A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXXVI. évfolyam, 283  szám, 2022 december – Jubileumi szám: Szent Család vasárnapján 25 éves az Üzenet


Fel nagy örömre…

Karácsonykor elcsendesül a világ, a keresztény ember világa. Csodára vár, lelkében gyermeki bizalom és béke honol, leborul a várakozásban, mert ilyenkor földre száll az Isten. A nagybetűs Szeretet ünnepére vár, mert gyermekként jön közénk az ég és föld Teremtője, Jézus, az Istengyermek. Tiszteletére új egyházi évet kezdünk, hisz a mi, lelki életünk is újrakezdődik az Ő megtestesülésével. Erre az ünnepre méltóképpen készít fel Egyházunk az Advent folyamán, négy hét alatt, liturgikus színekkel is kifejezve a várakozás fontosságát az adventi koszorún.
            Mit fejez ki az adventi koszorú három lila és egy rózsaszínű gyertyája?
Válasz: A három lila gyertya a bűnbánat, a rózsaszín az öröm színe.

Áldásos hagyományunk a hajnali szentmise, amely magyar nyelvterületen megtartotta eredeti latin kifejezését. Magyar fordításban: Harmatozzatok egek. Akinek megadatik ez a lehetőség és meghozza a kellő áldozatot is, szinte észrevétlenül készül fel a Magasztos fogadására, alázatban, szerénységben, mértékletességben,  tiszteletben újul meg az Ünnepre.
            Mi a hajnali szentmise eredeti latin neve Adventben? Válasz: Rorate caeli desuper.

A Szentestének is külön hagyománya van mifelénk, amikor az Ünnep beköltözik a hívő családba. Ez a mozzanat azért is fontos, mert a Szeretet ünnepe elevenedik meg általa a közös vacsoránál az éjféli szentmise után, amelyre maga az Úr Jézus adta a legbensőségesebb tanítást, munkássága során a kenyér szaporításokon kívül a közös étkezésekkel. Ez a hagyomány élő azoknál a családoknál is, ahová újszülött érkezett, az anya és gyermeke tiszteletére. A Megtestesülés ünnepe olyan magasztos, hogy Egyházunk külön ünnepet is ül, a Szentcsalád vasárnapját.
            Mi a neve mifelénk a Szenteste ünnepi vacsorájának? Válasz: Mária radina.

Olyan gazdag a Karácsony örömben, boldogságban, hogy az Ünnepre méltón felkészült ember lelke Ég és Föld között ragyog, megtisztultan, megistenülten. Háláját a legszentebbül a szeretet-szolgálatban tudja kifejezni gyermekien, gyermekhez szólóan, titokzatosan, meglepetésképpen. Az Ünnepnek van egy sajátos égi küldötte is, aki elhozza az ég ajándékát elsősorban a gyerekeknek. Ezt az égi küldöttet vidékenként másképpen nevezik, van ahol maga a „Jézuska” jön a családokhoz és van, ahol az erre a célra megbízott „Angyal”.
            Mi az a legfontosabb ajándék, amit az égi küldött hoz Szenteste? Válasz: A karácsonyfa.

Amíg olasz nyelvterületen a „betlehem” (presepe) kap nagy hangsúlyt, nálunk, magyaroknál az ének szárnyal mennyei hangon. Amilyen gazdag az olasz betlehemes kultusz, olyan gazdag a magyar nép lelkéből fakadó, testet, lelket, gondolkodást éltető, énekbe magasztosult hódolat. 
Egyike, ennek a kincses bányának a szinte induló számba sorolható felhívás, a Fel nagy örömre kezdetű karácsonyi dalunk, amelyet szöveg és dal szerzője 1882-ben, 140 évvel ezelőtt írt, és ezen év Karácsonyán hangzott el először a Devecseri katolikus templomban.
            Ki a dalszöveg írója, egyben zenéje szerzője? Válasz: Gárdonyi Géza.

Áldott Szentkarácsonyt és békés, boldog Újévet kívánunk minden kedves olvasónknak!
A 25 éves Üzenet életútja

Végtelen hálámat fejezem ki a Mindenható Istennek ezért a 25 évért. Szinte felfoghatatlan életút.
Kezdem mindjárt az elején. 1990-ben felvételt nyertem a budapesti Hittudományi Akadémiára, ahol megkezdhettem teológiai tanulmányaimat. Ez hamarosan bővült Erdélyben, szülőföldemen is, párhuzamban.

1992-ben megismerkedtem a kamilliánus lelkiséggel Budapesten, az időközben lelki anyámmá vált Herpy Mária otthonában, ahol zártkörű lelkigyakorlaton vehettem részt. Jelen volt a szintén oltalmazómmá vált dr. Simon Ernőné, Éva-anyám, aki tolmácsa volt P. Anton Gots osztrák kamilliánus atyának, és aki éppen akkoriban telepítette vissza 220 év száműzetés után Magyarországra a Kamilliánus Rendet.

1993-ban már ki lettem szemelve a továbbtanulásra Rómában, viszont cserében felkérést is kaptam egy kamilliánus találkozó megszervezésére, városomban, Csíkszeredában. Erre 1994 március közepén került sor. 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén meg is alapítottuk a magunk Kamilliánus Családját Csíkszeredában, Szent Kamillról elnevezve. Hatalmas volt a lelkesedés, a Szeretet szolgálata közöttünk.
Közben szaporodtak a Kamilliánus Családok nemcsak Magyarországon, de Erdélyben is, Gots atya által.

1994 októberében megkezdtem tanulmányaimat a római Camillianumban. 1997-ben végeztem tanulmányaim második fokozatával, a licenciátussal és javasolva lettem a doktorátusra.

1997 nyarán hazajöttem egy évre, hogy tudjam elkészíteni a dokumentumokat mozgalmunk egyházi engedélyezéséhez, amit 1998. március 13-án meg is kaptunk dr. Jakubinyi György érsek atyánktól.

Az eltelt három év alatt (1994-97) viszont hiányoltam az összeköttetést a Kamilliánus Családok között. Gots atya kitartóan folytatta a bevezető tanfolyamok megtartását, de a megalakult Családok töredékével tartotta a kapcsolatot. Éreztem, ez nem tud így megmaradni sokáig. Tenni kell valamit. Imádkozva vártam… Év vége felé meglátogatott Éva-anyám Budapestről, életmentő szív műtétje után. Megtárgyaltuk a dolgot. Ő is látta, amit én, őt is bántotta. Csodálatosan derült ki, hogy mindketten egy havi értesítő készítésére gondoltunk, egyidőben. Megkönnyebbültünk a gondolattól, noha csak ezután jött a neheze. Nekem fel kellett mérni az erőmet, képességemet, az erre a célra fordítható időmet, megtervezni a kiadvány formáját, stb… Adott pillanatban magamra maradtam gondolataimmal, mert el kellett dönteni a munkatársakat. Akkori családtagjaim között pillanatnyilag nem találtam senki olyan társat, aki segíthetett volna. Ez a tény döntésre késztetett: csak annyit vállalhatok fel, amennyivel egyedül is elbírok, anyagi segítség nélkül, önkéntesen. Megterveztem a fejlécét öreg laptopomon: összekombináltam a Szent Kamill jelvényét a Csíkszereda város címerével. Így jött létre a számomra nagyon kifejező szimbólum, a szívből kinövő három rozetta mögött felmagasló kereszt, Szent Kamill címerének szeretet- kisugárzásába burkoltan.  
És végül, 1997 Szent Család vasárnapjára elkészült az első szám, magyar és olasz nyelven. Az első években folytatásban bemutattam a kamilliánus lelkiséget, az első alapszabályzatot, amely elkészült 1998 júliusára, Életminta címen, ahogyan Szent Kamill is nevezte (megelőzve a rómait, ami novemberre lett kész). Természetesen ezt is lefordítottam olaszra is, és átadtam az osztrák vezetőségnek. Az „üzenet” fogalma ismerős volt már számomra, így megerősítést kaptam a megboldogult Angelus atyától, aki a magyarok lelki vezetője volt olasz honban és gyakran találkoztam vele Rómában. Neki volt egy ilyen nevű kiadványa.

1998 őszétől 2000 nyaráig elkészítettem a disszertációmat Rómában. Az Üzenetet levélben és Fax-on küldtem haza, itthon a kamilliánus családtagok sokszorosították, szétosztották az érdeklődőknek.

2001-ben a Szentszék jóváhagyta a római Alapszabályzatot, máig ez van érvényben. A mi Életmintánk helyi jellegű. Ehhez hasonlót már sokfelé készítettek, a helyi igényeknek megfelelően.

Az Internet széleskörű megjelenésével megváltozott az Üzenet küldési módja. Immár el tudtam küldeni elektronikus úton egyre több személynek, személyesen. Az érdeklődők száma egyre nőtt, adott pillanatban elérte az 500 főt. Pezsgett az élet, mindig valami friss hír, tanítás, szeretet-szolgálatról szóló jelentés került bele, amit nemcsak a magyar Kamilliánusok, de szimpatizánsok is szívesen fogadtak, külföldön is. Igyekeztem bemutatni egyenként a Különböző Kamilliánus Családokat, nemcsak a magyarokat, de a külföldieket is, 30 országból. Sokan megköszönték a híradást az évek során és teszik mind a mai napig.

Üzenetünk az elsők között került fel az Egyházmegye honlapjára, mint egyetlen kamilliánus lelkiségi lap Kelet Európában. Védnöke mindvégig Jakubinyi György érsek atyánk volt. A legutóbbi időkben mondta el, hogy gyűjtik a számokat a gyulafehérvári érsekség levéltára számára. Bevallom, nagy megtiszteltetés.

Istené a dicsőség, enyém a hála amiért a nehézségek ellenére sem kellett abbahagyni a szerkesztését.Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2023 januári ÜZENET

2022 novemberi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda