdeményezett 55 évvel ezelőtt az akkori csíksomlyói ferences kolostor házfőnökével, P. Daczó Lukács atyával. Öt évvel ezelőtt még megemlékeztünk  nyilvánosan az elindítókról is, idén immár csak a lélek szárnyán, gyermeki hódolattal.
            Az ünnep ugyanolyan magasztos volt, mint mindig, viszont „madártávlatból” szemléltük az oltárt egy nagy fenyőfa árnyékából szomszédasszonyommal, Erikával, akivel együtt mentünk az ünnepre. Az idei búcsú ugyanis búcsúzás volt az elmúlt évektől, amikor nagyra becsült Ft. Bíró Lajos atyának cukor nélküli almás süteményt készítettem, mert őt hazahívta az ég Ura, így, távozásával megszűnt az én ezen szolgálatom is. Eddigi plébánosunkat elhelyezték és változás történt az egyháztanácsban is, új idők kezdődtek. A ferencesek jelen voltak az ünnepi szentmisén, Hugó atya misézett, Imre testvér prédikált.
A nép, mint mindig, letelepedett a hegyoldalban, magával hozva az ünnepi ebédet, amit szentmise után elfogyasztott. Ilyenkor találkoznak az ismerősök, barátok, rokonok, csoportokba verődve beszélgetnek. Az idő is kedvezett, szép, meleg nyári nap volt, alkalmas az ünneplésre. Mi is kihasználtuk az alkalmat, ebéd után felsétáltunk a „Szekerút” meredekén a havasok birodalmába, ahonnan csak estefelé jöttünk haza. 

Nagyboldogasszony ünnepe a csíksomlyói kegytemplomban
            Ezen az ünnepen a csomortáni Rózsafüzér társulatot – amelynek én vagyok a sofőre – a Mária rádió stúdióba vittem, ahol rózsafüzért imádkoztunk élő adásban. Ima után a kegytemplomban vehettünk részt a szentmisén. Ritka alkalom az ilyen nagy ünnep. a Szent Ferenc oltár lépcsőin kaptunk ülőhelyet. A templomot egy különös ragyogás töltötte be, amely átjárt szívet-lelket, boldogsággal töltve be azt.

Látogatások
Az idei nyár nagyon gazdag volt látnivalókban és találkozásokban egyaránt. Az időjárás is kedvezett.
Mangália: Immár harmadik alkalommal látogathattam el megkedvelt helyemre, Mangáliára (Feketetenger). Noha nem volt szabad vízbe mennem, nem érhette víz a fejemet műtét után, mégis megtaláltam a módját az elmélkedésnek. Gyönyörködtem a hullámokban, az állandó mozgásban, napsütésben és rendszerint volt egy tollkosztümös kíváncsi látogatóm is a közelemben, miközben az égen követtem a vándorlók szárnyalását. Napszentület tájban a hattyúkkal töltődtem nyugalommal, méltóságteljességgel, szerénységgel, szépséggel. 
Cserkeszőlő: Mindössze szűk két napom volt helyszint váltani. Közben lenyírtam az udvaromon a füvet. Budapest után Gyömrőre mentem bérmalányomékhoz. Innen indultunk Cserkeszőlőre, tovább töltekezni a hosszú téli napokra egészséggel, jókedvvel, erővel. Sok év kihagyás után újból sokat beszélgethettünk a bérmalányommal, úgy, mint régen és most ott folytattuk, ahol valamikor abbahagytuk a beszéd fonalát. Innen Gyömrőre mentünk vissza, ahonnan másnap indultam tovább Budapestre.
Budapest: Idén újabb kalandok vártak a tavaly megkezdettek után, E. Ilona evangélikus barátnőm idén is felejthetetlen élményeket szerzett. Két egész és két félnap alatt bebarangoltuk Szentendre, Gödöllő, Vác, Dobogókő nevezetességeit. Göd-ön felkerestük református barátnőjét, akivel idén nálam járt. Befejezésül Budapesten elmentünk a Sas hegyre, majd a Margit szigetre a zenélő szökőkúthoz és bejártuk a szigetet.
Itthon - Nagybánya: Még belefért a nyárba, meglátogattam a 2023 május 12-én felavatott 1896-os magyar festők szoborcsoportját, a Szent István tornyot, a Szentháromság magyar katolikus templomot és végül az ásványtani múzeumot. Útjaim során sok értékes emberrel is találkoztam, akikért hálát adok a Jó Istennek.
https://kultura.hu/felavattak-a-nagybanyai-muvesztelep-alapitoinak-szobrat-nagybanyan/

Híreink:
* Új plébánost kapott a Szent Péter és Pál csíksomlyói egyházközségünk, Ft. Madarász Attila személyében.
* Andriskánk megkezdte a kántor iskola utolsó évfolyamát. Imáinkkal kísérjük iskolás gyermekeinket!
* Medvejárás Csíktaplocán szeptember 17-én: A marosvásárhelyi magyar rádió tájékoztatott, hogy egy medve betévedt a Csíkszereda, Taploca helyiség Patak utcájába. Ebben az utcában lakik a Brugger Kamilliánus családunk, öt gyermekével. Nem messze innen lakik egy másik családtagunk, Puskás Erzsike. Mivel a nagyvad betévedt a közeli szaklíceum udvarára is, ahol diákok voltak, engedélyezték a kilövését.
* Isten kegyelméből a Dánél kamilliánus családunk ikerpár unokát vár, Esztert és Mátét. Várjuk őket imával!
* Megkezdődtek a hagyományos szüreti bálok, amit a magyar falvak fiataljai szerveznek és tartanak meg.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2023 októberi ÜZENET

2023 július-augusztusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda