A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam, 232 lapszám - 2018 április - Mátyás király év: megválasztásának 560 évfordulója

Brugger Magdolna világi kamilliánus családtag avatása

            A Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe idén április 9-re tevődött, Irgalmasság vasárnapját követő hétfőre, a katolikus liturgia szabályai alapján, mivel naptári dátuma szerint Virágvasárnapra esett.
            Ezt a napot választottuk ki egy rendkívüli esemény lebonyolítására és megünneplésére, a Brugger Magdika óvónő, kamilliánus családtaggá avatására, aki ebben a hónapban tölt harmincnyolc évet.
            Magdikánk, mindenki kedveltje, Csíktaplocán lakik, értékes családjával, öt gyermekükkel, három generációs családban. Legnagyobb fiúk, Benedek, ötödikes, a Csíkszeredai Segítő Mária iskolába jár. A második fiú, Dániel, aki országos első díjat kapott a fociban, mint „legjobb játékos”. A két nagy fiú focizik, sőt, már a harmadik fiú, Péter is, aki idén lesz hat éves. Leginkább édesapjuk kíséri el őket a rendezvényeikre. A negyedik csemete egy tündérszép kislány, Mária Bernadett, idén lesz négy éves. A legkisebb gyerek, édesapjuk nevét kapta, Sándor, második éves. Egy napon született Angelo atyával, csak nyolcvan év különbséggel. Mindenkinek len-fehér haja van és gyönyörű kék szeme. Jó velük lenni.
            A világi kamilliánus családtag avatására a Csíksomlyói kegytemplomban került sor. A kamilliánus családtagok és ez a pompás nagy család, nagymamával, nagybácsival az esti szentmisére mentünk, munkanap lévén a dolgozóknak. Két hosszú padsort töltöttünk meg, egymás mellett ülve.
            Kamilliánus lelki vezetőnk, Ft. György Imre kórházlelkész koncelebrált a szentmisén, együtt a ferences Mihály atyával és a Csíksomlyó szülötte, Csiszer Albert tisztelendő úrral. Fenséges ünnep volt, a Szűzanya gyümölcsöt oltó ünnepe. Ebbe helyezkedtünk bele mindnyájan. Szokás szerint, tele volt a templom. Mária tisztelő emberek élnek itt, hétköznap is ünneplik égi Édesanyjukat.
            A szentmise végén előmentünk a szentélybe, az oltár elé, a Szűzanya felé fordultunk, felnéztünk Rá, csendben felkészültünk a lelki eggyé válásra Vele.
            Amíg Magdika felolvasta a Belépési nyilatkozatot, mi, akik erre az ünnepre jöttünk, a vállára tettük a kezünket, mintegy bátorítóként a tudatos elköteleződéshez.
            Megható pillanatok voltak ezek, új életkezdésé, az együtt örvendésé, és a szolgálat melletti elköteleződés tiszta szándékáé, abban a reményben, amit mindenki a szívében hordoz Isten, önmaga és a felebarát iránt. Örömmel fogadtuk „Szent Kamill” Családunkba Magdikánkat, hiszen már régen megérett erre a tisztségre. Már rég egyike azoknak, akikről Szent Kamill beszélt, amikor kívánta, hogy száz karja legyen,  mint öt gyermek édesanyja, és még egy idős, beteg rokon gyámja, régóta bizonyítja, mit jelent „édesanyai szívvel” gondozni a beteget, a szenvedőt. Vége-hossza nem volt a jókívánságoknak, a testvéri, családtagi, baráti ölelésnek. Ott, a csodálatos Szűzanya lábánál együtt örülhetett a „kis és nagy család”, és ebben az esetben a „kis család”(saját) is nagynak számit.
            Agapéra a Magdika családjához voltunk hivatalosak mindnyájan. Nagyon kedves estét tölthettünk el együtt, a sok gyerek között mi is gyerekké válhattunk egy kis időre, felüdülve, örömben. Terített asztal várt, megrakva mindenféle finom falattal. Ilyenkor mindenki hoz valamit magával, amivel megörvendezteti az ünneplő asztaltársaságot. Kiderül, hogy ki, milyen háziasszony, mi finomat tud sütni-főzni. A hálás „Nagy család” viszont élvezettel kóstolgatja a konyhaművészek remekeit.
            Magdikával négy évvel ezelőtt ismerkedtem meg a Mária Rádió által. Egy alkalommal elbúsultam, hogy nem volt Karácsonykor baba holmi, amit ajándékozhattunk volna a szülészeten, gyerek osztályon. Magdika felhívott telefonon és elmondta, hallotta panaszomat, amiben ő szívesen segítne, hiszen négy kisgyermek édesanyja. Nagyon örültem a hírnek és a kedves hangnak.
Nemsokára felkerestem otthonukban. Negyedik gyermekük, a kislányuk akkor volt fél éves, amikor autóba ültünk és elindultunk kamilliánus találkozókra. Természetesen hozta magával a babát is, mert még szoptatta. Ettől kezdve nem maradtak el a Családtól. Harmadik fiúk, Péterke könnyes szemmel vette tudomásul az újfajta barátságot, amibe ő nem kívánt részt venni. Felmászott a kerítésre, onnan búcsúzott. Később viszont megbarátkozott a helyzettel, hiszen a család öt férfi tagja vele maradt.
A Karácsonyi babaholmi ajándékozás kapcsán beleszoktak a kórházi ünneplésbe is. Édesanyjuk óvónő lévén, énekeket is tanultak, amit hangszeren kísérve előadtak a kórházban rekedteknek.
Ilyen előkészületek után fogalmazódott meg a gondolat Magdika kamilliánus családtaggá avatásáról, hiszen rendszeresen részt vett a VKCs Képzési Kézikönyvünk tanulmányozásán.
Hálás szívvel köszönjük őt a Jó Istennek és kitüntetésnek érezzük, hogy családtagunk lehet.

Mi a titka?

Morzsák egy rendhagyó életútról címmel írt könyvet, Reményi Nikodém különösen az ifjúság számára (Antológia Kiadó, 1991) II. János Pál pápa fiatalkoráról, akit azóta a Szentek közt tisztelünk.
Ez a könyv betekintést ad a fiatal pap életének rejtekeibe azokban a nehéz időkben, amikor Lengyelországban (és nemcsak) valakinek magát vallásosnak kimondani is veszélyes volt, nemhogy kiderüljön róla, hogy ifjúsági nevelő. 
Pápasága idején nyitotta meg az Irgalmasság kultuszát Fausztina Kovalszka nővér küldetése alapján. 1995 április 23-án, Fehérvasárnap, kinevezte a gyönyörű Sassiai Szentlélek templomot Rómában az Isteni Irgalmasság világközpontja számára.
A szentéletű pápa önmagát a Szűzanyára bízta. Halála 2005 április 2-án, szombaton következett be. Másnap Irgalmasság vasárnapja volt. Isten tett tanúságot róla.
A Szűzanya tisztelő pápa jelmondata „Totus tuus” volt.
A jó humorú, egészséges szellemű pápának mindig volt egy emberséges szava is a protokoll mellett. Utolsó üzenete a következő volt: „Legyetek derűsek, én is az vagyok.”

Úrangyala

Kedves Világi Kamilliánus Családok, figyelem! Idei, október 13-19 között, Rómában megrendezendő nemzetközi találkozónkra készüljünk imádsággal. Legyen továbbra is mindannyiunk összekötő imádsága, ahogy régen volt, a déli Úrangyala. Ez az imádság az Úr Jézus megtestesülésének állandó újrakezdése, naponta. Ezt az imát magunkért, egymásért, Kamilliánus Családjainkért és jótevőinkért végezzük, egységbe rendeződve és élő láncot alkotva az öt Kontinens Kamilliánus Családjai között.

Híreink:

* Egyházmegyénk segédpüspöke, Ft. Tamás József aranymisés papi jubileumát ünnepli 21-én. Hálát adunk a Mindenható Istennek érte, szolgálatáért, legfőképpen Jó Pásztori barátságáért. A Jó Isten vezérelje még sokáig apostoli munkájában erőben, egészségben és mindenek fölőtt Krisztusi Szeretetben!
* Újabb felkéréseket kaptam, előadást tartani. A márciusi Gyergyószentmiklósi telt ház után április hónapban Parajd, Csíkszereda – Szent Ágoston Plébánia, és Brassó – Belvárosi plébánia következik.
* Május 2-5 között a Nemzetközi VKCs-ok Központi Vezetősége Rómában tanácskozik az idei, október 13-19 között szervezendő VKCs világtalálkozóról. Imáikat kérjük a munkálatokhoz!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2018. májusi ÜZENET

2018. márciusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda