A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVII. évfolyam,   szám, 2023 július-augusztus     - 200 éve született Petőfi Sándor, a magyarok nagy költője


Szent Anna

A Szent Anna nevével a keresztény kultúrkörben gyakran találkozunk. Manapság a név újból virágkorát éli. Régi egyházi énekünkben így szólítjuk. „Szent Anna, Szent Anna, Krisztus Jézus nagyanyja”, aki Szűz Mária anyja Jézus emberi genealógiájának nagy jelentőségű személye.
A szent tisztelete már a kereszténység első századaiban elterjedt és a Mária Istenszülő (Theotokosz) anyaságát elfogadó  efezusi zsinat (431) után vált egyre jelentősebbé.
Az Újszövetségi Szentírás nem tesz említést Mária szüleiről. Annának és Joachimnak a története, Mária csodálatos fogantatása, gyermekkora a 2-6. század között íródott apokrif szövegek (a görög nyelvű Jakab ősevangélium, a belőle merítő latin nyelvű Máté apokrif evangélium, valamint Mária születésének könyve) nyomán vált ismertté. 
            Honnan tudunk a Szent Anna nevéről?                            Válasz: A Jakab elő-evangéliumból.

Maria Valtorta, olasz misztikusnő, aki látomásokban látta az Újszövetség történeteit, nagyon szépen leírja Mária élete című könyvében, ami magyarul, rövidített formában három kötetben megjelent, a Szent Anna történetét. A legenda röviden: Joachimnak és Annának nem született gyermeke. Gazdagok voltak és adakoztak. Egyik adakozásnál Joachimot megalázták gyermektelensége miatt. Bánatában elbujdosott. Anna eközben Isten kegyelméért könyörgött. Meghallgatásra talált imája: csodálatos módon foganta meg leányát, Máriát.
            Mi a Szent Anna legenda csúcspontja?                            Válasz: A Szeplőtelen fogantatás.

Szent Anna tisztelete a kereszténységben minden társadalmi rétegben egyaránt megbecsülésnek örvendett a múltban. A magyar néphagyományban Kedd asszonya napja-ként iktatták hit és vallásos életükbe, mint példaképet, különösen a gyermekáldásért imádkozó asszonyok, házaspárok.
A humanisták számára Anna a kegyességet, a morális értékeket képviselte, a városi polgárság erkölcsi értékrendjében a házasság, a család, a női szerepek (anya, feleség) eszményét testesítette meg, a kolostorlakók szemében pedig a tevékeny, kegyes élet mintaképe volt. Csodatételei nyomán termékenység és bőség virágzott, de hozzá imádkoztak a pestis ellen és az élet utolsó óráiban is. Annát az iparosok közül is többen választották védőszentjüknek, például a szabók, a kádárok, a bányászok és az asztalosok. Tiszteletéről számos templomi védőszent, oltárok, zarándoklatok, jámbor egyházi társulatok tanúskodnak, a művészetben gazdag ábrázolása maradt ránk.
Melyik szentünk váltotta fel a Kedd asszonya napot?       Válasz: Szent Antal.

Csíkországban sajátos legenda őrzi Szent Anna nevét. A Kárpát-medence egyetlen megmaradt tölcsér alakú robbanásos vulkán krátere, amely 32 ezer évvel ezelőtt működött utoljára. Ez a víz és a vulkán keveredéséből származott. Sajnos, a láposodás lassanként az enyészetnek adja át.
Benedek Elek gyűjteményében nagyon szépen leírja a legenda történetét, amelyet szeretettel mesélnek el a szülők kisgyermekeiknek az otthoni családi fészekben, tanulják az óvodában, iskolában, hogy naggyá nőve megcsodálhassák a természet és a hozzá adódó történet szépségét.
Melyik tó őrzi Csíkban a Szent Anna nevét?                    Válasz: A Szent Anna tó.

A Szent kultuszát I. Justinianus kelet-római császár tette általánossá a bizánci egyházban. 550-ben Konstantinápolyban templomot emeltetett, melynek  ünnepe július 25-éhez, Szent Anna halálának emléknapjához kötődött.
Mikor van az ünnepe a Katolikus Egyházban?                 Válasz: Július 26.
Negyvenkilencedik lelkigyakorlat Betániában, a Jóság Hajlékában

Harmincharmadik évfolyam, Krisztusi időszakhoz érkeztünk, 1991 óta, amikor Isten kegyelméből elindíthattuk a csíksomlyói plébánia keretében a gyerekek lelkigyakorlatoztatását. Azóta immár a második generációnál tartunk, a hajdani gyerekek gyerekeivel, ami megható pillanatokat eredményez.
Idén a negyvenkilencedik alkalommal gyűlhettünk össze, Csomortán tíz éve ad otthont, 2013 óta. Idei témánk a lelki keret mellet a székely-magyar rovásírás volt. A lelki keret mindvégig ugyanaz, Betánia: a Jóság Hajléka kezdetek óta, szent János evangéliumának 11. fejezete szerint, Márta, Mária és Lázár példája. Mindenki kap egy személyes meghívót az Úr Jézustól, egy szentírási idézetet, amit elmélyít.
Programunk 2023 július 25-28 között zajlott a csomortáni „Aracs” Közbirtokossági Házban fent az erdő szélén. Idén is velünk tartott Csibi Levente csobotfalvi kispap, aki a házigazda szerepét töltötte be. Fő munkatársunk a 12 éves Dávid Anna volt, aki kulcsszerepet játszott a tanításban és annak játékos megoldásában. Ő mutatta be a rovás betűket és ő készítette elő az elrejtenivaló rovás szavakat amit Leventével elrejtettek a Ház körül. Ezeket a szerencsés keresők megtalálták és megfejtették. A megfejtést díjaztuk. Mindenki kapott egy zsebnaptárt rovás ABC-vel segédanyagként, de volt nagybetűs segédanyagunk is. A „fődij” a csomortáni templom jobb első ablakának rovás felirata volt: „Áldott a Te méhednek gyümölcse”, amit Fülöp-Nagy Boglárka talált meg rejtekében és fejtett meg. Jutalma Angelico kifestőkönyve volt, Az isteni gondviselésről címmel. Boldogan vette át ezt a kitüntetést. Meg is érdemelte.
Anna rovásírással írott mesét is olvasott fel, hangosan a résztvevőknek, ami külön élmény volt mindenkinek.
            Őrzőangyalosdit is játszottunk, csak úgy röpködtek a „szeretet-szikrák” a Jóság Hajlékában, amíg utolsó napon minden  Őrzőangyal bemutatkozott védencének, valami kedves ajándékkal. A reggeli ima, déli Úrangyala mellett naponta Rózsafüzért végeztünk, az örvendetes titkokkal, a nagy szemű rózsafüzéren.
Étkezéshez, imához, hirdetéshez a szép hangú csengő hívott össze mindenkit, amit már mindenki ismer.
            Amíg Levente a reggeli rendrakás után mosakodni vitte őket a patakhoz, focizott velük, tábortüzet raktak stb, én a konyhában foglalatoskodtam, az immár közkedvelt reggeli teával, ebéddel, mosogatással, hiszen Márta voltam Betániában, aki az Őr Jézussal is kell beszéljen, mert mindig akad egy „Lázár”, akiért az Urat hívatni kell, akit elsősegélyben kell részesíteni, akit vigasztalni, bátorítani kell.
Két vacsorát idén is az „anyukák” (Dávid Edith és Petres Emőke) készítettek el    , amit hálával fogadtunk. Hála Istennek bőségben volt ételünk, gyümölcsünk, édességünk, süteményünk, kényeztetve voltunk.
            Az eget rengető vihar éppen az én gyümölcsös süteményem elfogyasztása közben érkezett meg első este. Egy szinten voltunk a felhőkkel, körülöttünk szikrázott minden. Félelmetes volt. Ebben a riadalomban kezdtem el hangosan imádkozni az Üdvözlégy Máriát, amihez azonnal csatlakozott minden gyerek, körbeállva az asztalt a konyhában, és addig imádkoztunk egy szívvel-lélekkel, amíg a vihar elült. Ekkor hálát adtunk a Jó Istennek, hogy megőrzött bennünket épségben. Otthon a szülők és plébánosunk imádkoztak…
Második éjszaka egy csinos kis vipera látogatott meg, amit Tisza kutyám jelzett. Sikerült eltávolítanom.
Utolsó esténkre végre tábortüzet is gyújthattunk, gitár, ének, jókedv mellett, konkolyégetéssel (bűnlista).
            Két nap szentmisénk is volt, amelyben a gyerekek gitárral és furulyával vettek részt, kántorunk vezetésével. Plébánosunk, Ft. Göthér Gergely volt az elmúlt hét évben, idén elbúcsúztunk tőle, mert augusztus 1-től Zetelakára helyezték. A VKCs Képzési Kézikönyvét kapta ajándékba, mottójával: „Őrizd meg a reád bízott kincset” és mindenki aláírásával. Az Úr Jézusra bíztuk őt, „viselje gondját” (Lk 10,25-37).
Egy korszak zárult le most, amiért hálát adunk, a Gondviselő Istenre bízva a folytatást. Kántorunk meg is tette az első lépést: felkért, hogy pengessek áldozás alatt. Vasárnap hozta is a Botond atya gitárját…

Híreink:

* Máthé Andriska júliusban Rómában volt a kamilliánusoknál, ezért nem lehetett velünk.
* Kárpátok Őre ünnepünket szépen megültük Csomortánban
* Ezer Székely Leány találkozó – a székely viselet ünnepe idén is meg volt tartva méltósággal
* Budapesti vendégeim voltak, akikkel felejthetetlen élményeket szereztünk az Úz völgyétől a Gyimesekig.
* A Régizene Fesztivál királyi koncertje éppen Szent Kamill napjára esett a Szent Ágoston templomban.
* 2023 július: 25 éves a csíkszentdomokosi Világi Kamilliánus Család. Hála Istennek a 25 évért!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2023 szeptemberi ÜZENET

2023 júniusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda