A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam,  233 lapszám - 2018 màjus - Mátyás király év: megválasztásának 560 évfordulója

https://romkat.ro/wp-content/uploads/2018/05/pal_jozsef_csaba_puspok-696x457.jpg

„Ferenc pápa 2016 május 16-án Pál József-Csaba kanonokot, a Hegyvidéki Főesperesség főesperesét, a resicabányai Havas Boldogasszony-templom plébánosát nevezte ki a temesvári egyházmegye megyés püspökévé – közölte Roos Márton püspök, aki az új főpásztor beiktatásáig egyházmegyei kormányzóként áll a püspökség élén.

A kinevezett új püspök 1955. december 3-án született a Hargita megyei Csíkcsomortánban. Középiskolai tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában, teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán végezte. 1981. június 21-én Jakab Antal gyulafehérvári püspök szentelte pappá. Ezt követően négy évig a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébánián segédlelkészként tevékenykedett, majd 1985-től lelkipásztori szolgálatát a temesvári egyházmegyében folytatta. Kräuter Sebestyén megyés püspök sorrendben bakóvári, buziásfürdői, majd pedig niczkyfalvi plébánosnak nevezte ki.
1987-től a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa később esperessé, majd pedig a hegyvidéki főesperesi kerület főesperesévé nevezték ki. Lelkipásztori szolgálatát hűségesen, megbízhatóan, nagy hozzáértéssel és odaadással végezte. A Székeskáptalan tagjaként a Canonicus Carolinus Senior címet viseli. 1994 óta a Vita Catholica Banatus egyházmegyei folyóirat felelős szerkesztője.

Az egyházmegye érdekében kifejtett tevékenységét a papság és a hívek nagyra értékelték, a resicabányai lelki élet és az ökumenizmus terén tett munkáját a Krassó-Szörény megyei tanács 2010-ben díszpolgári oklevéllel ismerte el.
Pál József-Csaba püspökké szentelési szentmiséje augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén délelőtt 10 órakor kezdődik a temesvári székesegyházban – közölte szerkesztőségünkkel a Temesvári Püspökség Titkársága” (https://romkat.ro/2018/05/16/pal-jozsef-csaba-az-uj-temesvari-puspok/).

Az új temesvári püspök, Csíkcsomortán szülötte második unokatestvérem, apai nagyanyja Bakó lány volt, Bakó Kálmán nagyapám nővére. Szülei keresztszüleim voltak, akikkel szép kapcsolatot ápolhattam halálukig. Szüleink testvérként segítették egymást a legnehezebb időkben, amiből bőségesen kijutott mindannyiunknak. Annak idején sokat gyermekeskedtünk együtt, jártunk a májusi vecsernyékre.

Mindig valamit vártam tőle, hiányérzetem volt elvesztett nővére miatt, akiben a jövő barátnőjét vesztettem el. Úgy látszik, az Élet így kárpótolt: részt vehettem a pappá szentelésén, és most megérhettem a püspöki kinevezését. Mindig csodáltam, ahogyan a Jó Isten bánik az idővel és az emberek lépteivel…

Hálatelt szívvel fogadtam kinevezése hírét, hiszen csendes, szerény, tiszta lelkülete méltó a kinevezéshez. Tudtommal Ő a kis falunk, Csíkcsomortán első püspöke. A Jó Isten vezérelje apostoli szolgálatában ugyanolyan alázatosan, ahogyan mostanáig is ismertük és szerettük.

Híreink:
* Május 2-7 között lezajlott a Világi Kamilliánus Családok Nemzetközi Vezetőségének a tanácskozása Rómában, a 2018 október 15-22-re tervezett elnökségi találkozójáról. Elkészítettük a programot, úgy, hogy a VI Pál pápa és Oscar Romero szentté avatásán is reszt vehessünk (a Generális atya ötlete). Pünkösd vasárnapján viszont megtudtam, hogy a szentté avatás október 14-én lesz ( és nem 21-én, ahogy korábban tudtuk). Érettesítettem a Vezetőséget, meg lehet oldani a helyzetet, ha egy nappal korábban érkeznek a résztvevők (és egy nappal hamarabb haza is tudnak utazni).
* Május 19-én, Pünkösdszombaton lezajlott a 451-ik hitvédő zarándoklat Csíksomlyón, a Nyeregben. Noha nem tudtam részt venni betegségem miatt, a Duna TV-ben követhettem az eseményeket. Felemelő érzés volt az újbóli több százezres tömeg, aki mozdulatlanul állt helyt az eső ellenére, mint már olyan sokszor, most is. Az ünnepi szónok, az egyetlen meghívott, a magyar alapítású Pálos Remeterend lengyel Generálisa volt, aki magyar nyelven mondta el a magyar szívekhez szóló, ünnepi beszédét.
* Május 25: Szent Kamill születésnapja (1550), világszerte megemlékeznek a „Szeretet Óriásáról” és az Őt követő háromszáz kamilliánus vértanúról, akik feláldozták életüket a betegek szolgálatában.

Kedves Világi Kamilliánus Családok, figyelem! Idei, október 15-22 között, Rómában megrendezendő nemzetközi találkozónkra készüljünk imádsággal. Legyen továbbra is mindannyiunk összekötő imádsága, ahogy régen volt, a déli Úrangyala. Ez az imádság az Úr Jézus megtestesülésének állandó újrakezdése, naponta. Ezt az imát magunkért, egymásért, Kamilliánus Családjainkért és jótevőinkért végezzük, egységbe rendeződve és élő láncot alkotva az öt Kontinens Kamilliánus Családjai között.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2018. júniusi ÜZENET

2018. áprilisi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda