A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam, 243 lapszám - 2019 április - Hivatások éve, Álmos szakrális királyunk ezerkétszázadik emlékéve

Kőrösi Csoma Sándor, a buddhista szent

235 éve, 1784 tavaszán született, Kőrösi Csoma Sándor, a Kovászna melletti Kőrösön, ahogy magát megnevezte: ő “Székely-magyar Erdélyből”  („Siculo-Hungarian of Transylvania”).
Milyen előnevet vett fel a tudósunk, és milyent a szülőfaluja?
Válasz: Tudósunk a Kőrösi előnevet vette fel, míg a falu neve Csomakőrös lett.
A székely nemzet mindig is nemesi ranggal bírt, akkor is, ha már nem rendelkezett nagy kiterjedésű földbirtokkal.             Kik voltak a szülei és hányadik gyermekként érkezett a családba?
Válasz: Édesapja Csoma András határőr katona, édesanyja Getse Krisztina. Hatodik gyermek.
Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd a híres erdélyi kollégiumban folytatta, „szolgadiákként”.
            Melyik városban volt ez a híres kollégium, és mit jelent szolgadiáknak lenni?
Válasz: A nagyenyedi református Bethlen Gábor kollégiumba iratkozott. A „szolgadiák” szolgálatot végez, jutalékért, amiből fizeti a kollégium költségeit.
Abban az időben nem volt még vonat közlekedés, egyik helyiségből a másikba csak ritkán és szükség esetén mentek el az emberik magán célból. Hogyan és kivel jutott el Csoma Sándor a kollégiumba?          
Válasz: Édesapjával ment el gyalog, Háromszékről Nagyenyedre.
A kollégiumban Csoma Sándor beleveti magát a tanulásba és megszületik benne élete nagy álma.             Mit tanul a legnagyobb szorgalommal és milyen elhatározás születik meg benne?
Válasz: Csoma Sándor a nyelveket tanulta szorgalmasan. Elhatározása pedig a magyarok ázsiai gyökereinek felkutatása volt.
Erdély után Bécs, Heidelberg,  majd Göttingen következett, ahol tovább képezte magát.
      Hogy nevezi magát Göttingen manapság, joggal, és hány nyelven írt és olvasott ekkor Csoma Sándor?
Válasz: A „Tudás városának”. Csoma Sándor ekkor már 13 nyelven írt és olvasott.
Göttingeni évei alatt (1816-18) egyik tanára ajánlja neki a keleti kutatómunkát. Ki volt ez a tanár?
Válasz: Johann Gottfried Eichhorn orientalista.
Tanulmányai végeztével visszatér Erdélybe, és pontosan kétszáz évvel ezelőtt, 1819-ben elindul keleti útjára. Hosszú és nehéz útja során újabb nyelveket tanul, megbecsülést szerezve magának és székely-magyar nemzetének. Tibeti és indiai buddhista kolostorokban tölt éveket, kutat és alkot, közben éhezik és fázik. A legnagyobb önfegyelemmel viseli tudós sorsát. Tudását és hitét teljesen az emberiség szolgálatába állította.          Melyek a legfőbb munkái?
Válasz: Az első tibeti-angol nyelvtan és szótár.
Kőrösi Csoma Sándort mindenfelé kedvelték. Utazásai során egy keleti nevet is felvett.
Milyen nevet vett fel? Válasz: A Szkander bég nevet.
Már túljut az ötven éven, amikor végre Tibet fővárosába Lhasszába indul, a magyar gyökerek felkutatására. Ezt a lépést a sors már nem engedte megtenni, hirtelen megbetegedett és 1842 április 11én, 23 év keleti utazás, kutatás és alkotás után, Székely-magyar nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.
Hol nyugszanak földi maradványai és melyik ország vallja sajátjának rajtunk, magyarokon kívül?
Válasz: A dardzsilingi európai temetőben nyugszik, sírja buddhista zarándokhely lett és Japánban bodhiszattvának (buddhista szentnek) nyilvánították.
A mi plébániánk területére érkezik a Katolikus Egyházfő – a pápalátogatásra készülődve

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság kitüntette megkeresésével az Erdélyi Világi Kamilliánus Családokat, amely bejegyzett lelkiségi mozgalom az Egyházmegyében, és felkért a pápalátogatásra való méltó felkészülésre: „…Tisztelettel kérjük Önöket, hogy szolgálatukkal, tapasztalataikkal, munkatársaikkal és önkénteseikkel segítsenek a szervezésben, a programok kidolgozásában és lebonyolításában… Szíves segítségüket, közbenjárásukat ezen történelmi esemény alkalmával előre is megköszönjük, munkájukra a csíksomlyói Szűzanya közbenjárását és a Jó Isten bőséges áldását kérjük!”
Gyulafehérvár, 25/2019 február 27. Aláírja: Ft. Sajgó Balázs Caritas – lelki igazgató és Dr. Jakubinyi György, az erdélyi Főegyházmegye érseke.
            Húsvét után már megkezdődnek a pápalátogatásra felkészítő programok a csíksomlyói plébánián.

Márciusi ünnepeink – amelyek az Üzenet elküldése után történtek:
Székely Szabadság Napja: https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kely_szabads%C3%A1g_napja?fbclid=IwAR3Y44DyMfAs2Q3OfAupwCT6Q0O8Tq7-rn9dNTmzSjsEO6x_uh96P_QbwOU
            Március 10, a Székely Szabadság/Vértanúk Napja Marosvásárhelyen:
- https://szekelyhon.ro/aktualis/kek-aranyban-a-postaret-n-kepekben-a-szekely-szabadsag-napja?fbclid=IwAR3SQmdk-A4MlMibWhIPCTj3b7szGgJDAL18MPiTpVkhJrRbtHerP0_BskI
- Székely Szabadság Napja: a jelenlét után jöhet az aláírás:
https://szekelyhon.ro/…/marosvasarhelyen-gyulnek-a-szekelyek):
- Tőkés Marosvásárhelyen: Bukarest a megfélemlítés elrettentő erejét veti be az erdélyi magyarok ellen:
https://kronika.ro/…/tobb-ezren-vesznek-reszt-a-szekely-sza… - teljes hang és képanyag a Postaréten.
- Levonulás a Városházára: https://www.facebook.com/mariahajnalka.bako
            Március 15 Csíkszeredában:
Gál Sándor tábornok üzenete a csíkszeredai várból, székhelyéről 1848-49-ben: „A székely nemzet a szabadságért és a magyar testvéreiért élni és halni kész.” Román emberek kívántak Csíkszereda polgármesterének szép március 15-i ünnepet: https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109423-roman-emberek-kivantak-csikszereda-polgarmesterenek-szep-marcius-15-i-unnepet  

2019 március 19-én hozta meg a marosvásárhelyi Táblabíróság a jogerős döntést, miszerint el kell távolítani a csíkszeredai Városháza tanácsterméből a székely-magyar szimbólumokat, de a város címerét is (pajzson, a szívből kinövő három tövises rozetta).

Híreink:
* A Kamilliánus karizmatikus Család találkozója Rómában:
https://it.zenit.org/articles/i-carismi-sono-orientati-verso-gli-altri/?fbclid=IwAR0utFdUZm5Xr1uk6C6Uh9Qy7KZ1x5IWx0zeVrTHjAxMiParXsn_fC0Kdvo
* P. György Alfréd osztrák-magyar Kamilliánus delegátus: https://media.vaticannews.va/media/audio/program/504/ungherese_190319.mp3?fbclid=IwAR250Xp_jQDzjIRWrk18DQmb4HFGP3-lyHqUjqOEtayIge4didobo1Up1-s
* Örökös szentségimádási nap Csomortánban március 19-én, Szent József napján,
* Április 1-3: Plébániai lelkigyakorlat a csobotfalvi Betlehemben,
* A Jó Isten kegyelméből Csibi Mártánk szerencsésen túljutott a csípő-műtéten, itthon van, jókedvű.
Kegyelmekben gazdag, Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2019. májusi ÜZENET

2019. márciusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda