A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVI. évfolyam, 282 sz., 2022 november - 1222 - 800 éves az Aranybulla II. András magyar király Alkotmánya


Borcsa Gergely, a csíksomlyói plébánia kántora

1990-ben a csíksomlyói „Gyermekotthon” 120 tizennyolc év alatti gyermeknek adott otthont, amelyből csupán három volt árva, vagy félárva. Az összes többi olyan környékbeli családokból érkezett, amelyek nem tudtak gondoskodni csemetéikről. Sajnos, olyan helyzetek is kiderültek, amikor a szülő nem vállalta gyermekét. Fájó volt beszélgetni olyan gyerekekkel, akiket soha nem látogattak meg a szüleik, legyen az törvényes házasságból született utód, vagy olyan, aki törvénytelen együttélésből származott.     Hol született Borcsa Gergely? Válasz: Balánbányán.

A csíksomlyói Gyermekotthon korábban fiúknak adott otthont, a kommunista rend és fegyelemnek megfelelően, viszont sok kreativitással, továbbtanulási lehetőséggel, kulturális, valamint sportélettel, úszómedencével a kertben. Azokban az időkben, amikor egy saját családjában élő gyermeknek nem jutott pénz évente legalább egyszer új ruhára, a gyerekotthoniak részesülhettek benne. Hitéletről, vallásról viszont nem eshetett szó, a kor szellemének megfelelően a kegytemplom közelében sem, csak titokban.                                  Hol nevelkedett?         Válasz: Csíksomlyón.

A Gondviselő Isten minden gyermekét a neki megfelelő úton vezeti. P. Écsy János ferences atya Csíksomlyóra való érkezésével megkezdődött a fiatal, diákok foglalkoztatása, oktatása, nevelése a kolostorban. Újvilág, új szemlélet kezdődött, amelyben a hit, vallás és erkölcs is teret kapott a hétköznapokban, az „imádkozva dolgozás” szemléletében. Újraszerveződtek az ájtatosságok, esti vecsernyék, ünnepek. A kegytemplom híres orgonája is karnagyot kapott, aki mestere (Valér testvér), zsenialitását csupán alázatból tartotta a magáénál előbbre valónak, tisztelettel és szeretettel szolgálva Isten népét a zene kifejező eszközeivel, az orgonánál és a maga által szervezett vegyes kórussal.                                 Ki volt az orgona tanító mestere? Válasz: P. Márk Vince, József atya.

Borcsa Gergely idén kerek évfordulót, fél évszázados életútját köszöntötte a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánia közössége úgy a plébániatemplomban, mint filiájában, Csomortánban. Az alázatos, szolgálatkész kántor, akit leginkább gyalogolva lehet látni az utakon ezt az eseményt is inkább „szeretet-szolgálatáért” ünnepelte a maga szerény módján.
Kántori szolgálata mellett a gyerekek felpártolása is szívügye, elsősorban az árváké, elhagyottaké, zenében tehetségeseké de minden gyereké a plébánia területén. Személyes kapcsolatban van a gyerekekkel, sokan példaképükként néznek fel rá, aki szerénységre, alázatra, szolgálatkészségre nevel. Nem csoda, ha a Gondviselés rá is tekintett, Magyarország államelnöke Novák Katalin úrhölgy, családanya személyében olyan kitüntetésben részesítette, amit első alkalommal kap meg egy templomi kántor személye.   Milyen kitüntetést kapott?   Válasz: Magyar Ezüst Érdemkeresztet.

Csíksomlyónak volt már egy hasonló nevű jeles egyénisége, aki szintén sokat tett nemzetéért, a nevelésért, kultúráért, erkölcsös életért. Munkásságával, kiállásával és állhatatosságával kihívta maga és családja ellen a hatalom ellenállását. Érdemes tanulni az ő életútjából is… Ki volt a csíkszeredai gimnázium ugyanilyen nevet viselő jeles egyénisége?        Válasz: Az igazgató.

Virtuális formában: https://issuu.com/krisztusvilaga        Novemberben elhunyt szeretteinkért imádkozunk
A gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthonban
            A Jó Isten kegyelméből idén is sikerült megszervezni a „Szeretet-szolgálatot” a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon búcsújára november 21-én, immár 13-ik alkalommal. Kegyelmi nap volt most is. Korán reggel indultam Amcsikra, Szentimrére, felvenni a Dánél házaspárt, Éva és János, a rengeteg süteménnyel. Annak idején Éva volt a kezdeményezője ennek a szeretet-szolgálatnak, ami máig tart. Menet egy autó ruhaneműt vittem a négy generációs családnak. Ez a kölcsönös segítség egyidős a barátságunkkal. Idén is nagylelkű segítséget nyújtott Csorba Ferenc, a Príma pék tulajdonosa, amit hálásan köszönünk.
            Csikszentkirályon épp a Most segíts meg Mária imát végeztük, amikor felvettünk egy alkalmira várakozót az esőben, majd elülről kezdtük az imát és vele együtt végeztük el. Kiderült, betegápoló. Mikor ő leszállt, felvettük a Nagymamát, Fazakas Idát, egy kosár kürtöskaláccsal. A magam részéről öt kg szaloncukrot vittem.
            Gyergyóban, az Otthonhoz érve lepakoltunk a konyhánál, gazdag tálakat raktuk a finomságokból.
A szentmise 11:00 órától kezdődött, telt házzal, a nagy kápolnában 8 pap részvételével. Főcelebráns és szónok Dávid György főesperes-plébános volt, aki szavaival bátorított a szeretet-szolgálatra.
            Az ünnepi szentmisét közös ünnepi ebéd, majd a Kamilliánus Család sok finomsága következett.

35 éves a csíkszeredai Role zenekar
35 év a zene és a nemzet szolgálatában. Olyan kiállás ez, ami összehangolja a régit a haladó igényekkel, a hagyományt a változó világgal. „A Role zenekar egy 1987-ben alapított csíkszeredai magyar együttes, amely a magyar irodalom, valamint a székely és csángó népi költészet remekeire építkezik, magába foglalva az ősi erdélyi tradíciókat, hagyományos dallamokat és a progresszív rockzene elemeit.” (Wikipédia) Nagy Tivadar alapította. Azóta hatvan zenész fordult meg a zenekarban. Gálaestjükre 2022 november 13-án (magyar Szentek és Boldogok ünnepe) vasárnap este került sor a csíkszeredai Művészetek Házában. Boldog örömmel vettem tudomásul, hogy három zeneiskolás tanítványom is szerepelt a műsorban (Szabó András és felesége Málnási Éva, valamint Czikó Zsuzsa, szül- Lázár). Meghatottan néztem fel rájuk és elgondoltam, mekkora kegyelem, hogy a tanárnőjük (olasz) lehettem. Szabad boldognak lenni - búcsúztak.

Boldogasszony tenyerén – a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása
            Rendkívüli esemény-sorozatra kerül sor Csíkszeredában a gazdag november folyamán. A három estét kitöltő műsor a lelket célozta meg, helybeli hagyományokból ihletődve. Gábos Endre, a már idősödő helybéli tánctanár gondolta ki ezt a szívet-lelket melengető „ajándékot”, amint maga mondja: „A női minőségre épülő kultusz-központ” (Csíksomlyó) hit és keresztény erkölcsbeli tanúságtételét.
            Az első nap éppen november 16-ra esett, ami kamilliánus körökben a Betegek menedéke, gyógyítója, üdvössége ünnep, a Salus Infirmorum. Az előadás egyik üzenete éppen a Boldogasszony (mi, magyarok az Úr Jézus Édesanyját nevezzük Boldogasszonynak) gyógyító kegyelme. Hű korképet nyújtott a katolikus székelység Mária tiszteletéről, szeretetéről, meghatározó erejéről.
            Meglepődve vettem tudomásul, hogy a „főszerepben” szintén az egyik régi zeneiskolás tanítványom játszott (Málnási Júlia), előbb menyasszonyként majd éppen a Boldogasszony szerepében.
           
Csomortáni ministránsok „visszahíváson”
            November 13-án a szentmise után újból össze tudott verődni a nyári lelkigyakorlatos (11 volt és eljövendő) csapata, székelyesen „visszahívásra”. Ez akkor történik, amikor egy „lakoma” után még visszamennek a vendégek elfogyasztani együtt a maradék finomságokat. A novemberi köd és hideg ellenére otthonosan foglalták el a helyüket a teraszon és várták, mint a kis madár fiak, hogy mi kerül az asztalra, amit majd jó étvággyal el is tüntettek. Azért, hogy gazdagabb legyen ez az együtt töltött idő, elismételtük a nyáron tanult költemény (Petőfi Sándor, Nemzeti dal) kellő hangsúlyozását. Örömemre a többség tudta is, az újak rácsodálkoztak. Hála Istennek ezekért a lehetőségekért, amikor hitet, elköteleződést, kultúrát teremthetünk.

Híreink:
* Jelentkezett Tájföld: P. Gianni dalla Rizza keresett meg Tájföldről. Szeretnének Kamilliánus Családot létesíteni. Megadtam neki a legfontosabb tudnivalókat a kezdéshez. Isten segítse őket, régóta jól dolgoznak.Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2022 decemberi ÜZENET

2022 októberi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda