A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVII. évfolyam, 284 szám, 2023 január  - 200 éve született Petőfi Sándor, a magyarok nagy költője


Lisieux-i Szent Teréz

A „kis dolgok nagy Szentje” Louis Martin és Zélie-Marie Guérin kilencedik gyermekeként született a franciaországi Alençonban 1873 január 2-án. Mint Szent Bernadettet, őt se tudja szoptatni az édesanyja, egy évig tej-anya táplálta. Mindkét szülője szerzetesnek készült, vágy, amit lányaik teljesítettek be. Még csupán négy éves, amikor édesanya súlyos betegségben meghal. A korai árvaság kiszolgáltatottá teszi, ugyanakkor megerősíti küldetése tudatában nővérei példája nyomán járni, szerzetesként. Fiatal kora miatt viszont újabb falakba ütközik. Ráveszi édesapját, folyamodjanak a pápához engedélyért, amire várni kell ugyan, de megkapja. 1889 január 10-én magára öltheti végre a szerzetesi ruhát. Ettől kezdve, hogy írta alá a leveleit?
Válasz: A Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz nővér.

Karmelita szezetesnőként végigment minden feladaton, amivel elöljárói megbízták. Ekkor fedezte fel magában a „kis utat”, mert nincsenek kis dolgok és nincsenek nagy dolgok, csak kis lélek és nagy lélek, aki elvégzi azokat, mert kis dolgokon múlnak a nagy dolgok. Megérlelődik benne a csend, a magány és az írás utáni vágy. Egyre többet ír, sőt verseket és színdarabokat is a közösség számára. Egyre jobban beleássa magát a Szeretet megvalósításába, tökéletességre vitelébe.

Hogyan fogalmazta meg legfontosabb szellemi hagyatékát?
Válasz: „Az én Édesanyámnak, az Egyháznak a szívében én leszek a Szeretet…”
 
Október hónapban két Teréz nevű Szentünk is van, mindkettő karmelita, két női oszlopa a Katolikus Egyháznak. A korábbi, Avilai Szent Teréz, aki nagy kaliberű, a Karmel reformátora, szociális beállítottságú, mondhatni „fergeteges”, a későbbi, a Lisieux-i pedig szinte ennek fordítottja, csendes, túlzottan is visszafogott, az Úr Jézus gyermekségét megvalósító Szentünk.

Hogyan nevezik magyar nyelvterületen Lisieux-i Szent Terézt?       

Válasz: Kis Szent Teréz.

Elöljárója parancsára megírja önéletrajzát. Ez a mű teszi őt ismertté világszerte. Ennek a fiatal szerzetesnőnek szinte nem is volt a szó mindennapi értelmében vett felnőtt kora, annyira fiatalon hagyta el a földi világot, mindössze 24 évesen. Nem lehet viszont figyelmen kívül hagyni, hogy már kisgyermek korától felnőttként élt és gondolkodott, mondhatni „koravén” módon.
Halála után egy évvel, 1898 szeptember 30-án már kiadják a könyvet.

Mi a mű címe magyarul?                                                                   

Válasz: A "Kisded Jézusról" és a "Szent ábrázatról" nevezett Terézia karmelita apácának önéletrajza. 1873–1897.

Hamar elindul a tisztelete a Katolikus Egyházban. Először boldoggá, majd szentté avatása, később pedig Xavéri Szent Ferenc mellett a missziók védőszentje, majd Szent Johanna mellett Franciaország második védőszentje lett. II. János Pál pápa pedig egyháztanítói címmel illette Sziénai Szent Katalin és Avilai Szent Teréz után.

Hány éve született?                                                                            

Válasz: 150 éve.

Kedveseim, imára, sok imára van szükség, ne feledkezzetek meg a déli Úrangyaláról
A csíkszeredai „Príma Pék” kamilliánus szeretetszolgálata

Boldog ember, aki láthatóvá, még inkább érezhetővé tudja tenni a szeretet-szolgálatát, amit fel tud ajánlani önzetlenül másoknak. Ez az a „nem tudja a jobb kéz, mit cselekszik a bal” magatartás, ami sokszor meghúzódik a háttérben szótlanul, mi több, névtelenül. Legfennebb egy mosoly kíséri el a tettet, amely sokakat hálára késztet.
Ilyen meghúzódó, legfennebb egy mosollyal elkísérő jótevőnk van, Csorba Ferenc személyében, aki a csíkszeredai Príma Pékség vezetője, tulajdonosa. 2010-ben felkeresett az egyik beosztottja, Dánél Éva, aki a beszélgetésünk során (én éppen gipszben voltam…), kifejezte, hogy szeretne valami jót tenni valakiknek. Bennem már kész volt a válasz, hiszen bontogattam szárnyaimat már az első két kötet imakönyvem megjelenése óta a Gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon lakói felé.
Meg is beszéltük a dolgot, noha még kora tavasz volt, süteményekkel készülünk fel az ünnepre. Amint tudtam, felvettem a kapcsolatot az Otthon vezetőségével a konkrét tervünkről. Örömmel fogadták.
Időközben viszont DÉva elmondta tervünket a főnökének, aki mint jó testvér kérés nélkül felajánlotta segítségét: adta a nyersanyagot a sütemények elkészítéséhez. Az első években minden kamilliánus családtag, aki részt tudott venni a Szent Erzsébet napi búcsún, hozott egy tál süteményt, volt, aki gyümölcsöt. Attól függően, hogy hányan tudtunk menni, egy, vagy két autóval mentünk.
2021-ben a Dánél család nem tudott jönni, mert súlyos betegük volt a családban, aki rövidesen meg is halt, de a csomagot akkor is elvittük a rendeltetési helyére, mi, akik menni tudtunk.
Idén DÉva elmondta, hogy főnöke finom szemrehányást tett neki, aki sokat jár a csíksomlyói Szűzanyához, amiért még nem vitt neki egy feszületet, amit kitehetne az irodájába.
Mint tizenhárom évvel ezelőtt, most is kaptam az alkalmon: felajánltam, hogy beszerzem a feszületet a kegytárgy üzletből, amit megtoldok egy foszforos rózsafüzérrel. DÉva nagyon örült az ötletnek. Útba ejtettem tehát a kegytárgy üzletet és vittem az ajándékomat boldogan.
Amikor átadtuk Ferencnek az ajándékot, csillogó szemek fogadták, végtelen hála és a jól ismert mosoly, ami utánozhatatlan, mert a lélek mélyéről fakadt. Mindhárman boldogok voltunk, mert mögöttünk volt már tizenhárom év szeretet-szolgálata.
Megköszöntem nemcsak a Gyergyóba vitt ajándékot, hanem a különböző alkalmakra adottat, mint a lelkigyakorlatok, találkozók, ünnepek, stb… Tavaly nyáron szintén még meleg pogácsával érkeztem Ópusztaszerre, a Magyarok Országos Gyűlésére, ahol szintén nagy sikere volt a finomságnak.
A Gondviselő dolgozik fölöttünk és közöttünk. A testi kenyér mellé kirendeli a lelkit is az öröm, a hála által, ami kölcsönösen gazdagít bennünket, mert ő is szívesen fogadja a minden évben a jótevőkért végzett Szentmiseáldozat hírét Advent harmadik vasárnapján… Hála legyen Istennek mindenért!

Készülünk a VKCs-ok Nagygyűlésére

A Világi Kamilliánus Családok Általános Alapszabályzata szerint a Nagygyűlésre a Kamilliánus Rend Káptalanja (minden hat évben megrendezett vezetőségi gyűlés, választással) utáni évben kerül sor. Ez most kitolódott a covid miatt, a Káptalanra 2022 májusában kerülhetett sor, így a VKCs Nagygyűlésére 2023-ra esedékes, azaz 2023 április 30-május 6 között, Rómában. 2014-ben az Észak Olaszországi Mottinellóban volt megtartva, idén közelebb került a Kamilliánus központhoz, mégpedig az örök városban.

A Nagygyűlésre hivatalos lesz minden ország nemzeti VKCs elnöke és lelki vezetője. Választási joggal az elnökök rendelkeznek, a lelki vezetők nem.

Immár folyamatban vannak a meghívások (7 nyelven) és a kamilliánus családtagok számának összeírása is. A helyszín is elvileg le van foglalva, mit már megkaptak a meghívottak emailben. A program kidolgozás alatt áll, ami ha elkészül, azt is kiküldjük.
 
Híreink:
* Január 5-én Rómában a Katolikus Egyház „tudós” pápáját temette. Én még az ő bioetikáját tanulhattam…
* Ökumenikus imahét Csíkszeredában a magyar katolikus és protestáns egyházakkal január 16-22 között. A csatolt képek a 2023 január 17-i ökumenikus Isten-tiszteleten készültek a csíksomlyói plébániatemplomban.Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2023 februári ÜZENET

2022 decemberi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda