A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVI. évfolyam, 279 szám, 2022 júl-aug - 1222 - 800 éves az Aranybulla II. András magyar király Alkotmánya


A Kamilliánus Rend alapítása

A Kamilliánus Rend alapítása, az olasz Lelliszi Szent Kamill nevéhez kötődik. A Szentek amíg szolgálnak a földi létben, nem tudják magukról, hogy szentek, csupán végzik az Isten adta „szent szolgálatot”, ahogy ezt Szent Kamill is mondta és tette. Ezért érdemelte ki a „betegek, kórházak és betegápolók védőszentje” méltóságot a Katolikus Egyházban. Az ő nevéről nevezték el a az általa alapított szerzetesrendet (Ministri degli Infermi/MI), ahogy meghonosodott a közhasználatban.
            Mi a Rend hivatalos neve magyarul?             Válasz: A Betegek Szolgáinak Rendje

Szent Kamillnak is, mint minden szentéletű embernek, hosszú út vezetett a Rend alapításig: korai árvaság, betegség, háború, elhagyatottság, szegénység… Mindezek tudatában és megélésében jutott el, már érett felnőttként a rendalapítás gondolatához, Isten ügye melletti elköteleződés és elmélkedő imaélet után, felismerve a „szegény betegek” szenvedéseit és kitaszítottságát.
Ezen gondolatokon elmélkedve egy estefelé megérintette lelkét a rendalapítás gondolata.
            Mikor történt ez az esemény?                         Válasz: 1582 augusztus 14-én.

A megtorpanás a Szentek életében sem ismeretlen fogalom. Szent Kamill is megtorpant a saját gondolatától. Nagyboldogasszony előestéjén viszont nem hagyta magára az Úr Jézus, Aki levette karjait a keresztről, megerősítette a rendalapítás gondolatában, látomás formájában, ami másodszor is megismétlődött. Ez a bátorítás beleégett az Alapító lelkébe egész életére, mint iránytű, az Úr Jézussal való kapcsolatában, a Szűzanya közegében.
            Mit mondott neki látomásában az Úr Jézus?      Válasz: „Mitől félsz te kicsinyhitű, folytasd a munkát amit elkezdtél, én veled leszek és megsegítelek, mert ez az én művem, és nem a tiéd”.

A rendalapítás együtt jár egy megkülönböztető jel választásával, mivel éppen erről ismerjük fel a szerzetesek hovatartozását. Szent Kamill is választott, gondolkodás nélkül. Édesanyjával való rövid kapcsolata adta hozzá a választást. Korai árvasága megőrizte az édesanyai nevelést, így az édesanya álmát is, amelyben előre látta születendő gyermeke jövőjét, de ami aggodalommal töltötte el, mert a jelet látta ugyan, de azt nem, hogy ez háborút, vagy szentéletet jelentene.
        Mi volt és maradt ez az Édesanya által megálmodott jel? Válasz: A mellen viselt piros kereszt.

A Rendalapítás után immár mint pap, bemutatva a reggeli szentmisét a kórház központi helyén, majd beteget ápolt szinte szünet nélkül, Jézus Krisztust gondozva betegben. Előtérbe helyezte a betegek méltóságát. Ő vezette be az éjszakai szolgálatot és reformálta meg a betegápolást úgy az Egyház, mint a civil társadalom számára. Harminc évet töltött ebben a „Szent Szolgálatban”.
          Melyik kórházban fejtette ki Szent Szolgálatát? Válasz: A római Sassiai Szentlélek kórházban.

Virtuális formában cikk a 15. oldalon: https://issuu.com/krisztusvilaga

„Ahogy egymással bánunk, az a hazánk” – Védett Társadalom – Ópusztaszer, 2022 augusztus

Negyvennyolcadik lelkigyakorlat Betániában, a Jóság Hajlékában

Betánia, a Jóság Hajléka lelkigyakorlataink neve, amely 1991 júliusában kezdődött megboldogult P. Ébner Jenő lazarista szerzetes-vértanunk Marosfői hajlékában. Lelkigyakorlatunk alapja a Szent János evangélium 11. fejezete, Márta, Mária és Lázár Úr Jézussal való kapcsolata, ami példakép számunkra.

Minden résztvevő egy sajátos névjegykártyát visel, a „Betánia: a Jóság Hajléka” megnevezéssel, a saját nevével és egy egyedi Szentírás idézettel, ami az ő személyes meghívója az Úr Jézustól. Ezt a meghívót bontjuk ki mindenkinek első lépésként a lelkigyakorlat kezdetén. Elvetjük a magot.
Őrzőangyalosdit is játszunk, így mindenkire valaki figyel és mindenki szeretve, kivételezve is van.

Idén újrakezdés adódott a kicsikkel, az I-IV. osztályosokkal, mert 2019-ben volt az utolsó lelkigyakorlat a csíkcsomortáni Aracs Közbirtokosság erdei házában, amely 2013 óta ad otthont nekünk.
Lelkigyakorlatunk témája „A vers hangsúlyozása”, bemutatott versünk Petőfi Sándor, Nemzeti dala volt.

Az erdei házban nincs villany, víz, fürdőszoba. Ezeket sajátos módon oldjuk meg, így vizet a házhoz közeli mélyen fekvő forrásból hordunk, mosakodni a lemegyünk a völgybe a patakhoz, ügyes bajos dolgainkat a kert végében lévő illemhelyen végezzük el, este pedig zseblámpával és gyertyával világítunk.

Idéntől bővült a ház befogadó képessége: két szobát sikerült kialakítani a padlástéren, ami kényelmesebbé teszi úgy az alvást, mint a mozgást napközben. Korábban a nagy alsó terem zsúfolásig telt. Az alvás matracokon, hálózsákokban történik, idén jutott mindenkinek külön matrac a 17 résztvevőnek.

A főzést, konyhai feladatokat saját felszereléssel, önállóan oldjuk meg a tágas konyhában és tűzhelyen az udvaron. Reggelizés előtt reggeli ima, utána étkezési ima énekelve, este pedig esti ima. Délben Úrangyala.

Lelkigyakorlatunk négy napos, ami két egész és két fél napból áll. Az első három nap rózsafűzért végzünk minden résztvevő hozzájárulásával (mindenki önállóan mond egy Üdvözlégyet a titokig), és az egész napokon plébánosunk, Ft. Göthér Gergely, a lelkigyakorlat védnöke szentmisét mutat be a helyszínen.

Idén kiváltságos helyzetünk volt, mert két teológusunk is megtisztelt jelenlétével, szívével, lelkével: Hosszú Norbert, aki plébániánkon gyakorlatozott az elmúlt öt hónapban és Csibi Levente plébániánk szülötte. Jelen volt továbbá személyes meghívás alapján Máthé András kántoriskolás Székelyudvarhelyről. Ez a három résztvevő sajátos színt adott együttlétünknek, a munkából pedig oroszlánrészt vállaltak.

Norbert, aki negyedévet végzett, a maga csendes modorával a háttérmunkát végezte, tapintattal. Ő olvasta fel mindenki névjegykártyáján lévő szentírási (Újszövetség) idézeteket, kapcsolatot teremtve és közösségbe rendezve ezáltal a résztvevőket. Ott volt mindig amikor valamit meg kellett oldani, pl. a gyerekek elkísérése a patakhoz mosakodni, asztalt teríteni, felszolgálni, felvigyázni, oltárt teríteni stb…
Ő egy  igazi közreműködő, aki a legtöbbször kérdezte: „Mit segíthetek?” Csendes barátsága békét teremtett.

Levente kiváló szervező. Gyorsan átlátja a helyzeteket és azonnal cselekszik. Természetesen követte a programot, ne maradjon ki semmi, ami fontos. A programban sok lehetőség volt hagyva a kreativitásnak, ezeket frappánsan kitöltötte ötletes megoldásaival. Ilyen lett a fotbalozás, ahová nem csak a fiúkat, de a kislányokat is bevonta, vagy a reggeli „kincskeresés” az udvaron. Nem maradt el az üst mellől sem, kiválóan, székely emberhez illően kezelte a tüzet a gulyás alatt és a tábortüzet egyaránt, jó humorával.

Mindkét teológiai hallgató autoritással bánt a gyerekekkel, ami példa értékű a férfiúi magatartáshoz. Ők tartottak előadást az imádság lényegéről, a rózsafüzérről és az elmélkedő imáról a program szerint.

Máthé András vállalta a vers hangsúlyozását, a lelkigyakorlat témáját. Szavalataival szívet-lelket gyönyörködtetett és délben énekelte az Úrangyalát. Ő hordta a legtöbb vizet, néha akadt egy-egy kis segítsége is, felszolgált, elpakolt stb… Hálából megelőlegeztük a nagykorúságát, év végén lesz 18 éves.

Két VI-os kislány előadást tartott, Blága Emőke a barlangrajzokról, Antal Orsolya a lovat mutatta be, Dávid Anna hűséges ministránsunk pedig magyar népmeséket olvasott fel mindenki örömére.

Mivel Szent Kamill ünnepe beleesett a programunkba, Róla én beszéltem a résztvevőknek és a kis szobráról.

Hálás szívvel mondok köszönetet a Jó Istennek ezért a lehetőségért, a Közbirtokosságnak, valamint minden támogatónknak, aki valamilyen módon hozzásegített ehhez a kegyelmi eseménysorozathoz.

Híreink:
* Kárpátok Őre ünnep Csíkcsomortánban: Hála Istennek, idén sor kerülhetett a megünneplésére, méltó módon, ezt követte az Ezer Székely leány napja, az első szombati Mária Köszöntő és a Székely viselet napja.Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2022 szeptemberi ÜZENET

2022 júniusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda