A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVII. évfolyam, 287 szám, 2023 április     -            200 éve született Petőfi Sándor, a magyarok nagy költője


Szent György

Április hónapot régen a Szelek havának, Tavasz hónak, Báránytornak, Rügyezés havának és Szent György havának is nevezték. Mindez szoros kapcsolatban van az éledő természettel, a téli lelassulás után a mindennapi munka lendületes megkezdésével.
Dr. Jakubinyi György nyugalmazott Érsek atya György Szentek című tanulmányából megtudhatjuk, milyen sok ilyen nevű szentünk van, ami tiszteletét bizonyítja, viszont most az első Szenttel foglalkoznánk, aki kiindulópontja lett az őt követőknek. Szentünk 273 körül született katona ember, aki édesanyja hatására kereszténnyé lesz. Ez a kor, nekünk, magyaroknak beszédes időszak Szent György szimbólumai által is amelyekkel a művészetben megjelenítik.
Milyen színű lovon ábrázolják a festményeken?                           Válasz: Fehér lovon.
           
Palesztina vidékéről származott előkelő családból. Életéhez sajátos legenda fűződik, ami erősen emlékeztet a magyar népmesék világára és amit az Egyház is magáévá tesz a Gonosz legyőzésében. A Legenda aureában ezt olvassuk róla: „Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy mérges sárkány. Már többször megfutamította a népet, amikor az fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok naponta két juhot adtak neki. Amikor a juhok megfogyatkoztak, megegyeztek, hogy naponta egy embert áldoznak a szörnynek. Hogy eldöntsék, ki legyen az áldozat, sorsot vetettek, mely alól senki sem vonhatta ki magát. Amikor már a városnak szinte minden ifja és leánya áldozatul esett, történt, hogy a sors a király leányára esett. A király megkísérelte, hogy leányát megóvja a nyomorúságos haláltól. A nép pedig rettegett, hogy mindnyájukat megöli a sárkány. A leány könnyezve ment a tóhoz. És akkor Szent György arra jött lóháton. Megkérdezte, mi baja van. A lány így válaszolt: „Jó ifjú, szállj gyorsan lovadra, és sietve fuss el innen!” – és elbeszélt neki mindent. Ő pedig ezt mondta: „Ne félj, segíteni fogok rajtad Krisztus nevében.” Még beszéltek, amikor a sárkány kiemelte fejét a tóból. A leány reszketett a félelemtől, György azonban lovára pattant, keresztet vetett magára, és szembelovagolt a sárkánnyal, amely rárontott. György nagy erővel megforgatta lándzsáját, Istennek ajánlotta magát, és olyan súlyos csapást mért a sárkányra, hogy az a földre zuhant. Akkor megparancsolta a leánynak, hogy az övét kösse a sárkány nyakára, és vezesse be a városba. Az megtette, és a sárkány úgy ment utána, mint egy szelíd kutya.”
            Milyen melléknevet kapott a köztisztelettől?                               Válasz: „Sárkányölő Szent György.”

A nagy tiszteletben álló katonatiszt híre és példaképe nagyon hamar elterjedt Európa országaiban, Angliában, Egyiptomban, Görögországban és a Közel Keleten. Templomok sokasága épült mindenfelé. Keresztény hitének megvallása viszont az életébe került Diocletianus császár üldözése során, aki előbb börtönbe vetette, majd 202 április 23-én kivégeztette Krisztushoz való hűségéért.
Melyik az a legértékesebb nemzeti kincsünk, amely őrzi az ő képét?         Válasz: A Magyar Szentkorona.

Számos ország, város, falú védőszentjének választotta és számos helyiséget neveztek el róla, vagy egyházi, akár világi mozgalmakat ajánlottak a vértanú Szent oltalmába. Manapság egy világjenség számba menő ifjúsági nevelő mozgalom is az ő védelme alatt áll.      
Melyik ez a mozgalom?                                                              Válasz: A cserkészet.

Ahol megmaradt a tisztelete napjainkban is, rendezvényekkel emlékeznek meg róla, terjesztik erkölcsi eszméit, hitbéli kiállását, szenvedésekkel megdúsított kitartását a vértanúságig.
          Mikor van az ünnepe?                                                                  Válasz: Április 24.
Küszöbön a Kamilliánus Családok Nemzetközi Nagygyűlése Rómában      

          A Világi Kamilliánus Családok életében az idei év jelentőségteljes: Nagygyűlésre készülünk. Utolsó Nemzetközi Nagygyűlésünk 2014 májusában zajlott le az olaszországi Mottinelloban, Északon, Velence és Padova között egy gyönyörű uradalmi kastélyban. Ilyenkor összegyűl a világ öt kontinenséről a képviselő testület, mindazon országokból, ahol Világi Kamilliánus Családok élnek és tevékenykednek.
          A hivatalban lévő elnökség (elnök, alelnök, titkár, kincstáros) és lelki vezető megszervezi a programot egy választott téma alapján, amelyet napirendre tűz, majd az utolsó előtti napon megválasztja az új Nemzetkőzi  Elnökséget, amit Központi Bizottságnak nevez. Az új elnökség átveszi a Nemzetközi Világi Kamilliánus Családok további összehangolását, számon tartását, ha valahol változás állna be, ugyanis minden nemzeti Kamilliánus Család időnként szintén szervez helyi Nagygyűlést és tart tisztújítást, amit ha nem felejt el, bejelent a Központi Bizottság titkárának, aki számon tartja a Családok mozgását és tevékenységét. Ha elfelejtik bejelenteni, a titkár nem tudja követni a történteket.
          Ilyen felállásban készülünk az idei Nagygyűlésre is, a Világi Kamilliánus Családok Általános Alapszabályzata szerint, amelyet a Szentszék 2001-ben hagyott jóvá.
          A VKCs alapszabályzata szerint a tisztújítás Nagygyűlése minden hatodik évben történik, egy évvel a Kamilliánusok káptalanja után. Most ez az alkalom kitolódott a covid miatt úgy a szerzeteseknek, mint a világiaknak. Kilenc év önkéntes szolgálat után most lejár a Bizottságunk mandátuma.
          Idei témánk Szent Kamill és a Keresztrefeszített közötti párbeszédet eleveníti fel, azon augusztus 14-i estén, amikor Szentünk a rendalapításra gondolt: „Mitől félsz te kicsinyhitű, folytasd a munkát, amit elkezdtél, én veled leszek és megsegítelek, mert ez az én művem, nem a tied.” 
          Az Úr Jézus szavai meghatározták Szent Kamill életét, e szavakhoz méretezte szívét-lelkét, szellemét. Számunkra is sokatmondó felhívást jelent, mert a holisztikus, azaz testet- lelket-szellemet érintő betegápolás nem sorolható az egyszerű feladatok közé. Komoly elhivatottságot és felkészülést igényel, amire nem mindenki tud vállalkozni teljes odaadottsággal.
          Idei Nagygyűlésünk május 1-7 között a Castelli Romani varázslatos negyedében fog lenni, a Fraterna Domus Sacrofano lelkigyakorlatos Központban, jó messze a Vatikántól (19 km). A résztvevők nagy része már bejelentkezett és a bátrabbja már el is küldte a beszámolóját. Ilyenkor ugyanis bemutatkoznak az országok és tevékenységükről színes bemutatót tartanak.
          Külön ajándék számomra, hogy „örök tanárom”, Angelo Brusco atya is jelen lesz, mint előadó, és a székelyudvarhelyi ifj. Máthé András harmadéves teológiai líceum diákja Gyulafehérvárról, mint tiszteletbeli meghívott a liturgia lebonyolítására, aki Isten segítségével a Szent Péter bazilikában fog bérmálkozni.

Húsvét Csíkban az idén

          Idén megviccelt az időjárás Húsvétra, amit elhagyott Karácsonykor, azt bepótolta: lehavazott.
A gyönyörű szertartást havas környezetben kellett elvégezni, ami külön élmény volt. Nagyszombaton el kellett lapátolni a havat a tűzszenteléshez, Húsvétvasárnap pedig a szenteltetni való élelmes kosarakat a hóba kellett tenni a templom előtti téren. Szerencsére nem volt vihar, hófúvás, nagy szél, a többihez már hozzáedződtünk. Húsvéthétfőn pedig a régi szokás szerint a papbácsi szentelt vízzel locsolta meg a kislányokat, nagylányokat, hölgyeket, asszonyokat, akik hímes tojással, aprópénzzel hálálták meg a ritka tiszteletet. Alpár kispapunk pedig szép köszöntőt mondott az ünnepelteknek.

Híreink:

* Március végén három napos plébániai lelkigyakorlat volt a kápolnában Csapai Árpád egyetemi lelkésszel.
* Április 4-én, Nagykedden a csomortáni Rózsafüzér Társulat imádkozott a Mária Rádióban.
* Szent Kamill boldoggá avatása 281 évvel ezelőtt éppen április 7-én történt, ami idén Nagypéntekre esett.
* Szent Antal nagykilenced kezdődött a csíksomlyói kegytemplomban.
* Április 14-én az V. Országos magyar nyelvű Hittan Olimpián Máthé András, a GMGK XI-es tanulója iskola-első lett. Külön díjat is kapott a Piarista Atyáktól kiváló teljesítményéért. Gratulálunk, csak így tovább!
 


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2023 májusi ÜZENET

2023 márciusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda