A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVII. évfolyam, 288 szám, 2023 május - 200 éve született Petőfi Sándor, a magyarok nagy költője


Májusi vecsernye

A májusi vecsernyéknek sajátos hangulata van, amikor a Boldogságos Szűz Máriát, az Úr Jézus Édesanyját köszöntik az Őt tisztelő hívek. Ezek az ájtatosságok estefelé, napszentület tájban történnek, amikor az est közeledtével a lélek még fogékonyabb az imában való odaadásra. Katolikus tanításunk szerint a Boldogságos Szűzanyát már a negyedik században kezdték tisztelni a Szentföldön, a Földközi tenger partja közelében található hegyen, a mai Haifa szomszédságában.
            Hogy nevezik ezt a hegyet?                                                     Válasz: Karmel hegy.

A Szűzanya köszöntésnek a mára kialakult litánia formája több forrásra is visszavezethető. Egyik szerint Bizáncból ered, ami belevész az időbe, majd Franciaország jelenik meg, mint az áhítat forrása, ami fennmaradt napjainkig. Van viszont egy érdekes története is, amely szerint 1294 december 10-én csodálatos módon Szűz Mária názáreti házát az angyalok egy olaszországi városba hozták, és letették az Adriai tenger partjára. Azóta ezen a legismertebb ez a májusi tisztelet.
            Mi a város neve?                                                                   Válasz: Loreto.

A májusi vecsernye valójában egy ima-csokor a Boldogságos Szent Szűzhöz intézve, mint egy élő virágcsokor, ami a hívők lelkéből száll fel, hálából, méltatva és kérve Őt. Bensőséges imádság, amely Isten közegébe vezeti azt, aki átadja magát neki.
Az ima-csokor megszólításai öt nagy részre oszlanak: 13 alkalommal mint  Isten Anyja, 5-ször mint az erények hordozója, 13 megszólításban az Ószövetségben megjövendölt Szűz Mária előképeként, 5 alkalommal mint oltalmazó és 12 megszólításban mint a mennyek királynője.
            Hány alkalommal van megszólítva a Szűzanya?                    Válasz: 48 alkalommal.

A Szűzanya, Aki a betegek gyógyítója, a bűnösök menedéke, a szomorúak vigasztalója és a Keresztények segítsége, tehát a mi küzdelmes életünk résztvevője, Akihez mindig bizalommal fordulhatunk. A befejező megszólítások az időközben kimondott hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplő sajátos motívumokat említik bizalmunk kifejezéseként.
            Az ima-csokor végével kihez fordul a litánia?                       Válasz: Az „Isten Bárányához”.

Ez a litánia is sok változtatáson, módosításon mehetett keresztül az évszázadok során, a lelki vezetők és a népi áhítat is hozzátett valamit, amit a szívében érzett és ki szeretett volna mondani úgy a Szűzanyának, mint a hasonlóan imádkozó embereknek, ezzel is gazdagítva önmagát és felebarátját a lelki életben. Így, a Mária Rádió nagy családja megalkotta benne a maga királynőjét.
Erdélyben is született egy megszólítás, ami sajátos és helyi, ahogyan a Szűzanya 2005 június 17-én Szőkefalván kinyilatkoztatta önmagát a hely királynőjeként. Azóta a helybeliek, és akik tudnak róla, ezt a megszólítást is hozzácsatolják a litániához.
       Hogyan nyilatkozott magáról a Szűzanya Szőkefalván?      Válasz: „A Fény királynője vagyok.”
      
Virtuális formában a cikk itt: https://issuu.com/krisztusvilaga                                 

Róma 2023

Április vége és május eleje két gazdag kegyelmi ajándékkal látott el bennünket:
1. Bérmálkozás a római Szent Péter Bazilikában
            Soha nem gondolt helyzetet teremtett a Nemzetközi Világi Kamilliánus Családok Nagygyűlésére való felkészülés a maga szervezési nehézségeivel, dátumának módosításával, amíg az itthoni bérmálkozási lehetőségek elérhetetlenné váltak. „Jó humorod van, Uram” – mondtam, mint már olyan sokszor…
Az történt, hogy meghívtuk Máthé András, székelyudvarhelyi ifjút segíteni a szervezendő Nagygyűlésünkre. Ő meg is kapta az engedélyeket ehhez a gyulafehérvári Kántoriskolától (GMGK), ahol harmadévesként tanul, de a bérmálkozásból kimaradni látszott. Megpróbáltuk hát Rómában megtenni. Az első próbálkozás a Lateráni Bazilikába lett volna, de azt valamiért elnapolták. Nem adtuk fel. Gondoltam, hátha valamelyik plébánián még el lehet érni, jövőben érettségi, minden perc drága. András kitartóan kutatott és megtalálta a Szent Péter Bazilika plébániáját. Felvettük a kapcsolatot. Elfogadták. Övé az érdem, én csak a háttérmunkát végeztem. Szorgalmasan készültünk az útra, miközben András még begyűjtött egy „első díjat” a hittan olimpián, a piarista atyák különdíjával, én pedig átestem néhány műtéten a fogászati klinikán.
Április 23-án délben érkeztünk meg Rómába és este hat órától már hivatalosak voltunk a Szent Péter Bazilikába, bérmálkozásra. Nem kell mondanom, csodálatos ünnepség volt, méltóságteljes, megtisztelő. Ég és föld között lebegtünk, átadtuk magunkat a kegyelem ölelésének. Átadtam Andrást a Gondviselő Istennek.
Az ünnepre azt a kosztümöt vettem fel, amit az András édesanyja csináltatott magának a fia elsőáldozására, és aminek azóta én lettem az örököse. Ez a ruha még jobban összekötött bennünket, hiszen az édesanya „lelki lányom” lett, András a lelki unokám, és immár a bérmafiam. Isten kegyelméből…
Az András nevében is köszönöm Mindenkinek, aki ezt a csodálatos ajándékot segített megkapni, különösen dr. Jakubinyi György ny. Érsek úrnak, aki felkészítette Andrást olaszból erre az „Isteni kalandra”.
2. A Nemzetközi Világi Kamilliánus Családok IV. Nagygyűlése

A második nagy kegyelmi ajándékunk a VKCs-ok Nemzetközi Nagygyűlése volt, választásokkal.
Ennek a Nemzetközi szervezetnek, amely a Kamilliánus Rend lelkiségében osztozik és támogatásában részesül, van egy öt-tagú Központi Bizottsága      (elnök, alelnök, titkár, kincstáros és lelki vezető). Ennek az elnökségnek voltam a titkára kilenc éven át. Most lejárt a mandátumunk, hárman visszavonultunk belőle. Az alelnöknőből elnöknő lett, a lelki vezetőt maga a Kamilliánus Rend nevezi ki. Hármunk helyét új tisztségviselők foglalták el. A magam részéről átadtam a kilenc év adatbázisát az engem követőnek.

A Nagygyűlésre már október óta készülünk. Az elmúlt három év, mint tudjuk, sok mindent lefékezett, még többet leállított. Nehezen ment a szervezés, az élet újraélesztése a tevékenységre. Nekem, titkárnak nehéz volt begyűjteni a kamilliánus családtagok számát. Ezt a munkát megkezdtem már 2019-ben és az utolsó adatot a Nagygyűlésen kaptam meg. A szervezés kezdetén alig jelentkezett valaki, aki vállalta volna a beszámoló készítését a saját országa tevékenységéről. Emiatt nem tudtunk időben elkészíteni a teljes programot, amit mások már sürgettek. Kutyaszorító helyzetek voltak, amit tehetetlenül kellett végigtáncolni. Fennakadások akadtak a nem európai országok vízumával, noha időben megkezdtük azokkal, akik korán igényelték. ekkor elromlott a nyomtatóm, és a csíki – 20-os hidegben naponta jártam a városba nyomtatni, amíg tudtam vásárolni egy nyomtatót, majd később a számítógépemmel ugyanígy járva. Később a vizum kérdést átvette a Kamilliánus Rend titkársága.

Hamar kiderült, hogy nem elegendő a pénzalapunk a szervezésre, és sehogy sem akart gyarapodni a kitartó unszolásra sem. Emiatt sokan távol maradtak a találkozástól, mindenki szomorúságára.

A Nagygyűlés gyakorlatilag Rómán kívül zajlott le a Castelli Romani/Romai kastélyok részen, a nagy kiterjedésű Fraterna Domus Sacrofano központban, gyönyörű környezetben. Nagy előadó terme volt, ahol több, mint kényelmesen elfértünk, az ebédlőben, kápolnában úgyszintén, egyágyas szobákban.
Evés közben jön meg az étvágy, utolsó percen az országok bemutatkoztak. Sokan éppen ott, a helyszínen készítették el bemutatójukat. Nekem, a titkárnak volt a feladatom azok vetítése. Tolmàcsoltam is.
„Örök tanárom”, Angelo Brusco, a tanulmányi éveim Kamilliánus Generális atyja megtisztelt jelenlétével, sajátos előadásával, tanácsaival. Jó volt sokunknak találkozni vele, akiktől elköszönt végleg.
Fiatal munkatársunk, Máthé András nagy segítségünkre volt, vastapssal jutalmaztuk. A technikai segítése mellett orgonajátékával, hangjával, szerénységével emelte együttlétünk értékét. Hála mindenért! 


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2023 júniusi ÜZENET

2023 áprilisi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda