A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXV. évfolyam, 268  lapszám – 2021 július-augusztus  - 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten

Ezer Székely Leány Találkozó

Az Ezer Székely Leány Találkozójának ünnepe immár minden fiatal (és nemcsak) székely szívet megmozgat. Belenőtt a székelység tudatába, zsigereibe, lelkébe, átörökítendő hagyományába. Célja a székely népviselet, néptánc és népzene megőrzése, megbecsülése, a hagyomány megélése és továbbadása, életre váltása.
            Hol van eme jeles rendezvény színhelye?
Válasz: Csíksomlyón, a Kis és Nagysomlyó közötti nyeregben.

Történelmi hátterét keresve, Magyarország szétdarabolása (1920) utáni időkbe kell visszamenni. A túlélésért, majd a megmaradásért folytatott kulturális erőfeszítések ritka tanúbizonysága, amely immár jó pár évtizedet mondhat magáénak, a látványos szépség mellett gazdag lelki, erkölcsi, szellemi örökséget hordoz és hagyományoz nemzedékeken át.
            Mikor volt megszervezve az első Találkozó?
Válasz: 1931. június 7.

Az első találkozók, amelyek az Úrnapi körmenettel összefüggésben jöttek létre, a Katolikus Egyház és jeles világi értelmiségiek közös erőfeszítéseinek eredményeképpen születhettek meg. Az Úrnapi körmenetre minden helyiség a maga népviseletébe öltözve jelent meg.

Kik voltak a rendezvény első jeles szervezői?
Válasz: Vámszer Géza és Domokos Pál Péter tanárok, P. Takács Gábor somlyói ferences házfőnök, a Szociális Testvérek Társasága (Stettner Andrea), a Katolikus Nőszövetség (Zakariás Flóra).

Mindössze öt évi működés után a rendezvényt a hatóságok betiltották, majd öt évi szünet után tudták megszervezni újra, amikor Észak Erdély visszakerült az Anyaországhoz négy évre. Utána újra betiltották, hosszú, önazonosság nélküli évek következtek egészen a rendszerváltásig. Ezt követően már az első évben, 1990-ben Csíkszereda első polgármestere, László Pál újjáélesztette a rendezvényt, amely hála Istennek, azóta is tart. A Találkozó napja pedig a kegytemplom búcsúnapjához igazodik.
Milyen dátum ez?
Válasz: Július 2, Sarlós Boldogasszony, július első szombatja.

A rendezvény megtartotta régi hagyományát, a népviseletbe öltözött csoportok Csíkszereda főterén gyülekeznek, itt bemutatkoznak táncukkal, zenéjükkel, majd kizarándokolnak a csíksomlyói kegytemplomba, ahol szentmisén vesznek részt, utána felkapaszkodnak  Nyeregbe a hármas halom oltárához, ahol estig tartó népviselet, tánc és népzene bemutatót tartanak.
A rendezvénynek van egy játékos hagyományozása is. Amelyik helyiségből érkezik a legtöbb bejelentkezett néző, az kapja meg egy évre azokat a tárgyakat, amelyeket évről-évre továbbadnak és elhelyeznek a nyertes helyiség templomában.
            Melyek ezek a tárgyak?
Válasz: Az „eskető székek”.

Szeretettel köszöntjük a frissen alakult Gargano-i VKCs-ot, Szent Kamill gyökeres megtárási és Szent Pio atya életterében. Nagyrabecsülésünk érte kedves tanáromnak, Rosario Messinanak!

Harminc év lelkigyakorlatozás

            Hálatelt szívvel gondolok vissza 1991 július 18-ra, amikor elkezdhettük Marosfőn a vértanú lazarista szerzetes pap Ébner Jenő házában az első lelkigyakorlatot. A vértanú papot az1998-as események során gyilkolták meg saját oltárán, stólájával fojtották meg. Első évvel végeztem a teológián Budapesten és Csíkban, se pénzem, se szabadságom nem volt mert a tanulásnak szenteltem, tervező irodában dolgoztam.
            A lelkigyakorlat neve Betánia: a Jóság Hajléka volt a harminc éven át, Márta, Mária és Lázár otthona, a három jelképes egyéniséggel, akiknek példájával naponta találkozhatunk bárhol.
            A mostani gazdagsághoz viszonyítva, elképesztő szegénység uralkodott akkoriban, de nagy volt a lelkesedés a hit, az evangéliumi élet iránt. Családokat evangelizáltunk a gyerekek által, reménnyel, erkölcsi tartással, hittel töltöttünk meg emberi életeket, és az emberek befogadóak voltak. Akkoriban valahogyan mindenki akarta a jót, vagy legalábbis ezt gondoltuk mi, akik tenni is akartunk érte.
Ehhez a szándékhoz minden résztvevő kapott egy szentírási tanítást az Újszövetségből, ami a személyes meghívója volt. Végig lehet követni a gyerekek, fiatalok életét, fejlődését a Szentírás szerint.
Lelkigyakorlataink rendszerint csütörtök délutántól vasárnap estig tartottak. Csütörtökön még dolgoztam, a pénteket kigazdálkodtam egy pluszban vállat telefonszolgálattal a vállalatomnál, a szombat akkorra már szabad volt. Olyan év is volt, amikor öt lelkigyakorlatot tartottam egy nyáron. Tudjuk, hogy Csíkban rövid a nyár, Édesanyám méltán haragudott érte, hiszen ez az idő kiesés volt a gazdaságában.
Ételeinket közösen raktuk össze, abból, ami volt. Akkoriban szinte nem volt édesség, a gyerekek szívesen megették a főtt ételt. A maiak inkább édességet esznek, a főtt étel szinte száműzött lett a világukból.
A Szentírással párhuzamban a gyakorlati életre neveltünk, ahogy Nagy püspökünk, Márton Áron mondotta, és a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiban is megtalálható: „Az ember két világ polgára egyszerre, lelkének gyökérszálai az éghez kötik, lábával sáros földi utakon botorkál.” A 47 lelkigyakorlaton valóban „Ég és föld között” voltunk Istennel, csak a tiszta búzát hozva haza, a „konkolyt” helyben elégetve. Mindenkinek a személyes élete bizonyítja, hogy mit csinált azzal a kegyelmi feltarisznyálással, amit Betániában, a Jóság Hajlékában kapott, hiszen az élet mindenkit kihív mielőtt Isten elhívná.
A magam részéről hálát adok ezért a harminc évért Betániában, sok értékes ember nőtt fel belőle és vált Márton Áronunkhoz méltóan a két világ polgárává. Hála Istennek mindenkiért és mindenért.

Híreink:
* Nagyrabecsülésem a brazil Kamilliánus Családnak az Üzenet értékeléséért, nagylelkűségükről tanúskodik.
* Julius 2: Hála Istennek, idén is létre jöhetett a Kárpátok Őre megemlékezés Csíkcsomortánban. Ez a nap a pozsonyi csata emlékét őrzi 907-ből, amikor Árpád vezérünk elbánt az ellene és a magyarság ellen felsorakozott „Nyugat” egyesített csapataival. Szégyenfoltja ez a keresztény világnak, amikor a Nyugat kereszténysége ki akarta irtani a „krisztusi” Magyar Nemzetet. Elég egy kicsit szétnézni manapság is.
* Július 10-18 között zajlott le a Csíkszeredai Régizene fesztivál immár negyvenharmadik alkalommal, idén hat ország képviseletében. A rangos rendezvény az igényes zenekedvelőknek nyújtott pótolhatatlan örömet a zene virtuózai által, lélek emelő élményt ajándékozva. Az előadások mellett folyt a fesztivál nyári egyeteme, tanulással, gyakorlással, nagy sétákat téve a csíki lenyűgöző környezetben. A koncertek számára helyet adott a Márton Áron Gimnázium kápolnája, a belvárosi Millenniumi templom, a csíksomlyói kegytemplom valamint a már hagyományos Szent Ágoston templom. Rendkívüli élményt nyújtott a Mikó vár udvara akár a délutáni, akár az esti órákban, és a késő esti koncert a fegyver teremben Nagy Imre helyi festőművész kiállításával dúsítva, még jobban emelte a lelki kielégülést, amire már nagyon ki volt éhezve és szomjazva a közönség, különös tekintettel az elmúlt másfél évre. Újjászületve tértünk otthonainkba egy koncert után.
* Július 14, Szent Kamill égi születésnapja: a déli harangszó imatalálkozója ezen a napon különös jelentőséggel bír. Imatalálkozó a Szentek közösségében, átölelve az egész világot, hiszen az imának nincsenek határai csak szándékai, azok pedig végtelenek. Ilyenkor összeér az ég a földdel…
* Július 15: Mivel Csomortánban hétköznap csütörtökön van szentmise, ezért kamilliánus találkozónkat Csomortánban tartottuk meg. A rózsafüzér imára gyűltünk össze a templomban, utána a szentmise következett, ahol plébánosunk szeretettel köszöntött bennünket. Kertemből margarettát vittem a templomba és felolvastam a szentleckét. Szentmise után otthonomban folytattuk az ünneplést. Hála Istennek érte.Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2021 szeptemberi ÜZENET

2021 júniusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda