A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXV. évfolyam, 267 lapszám – 2021 június     - 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten

A Medjugorje-i jelenések 40 éve

Medjugorje Horvátország területén található, gyönyörű hegyekkel körülvett vidéken. Nyárára már kiég a nagy melegben, ami aszkéta megjelenést kínál az oda látogatónak. Negyven évvel ezelőtt szokatlan jelenségről hallhattunk. Azt beszélték, hogy itt megjelenik a Szűzanya.

Mikor történt az első jelenés?
Válasz: 1981. június 24-én.
                    
A „jelenés helyén” a Szűzanya a medjugorjei plébániához tartozó hat fiatallal találkozott. A fiatalok fent voltak a közeli hegyen, ahol először csak egy fehér ruhás női alakot véltek felfedezni, karján a kisdeddel. Az első benyomás hatására meglepődtek, nem mertek közelebb menni, de másnap mégis elmentek arra a helyre, amikor már kapcsolatba kerültek a megjelenő „Gospa”- Boldogasszonnyal.

Kik voltak ezek a fiatalok?
Válasz: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković és Milka Pavlović.

A kapcsolat teremtés lassan kialakult közöttük, naponta párbeszédet folytattak, majd a Szűzanya mindenkinek személyesen adta meg az életre szóló „feladatkörét”, a titkokat, kinek tízet, kinek kilencet. Slavko Barbaric atya odaadó tevékenységének köszönhetően a „jelenések helye” lassan kegyhellyé, és zarándokhellyé alakult, amit immár a „Béke Királynője” gyönyörű fehér Mária szobor tesz az emberi szem számára nélkülözhetetlen jelenlétté.

Mi a Szűzanya üzeneteinek a lényege?
Válasz: Az imádság és kiengesztelődés.

A jelenések hatására kiteljesedett egy kis, helyi rádióadás Észak Olaszországban, a Mária Rádió, ami mára különösen Európa országaiban otthonossá vált, és amit interneten követni lehet az egész világon. Egy lelkes olasz piarista atya kapcsolódott az 1982-ben alakult rádióadóhoz, aki fokozatosan mind ismertebbé tette a jelenések fontosságát és aki 1987 óta igazgatója.

Ki ez a lelkes kiteljesítő?
Válasz: Livio Fanzaga piarista atya.

Az első csendes évek után, 1985-re érett meg a helyzet a nyitásra a világ felé, a mozgalommá válásra, zarándoklatok szervezésére és a Mária Iskolája elindítására. Az 1991-es Mária Iskola záró akkordjaként a Szűzanya közölte áldását szétosztásra és mindenki és minden dolog megáldására: „Áldjon meg téged a Mindenható Isten a Boldogságos Szent Szűz Szeplőtelen Szíve által az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” Ugyanakkor bátorította a magyar csoportot, köztük kiemelten az erdélyit, hogy tartsanak ki mellette, mert Ő nem feledkezett meg örökségéről. Vickával közölte üzenetét, aki küldte a magyar futárt a nagy sátorban immár haza készülődő magyar csoporthoz.
Magyarország viszonylag hamar belekapcsolódott a mozgalomba és a zarándoklatok szervezésébe.

Ki ennek a talán legismertebb apostola?
Válasz: Kemenes Gábor, jelenleg Nagykovácsi plébánosa.

A cikk virtuális formában a havilapban: https://issuu.com/krisztusvilaga/docs/krisztus_vilaga-06_2021
Harminc éves a csíkcsomortáni Magyarok Nagyasszonya templom

Csíkcsomortán település a Csiki medence keleti sarkában helyezkedik el. Temploma a csíksomlyói/csobotfalvi Szent Péter és Szent Pál plébánia filiája.
Régi, Mária temploma a falu közepén, az Aracs patak mellett volt, a Harangláb alatt, melyet az árvizek miatt 1935-ben lebontottak. Fehér Mária szobra valószínűleg valamelyik közeli templomhoz került megőrzésre.

A falu népe nyolc alkalommal fogott volna hozzá új templom építéséhez, legutóbb az iskola és az üzlet közelében lévő „templomkert”-nek nevezett területen, ahol a mai Caritas asztalosműhely áll, de az ellentmondásos idők, majd a falurombolás fenyegetése miatt sem tudta kivitelezni tervét. A hittanórákat, imádkozókat és szentmiséket a 112-es házszám alatti Orbán János és (Keresztes) Ilona (anyai nagyszüleim) zsindelyes házában tartották évtizedeken át, az új templom felszenteléséig. Innen indult Ft. Bálint Lajos püspök a templomszentelésre.

Az 1980-as évek végére viszont felnőtt az akarat. Az Isten Háza iránti vágy legyőzte az ellenállást és temető-kápolna néven ugyan, de elkezdődött a templom építése a Kuna dombja alatt fekvő, a Berjés forrása és az „oláh temető” közötti területen.

A 89-es változás után még nagyobb lelkesedéssel folyt a munka. Mindenki segített, ki anyagiakkal, ki fizikailag, ki imával. Lassan kezdett benépesedni a temető is.

A névadás is megfontolóra került, végül Csomortán megmaradt Mária iránti elköteleződése mellett, és a templom nem Szent István, hanem a Magyarok Nagyasszonya nevet kapta.

Felszentelése 1991. június 28-án volt. Ünnepe október 8. Régi kis harangja, a csengettyű, ma is szembeszáll az erős idővel, új, h-hangra hangolt gyönyörű harangját 2012 október 7-én kapta ajándékba az Anyaországból.

A templom-építő plébános Gergely István volt, jelenlegi plébános Ft. Göthér Gergely, Háromszék, Gelence szülötte.

Ballagnak a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium diákjai: https://www.facebook.com/mariahajnalka.bako

Június ötödikén, szombaton rendkívüli ünnepségre került sor a csíksomlyói kegytemplomban: itt került megrendezésre a Segítő Mária Katolikus Gimnázium végzős növendékeinek ballagási ünnepsége.

Székelyruhába öltözött fiúk (egy csángó) és lányok népesítették be az első padsorokat, osztályok szerint foglalva helyet, ünnepi méltósággal, mint aki a nagybetűs Életet képviseli egy haldokló világban. Azt az egyszerű és nagyszerű pompát, ünnepélyességet, amit ez a ballagás megteremtett nemzeti szentélyünkben elmondani nem lehet, még a levegő is Istent dicsőítette kézzel foghatóan. Minden ballagás egyedülálló érték és élmény, de ehhez foghatót még nem tapasztaltam. Összeért az ég a földdel, áldás hullott a mennyből. A leheletfinoman kidolgozott liturgia, a püspöki és érseki jelenlét, a szentség komolysága és a köszöntők játékossága szívet-lelket melengetett ebben a lelkehagyott időszakban, amikor a félelem korszaka jeleskedik.

Két személyes élmény is köt ehhez az ünnephez: kórházi gyakorlatom egyik csillaga, Panainte Norbert születésekor egy életre szóló kapcsolat alakult ki a családdal az élet és a megszűnés mezsgyéjén, amikor hosszas, kitartó küzdelem vette kezdetét az anya és kisfia életéért. Ilyenkor mozdulnak meg a hegyek is, mert minden segítségre szükség van amíg végül felsejlik az ismert evangéliumi bátorítás: „Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.” (Mt 19,26). És ez a „csoda” ma ballagott. Hála érte Istennek!

A másik személyes élmény az ünnep során alakult. Kiderült, hogy ő is egy többlépcsős „csoda”, akit az orvosok nem tanácsoltak a világra hozni annak idején. Akadt viszont egy hívő orvos, aki megvétózta őket.

Éppen a közelébe kerültem, felvettem neki a leejtett gerberát és osztálya jelzését. Egy mosoly az ügyintézés. Amikor a jutalom kiosztásokra került sor, mert sok volt belőle, megtudhattam, hogy az én „székely legényem” nemcsak osztály, de iskola első is (9,93). Határtalan öröm töltött el és hála, hogy megismerhettem Balló Leventét. Szentmise után családja néhány tagja, aki ismert, osztozott örömemben és én az övékében.

Betánia: a Jóság Hajléka Emlékkönyvünk, harminc év lelkigyakorlatos munkája kiadói feldolgozás alatt van. Hosszúak most a várakozás percei, de amint minden „gyermek”, ez is igényli a méltóságos érkezést…Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2021 július-augusztusi ÜZENET

2021 májusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda