A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVI. évfolyam, 280 szám, 2022 szeptember - 1222 - 800 éves az Aranybulla II. András magyar király Alkotmánya


Ópusztaszer  és a Magyarok Országos Gyűlése 

Ópusztaszer neve oklevélben már 1200-ban feltűnik, kifejező magyar nyelvünknek köszönhetően egyik legősibb szavunkban, a „szer” szóban, ami szertartást, rendtartást, szeretetet stb. jelent. A település Magyarország délkeleti részén, Csongrád-Csanád megyében, Kistelek járásban található. 1974-ig a Sövényháza nevet viselte (1348-ban egy oklevél említi így) feltételezhetően sövényből készült tapasztott házai alapján.
            Melyik folyó közelében fekszik Ópusztaszer? Válasz: A Tisza közelében.

Anonymus leírása szerint a honfoglaló magyarok amikor a Körtvélytóhoz (Curtueltou) értek, és a Gyümölcsény nevű erdőnél 34 napot töltöttek el. Árpád és nemesei gyűlést tartottak, ahol megállapították az ország törvényeit, „szerét ejtették” az ország dolgainak. A gyűlés emlékére pedig a helyet Szer-nek nevezték el. A szó ma fontos fogalom a lélektanban: asszertív, egyensúly teremtő.
            A „szer” szavunk magyarázatára hol találjuk a legtöbb eligazítást?
Válasz: Czuczor-Fogarasi, A magyar nyelv szótárában.

Ópusztaszer, ha elemezzük a megnevezés értelmét, megtaláljuk általa egy szóban a magyar történelmiség magját, kvintesszenciáját: „Ó”, ősi, régi, azaz ősrégi, ami belevész az időbe, egyidős a teremtéssel. „Puszta”, a magyar nép kimagasló jellegzetessége a mezőgazdaság, a gabona termesztés és állattartás. Erre a legmegfelelőbb a sík vidék, a sajátos létezést és kultúrát teremtő „magyar puszta”, amit még a külföldi kutatók is így neveznek. A „Szer” adja mindehhez az élhető életet, annak minden dinamikájával együtt. Írott történelmünk (Képes Krónika) első országgyűlésének helyszíne már 1318-ban magyar király tartózkodási helye volt.
            Ki volt ez a magyar király?                                       Válasz: Károly Róbert (I. Károly)

A történelem kereke lassan forog, szinte észrevétlen. Idén 800 éves az Aranybulla, II. András királyunk alkotmánya, ami szintén közgyűlésen volt kihirdetve 1222-ben.
A Dél-Alföldi Ópusztaszer elnyerte a nemzet ősi rendeltetését, az évente megrendezendő Magyarok Országos Gyűlése (MOGY) számára. Az 55 hektáron berendezett Nemzeti Történeti Emlékpark (1970-es évek elhatározása) ad otthont a magyar létminőség és kultúra sokszínű örökségének. A Gyűlést önkéntesek segítségével és adományozók nagylelkűsége által működtetik lelkes, az emberi, nemzeti és lelki értékek mellett elköteleződött szervezők.
            Mi az idei Gyűlés jelmondata? 
Válasz: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!” - Tamási Áron

A Nemzeti Történeti Emlékpark őriz egy, a magyarság számára féltett kincset, egy híressé vált festményt, Feszty Árpád körpanorámáját (Feszty körkép) a honfoglalásról, amit évközben is felkeresnek a magyar kulturális és történelmi örökség iránt érdeklődők. A körkép, sok hányattatás után Ópusztaszeren végre méltó otthonra talált: https://www.mogy.hu/programok.
            Mi a körpanoráma eredeti neve?                               Válasz: A magyarok bejövetele.

Virtuális formában: https://issuu.com/krisztusvilaga

Ópusztaszeren
Mikor megkaptam a rendkívül megtisztelő meghívót a Védett Társadalom részéről és láthattam a programot, azt mondtam, mindent elkövetek, hogy részt vehessek rajta. Látva a sok önkéntes munkát, én is be akartam állni a sorba. Ez, hála Istennek sikerült is. Csodálatos emberekkel találkoztam. Kitüntetés volt továbbá az elszállásolásom a kempingben és minden többi szolgáltatás, amit ajándékba kaptam hozzá.
Augusztus 5-én, péntek délben érkeztem a kempingbe egy jó adag pogácsával. Hamar elhelyezkedtem, ebédet is kaptam, majd a gyermek sátorhoz lettem irányítva segíteni. Mivel nem sikerült találkoznom többszöri megkeresés után sem a szervezőjével, Ilonával, körbejártam a terepet. Fényképeztem. Tudtam, erre többé nem lesz lehetőségem. Boldogan fedeztem fel azokat a helyeket, amelyekről indulásom előtt cikket írtam, ami szeptemberben fog megjelenni a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia kiadványában, a Krisztus Világa keresztény családi havilapban és a magam szerkesztette kamilliánus lelkiségi értesítőben, az Üzenetben (magyar és olasz nyelven). Este már jelentkeztem a kempingben további beosztásra.
Augusztus 6-án szombaton korán keltem, láttam, hogy a kemping konyhája örülne egy sepregetésnek, addig mentem keresni, amíg az épület mögött megtaláltam a seprűket, szemét lapátot és kisepertem a konyhát, az előtte lévő járdával együtt. A szél befújta a száraz faleveleket mindenübe. Munkám végeztével boldogan láttam a vendégek arcán a megelégedettséget, mert tiszta helyen ülhettek asztalhoz, ki beszélgetni, ki meditálni, ki étkezni. Ők nem láttak engem dolgozni, mire érkeztek, én készen voltam már.
12 órától a III.-as kapuhoz voltam beosztva, beléptetőnek. Előző este elmentem tanulni, mit-hogy kell csinálni, így már felkészülve foghattam munkához. Boldogan vettem szemügyre az érkező előadókat, akiket még nem ismertem… Úgy eltelt a két óra, hogy észre se vettem. Az ebédről lemaradtam, de estefelé bepótoltam. Időközben részt vehettem az előadásokon is.
Augusztus 7-én vasárnap már bátrabban álltam neki a reggeli munkának: kisepertem a kemping konyháját és illemhelyeit (időközben a szél sem tétlenkedett), a női részleget fel is tudtam mosni. Itt eldugult a két zuhanyzó lefolyója, amit nem kis munkával ugyan, de sikerült kidugítani. Ekkorra már sokan jöttek a fürdőkbe, igyekezni kellett. Talán a legnagyobb elismerést kaptam az egyik idősebb hölgytől. Ezt mondta nekem: „Mindannyiunk nevében is nagyon köszönöm”. Ez a hála megérdemelt egy főhajtást. Igen, ezért jöttem, hogy tegyek valamit ezért a közösségért… Sikerült megoldani a WC papír problémáját is, ami hiányzott előző nap. Elmentem a kemping központba, elmondtam a helyzetet, kiderült, hogy van minden, csak elmaradt az információ átadása. Kapóra jöttem tehát, minden WC-hez vittem 2-2 tekercset. Felcsillantak a szemek. Szemetes zsákot is kértem, gumikesztyűt kaptam hozzá és a faházam (13) előtti sétány szemeteseit kiürítettem, tiszta zsákot tettem bele, felszedtem a földről ami lehullott, a cigaretta csikkeket a tálcákról, és még időben elértem „szolgálatba”.
10 órától újból a III.-as kapunál voltam beléptető. Boldogan tettem fel Jakab István és Horányi Ágnes karjára a szalagot, akiket sokat hallgatok. Mondtam is nekik, jó dolgom van nekem, mert ismerem őket…, majd ők is megismertek engem. Nemsokára meghallgathattam Jakab Istvánt, első alkalommal élőben…, később Drábik János urat is ugyanígy, élőben. Kiváltságos alkalmak voltak. Dr. Herczeg Andrea régi ismerős volt.
Az ebédről ma is lemaradtam, de sebaj, láthattam a Feszty körképet, ami olyan élményt nyújtott, hogy el kellett döntenem, egy épületben vagyok-e, vagy kint a szabadban, a helyszínen (pénteken elidőztem ugyan a Rotundában, de ekkor nem engedtek be a körképhez). Estefelé aztán a nagyváradi Molnár-Gál Sarolta jóvoltából fejedelmi ebédet kaptam. Kettőnknek is elég volt. Reggelizni és vacsorázni nem jártam, egyrészt volt ételem, oldódó teám, kávém otthonról, meleg víz a konyhánál, másrészt a kapunál „csereberéltünk”: én adtam pogácsát, szendvicset kaptam helyette. A rendezvényen jelen volt kedves ismerősöm Szondi Miklós rovásíró Soltról, a Gyógyító faluban, aki felkínálta szolgálatát, hogy autóval elvigyen hozzájuk, ne kelljen hazafelé az Ópusztaszertől a szeged-békéscsabai utat újból megtennem a nagy melegben.
Estefelé, amikor immár jóllakva, a kemping felé igyekeztem, megláttam/hallottam, ahogy egy fiú kobzon játszik (Farkas Jakab Bese). Odamentem hozzá és megszólítottam, ő hívta az édesapját. Megbeszéltük, hogy ha lehetséges lesz, jövőre jelentkezzen be a Csíkszeredai Régizene Fesztiválra.
A vasárnapi estebédnél találkoztam dr. Németh Henrikkel, akinek beszámoltam ottlétemről, és aki kért, hogy a kemping központból kérjek egy MOGY-os pólót. Jól esett ez a külön figyelmesség, de mire visszaértem már nem volt kitől átvennem. Azt mondtam, sebaj, jövőre ha Isten éltet, érte jövök.

Szeretettel köszöntjük a brazil Kamilliánusokat, akik szeptember 15-én ünneplik érkezésük és missziójuk alapításának centenáriumát, amelyet  az Aparecida-i nemzeti kegyhelyükön ünnepelnek meg.



Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2022 októberi ÜZENET

2022 július-augusztusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda