A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam,  244 lapszám - 2019 május - Hivatások éve, Álmos szakrális királyunk ezerkétszázadik emlékéve

Boldog Apor Vilmos, a női méltóságot védelmező székely vértanú püspök

Altorjai Báró Apor Vilmos vértanú püspök (1892-1945), Segesváron született, az 1849-es szabadságharc színhelyén. Altorja a székelyföldi Háromszék vidékén van, Torja alsó részén. Az Apor család ősi fészke és birtokközpontja ez a település, ahol a család katolikus templomot építtetett.
Mikor építtette az Apor család a település katolikus erődtemplomát? Válasz: A XV. században.
A Segesvárra szakadt Apor családba született későbbi püspök nem sok évet töltött szülővárosában.
Hányadik gyermekként érkezett és kik voltak a szülei, hová költöztek Segesvárról és miért?
Válasz: Harmadik gyermekként érkezett, Édesapja báró Apor Gábor, a magyar királyi minisztérium államtitkára volt, édesanyja az Erdődi gróf Pálffy Fidélia volt. Bécsbe költöztek édesapja szolgálata miatt.
Korán árvaságra jutott a gyermek Apor Vilmos, édesanyja bátor kiállással nevelte fel gyermekeit.
            Hány éves volt Apor Vilmos, amikor édesapját hirtelen elvesztette és mi volt az édesanya tanácsa?
Válasz: Alig hat éves volt édesapja elvesztésekor. Édesanyja tanácsa gyermekeihez:  „Ha az ember válaszút elé kerül, válassza mindig a nehezebbet, mert biztosan az a helyes út.”
Iskoláit német és magyar földön végezte. Korán megmutatkozott szeretetszolgálati képessége, ezért a papi pályára lépett. Úgy tartotta: „A lelkipásztor az igazi pap”. Mikor és ki szentelte pappá?
Válasz: 1915 augusztus 24-én szentelte pappá Sigmund Waitz brixeni (Déltirol) püspök.
Papi tevékenységét Nagyváradon kezdte meg, majd Gyulán lesz plébános, ahol kiteljesedik lelkipásztori szolgálatának átfogó tevékenysége. Harminc év papi szolgálat után kap püspöki kinevezést.
            Mikor és melyik városba kapta püspöki kinevezését?
Válasz: 1941 január 21-én a pápa Győri püspökké nevezi ki.
Püspöki szolgálatát még nagyobb odaadással fogadta és szervezte meg annak kialakítását.
            Mi volt a püspöki jelmondata? Válasz: „A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset.”
Püspöksége idejére esett a II. világháború és Győr város bombázása. Apor Vilmos püspök jó pásztorként, mi több, családapaként védte az elesetteket, üldözötteket, nemre, fajra, vallásra való tekintet nélkül. 1944 áprilisában maga is járta a város utcáit, hogy segíthessen a bajbajutottakon.
            Kikkel tartott fenn szoros kapcsolatot a bajbajutottak megsegítéséért?
Válasz: A szerzetesházak vezetőivel és a szomszédos egyházmegyék püspökeivel.
Ki volt a másik nagy hitvalló példakép püspök ebben az időben? Válasz: Mindszenty József.
1945 Nagyhetében Apor Vilmos püspök végigjárta az Úr Jézus oldalán a maga keresztútját.  Nagyszerdán az orosz csapatok elérték a várost, a németek kivonultak. Mindkettő pusztított. Bombatámadás érte a székesegyházat. A püspöknek végig kellett nézni a pusztítást és megsiratta templomát.
            Hol mondta el utolsó szentmiséjét és melyik napon? Válasz: A pincében, nagycsütörtökön.
Nagypéntekre az oroszok benyomultak a püspökvárhoz. Részeg orosz katonák el akarták hurcolni az oda összegyűlt lányokat, asszonyokat. Apor Vilmos püspök útjukat állta. Ennek lett áldozata, halálos lövést kapott. Egy asszony, meglátva vérző homlokát, felkiáltott: „Püspök atyánk, ezt értünk tette!”
            Mi volt a püspök atya válasza halkan, mosolyogva? Válasz: „Szívesen, nagyon szívesen!”
A Főpásztort kórházba szállították, petróleumlámpa fényénél műtötték, de húsvéthétfő hajnalban visszatért égi hazájába.             Hogyan köszönte meg a Jó Istennek a vértanúságát?
Válasz: Hálát adott, amiért „ilyen nagypénteket adott” neki. Hol neveztek el teret róla? Mikor van az emléknapja? Válasz: Budán. Emléknapja május 23-án, újratemetése napján van.

 

Pápalátogatás Csíksomlyón, a magyarok Szent Hegyén
Előkészületi programok:

Húsvét után már elkezdődött a pápalátogatásra való felkészülések időszaka. Mivel a mi plébániánk területére érkezik a Katolikus Egyházfő, fokozott figyelemmel készülünk a különböző programok lebonyolítására. Első ilyen programunk április 25-26-án volt: a plébánián zene délutánt tartott gyerekek részére Salamon Ágnes és a plébánia karnagya, Borcsa Gergely.
Április 27-én, szombaton előadás volt a csomortáni templomban, amelyet Magos Gyöngyvér és a Magyar Bibliatársulat, Marosvásárhelyről érkezett tagjai vezettek le. Téma: Ferenc pápa egyházképe.
Beszámoló a Vasárnapban: https://romkat.ro/2019/04/29/ne-felj/
            Április 30-én szintén a csíksomlyói plébánián filmklub. Vetítésre került „Ferenc pápa és az ő világa/a hiteles ember” c. riportfilm.
Május 27 (hétfő) 19.00 óra: Ferenc pápa teológiája, előadó Csiszár Klára (pasztorálteológus)
Május 27- június 10-ig – „Zarándokfogadó Saru” – kiállítás (a plébánia udvarán)
Május 29 (szerda) – Kerekasztal beszélgetés – Rómában jártam - (moderátor Bakó M. Hajnalka)
Május 30 (Áldozócsütörtök) filmvetítés a csomortáni templomban Ferenc pápáról (Bakó M. Hajnalka)
Május 31-én pénteken este 19.00 óra nyitó szentmise a Szent Péter és Pál plébániatemplomban – ezt követően 21.00 órától – hajnali 4-óráig lelki program a plébániatemplomban.
            Naponta imával készülünk az eseményre, hitünkért, magyarságunk, erkölcseink megmaradásáért.
Június 1, szombat: Pápai szentmise a Magyarok csíksomlyói Szent Hegyén a déli órákban.

Dr. Tomka Ferenc könyve: Ferenc pápa – próféta vagy eretnek?
Ízelítő a könyvből: http://tomkaferenc.hu/konyveim/keszulo-konyvem-ferenc-paparol/

  1.  Mit adhat Neked e könyv?
  2. 1. fejezet: Ferenc pápa – próféta vagy eretnek?
  3. 2. fejezet: Melyik pápába csapott a villám?
  4. 3. fejezet: A pápát támadják – vagy a II. Vatikáni Zsinatot?
  5. 15. fejezet: „Szent János Pál pápa eretnek volt?
  6. 16. fejezet: Milyen kérdést hagyott nyitva II. János-Pál pápa?

+

link

Híreink:
* Május, a Szűzanya, a májusi vecsernyék hónapja. Simuljunk bele az Isteni kegyelem ölelésébe.
* Május 10: öt éve távozott közülünk a dél tiroli Maria Fischnaller (Mammi), a Vakok Apostolkodásának, az ottani Világi Kamilliánus Család, valamint az éves lelkigyakorlatok alapítója. Hála mindenért.
* Május 12, vasárnap: elsőáldozás a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánián. Hat gyerek csomortáni.
* Május 12: Csíkszereda, Szent Ágoston templom, este 7-től: nosztalgia szentmise a hajdani „hegyi misék” emlékére a Salvator kápolnában a Kissomlyó hegyén. Fél héttől gyülekező a templomban.
* Május 13, hétfő: kamilliánus találkozó Csibi Mártánál, forgóműtéte és felgyógyulása után.
* Május 25: Szent Kamill, a betegek, kórházak és betegápolók védőszentjének születése (1550).


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2019. júniusi ÜZENET

2019. április ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda