A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam,  230  lapszám - 2018 február – Mátyás király év: megválasztásának 560 évfordulója

A „Krisztus Világa” katolikus családi havilap 2010 szeptemberében indult újra. Elindítója Ft. Incze Dénes plébános úr betegsége miatt adta át a Csíkszeredai Szent Kereszt plébániának a szerkesztést. Ekkortól írtam a lap számára a „történeteimet”, melyeket közöltem az Üzentben is. 2018 januárjától viszont változás történt:

Kedves Olvasóink!
Decemberi lapszámunkban („Krisztus Világa”)  sajnálattal olvashattuk, hogy a rovat szerkesztője, Vitos Antal, Csíkcsekefalváról, betegsége miatt nem tudja folytatni munkáját.
Ugyanakkor a szerkesztő testület átrendezte a teendőket, így én új feladatot kaptam: történeteimet a Szentek-boldogok (és nemcsak) köréből írjam.
Úgy gondolom, hogy a Vitos Antal munkája úgy volt teljes, ahogy végezte, megbízatásomat a „Hiszek a Szentek közösségében – Ég és Föld között Istennel” címmel bontanám ki.

Szent Kamill és Pió atya
1575 február 2-án történt, amikor Kamillt (Camillo de Lellis, a betegek, kórházak és betegápolók védőszentje), az akkor még ferences Kristóf testvért elküldték a San Giovanni Rotondó-i rendházukba egy élelmezés lebonyolítási megbízatással.
Az út hosszú volt és fárasztó, mintha csak a Hargitára kellene felkapaszkodni teherhordó állattal.
A tél Olaszország ezen a részén is meg szokta mutatni, mit tud, főleg februárban.
San Giovanni Rotondóban jól fogadták a vendéget, eleget tettek a felkérésnek, majd ellátták őt, ahogy az felénk is szokás. Estére jutva nem tért haza kolostorába, hanem ott maradt vendéglátóinál.
A San Giovanni Rotondói ferencesek házfőnöke akkoriban Angelo atya volt, aki felfigyelt a vendégre és vacsora után elbeszélgetett vele a számára kijelölt cellában. A beszélgetés reggelig tartott. A teljes éjszakát igénylő beszélgetés mélyen megérintette, magával ragadta.
Másnap, február másodikán Kamill elindult hazafelé teherhordó állatával, megpakolva.
Amint bandukolt lefelé a völgyön, egyszer csak a földre zuhant a teherhordó állatáról. Ragyogó fény töltötte be szívét-lelkét, gondolatait. Isten ajándékaként ismerte fel rendeltetését az életben, és ott, helyben, a földre zuhanva elköteleződött Isten oldalán. Szívéből-lelkéből kiáltotta: „Elég a világból, elég a világból!”
Élete végéig ”gyökeres megtéréseként” tartotta számon a történteket.
Mai napig emléktábla őrzi ezt az eseményt a San Giovanni Rotondó-i rendház folyosóján.
Milyen ünnep ez a nap és kik ünneplik meg azt kitüntetett figyelemmel?

  
Véletlen egybeesés lenne? A későbbi Pió atya, mára ő is a Szentek sorába iktatva éppen abban a cellában lakott, ahol a jeles, reggelig tartó beszélgetés lezajlott Angelo atya és a későbbi Szent Kamill között.
Minden bizonnyal, Pió atya elgondolkodhatott az eseményről, különösen „szobafogsága” idején, amikor tíz éven keresztül nem tarthatott fenn kapcsolatot a külvilággal, mert akkoriban stigmatizált mivoltát még nem ismerték volt el a hatóságok.
Egy alkalommal, a Szentekre jellemző alázattal így nyilatkozott: „Szent Kamillnak elég volt egyetlen éjszakát eltölteni ebben a cellában és szentté vált, én már ötven éve itt lakom és még mindig csak egy szegény ördög vagyok…”

 

A Csíkszeredai „Szent Kamill” Világi Kamilliánus Család szerkezeti alapítása
2018 január 29

A Csíkszeredai “Szent Kamill” Világi Kamilliánus Család 2018 január 29-én tanácskozásra gyűlt össze, hogy megalapítsa saját szerkezeti felépítését a nemzetközi VKCs mintája szerint.

Megjegyzendő, hogy a régi szerkezetet a hajdani kamilliánus atya Dr. Anton Gots alapította meg 1994-ben, kinevezve az Erdélyi Egyházmegye egészére Marosszentgyörgy plébánosát, Baricz Lajos plébános urat.
Mivel a VKCs Általános Alapszabályzata kimondja, hogy a VKCs elnöke világi személy lehet és a lelki vezetőt a megfelelő Kamilliánus Provincia nevezi ki, három évre szóló elnökségi mandátummal elhatároztuk, hogy megalkossuk a saját VK Családunk szerkezetét első ízben az Alapszabályzat szerint,  amelyet a Szentszék 2001-ben fogadott el.
Előzetesen egyeztettünk Baricz Lajos plébános úrral a kialakult helyzetről, aki elfogadta helyettesítését egy világi személlyel. Lelki vezetőnket Ft. György Imre Csíkszeredai kórházlelkészt az Osztrák Provinciális atya, Leonhard Gregotsch nevezte ki immár négy éve, Egyházmegyénk tudomásával.
A jelen változtatást a 2018 októberében Rómában sorra kerülő nemzetközi VKCs találkozója indokolta, ahová a VKCs elnökök, vagy alelnökök és lelki vezetők jelenhetnek meg.

Az újonnan megválasztott elnökség a következő:

IMRE Lizi – elnök                                                       @         imrelizi@gmail.com
NAGY Éva Mária –alelnök                              @         evamarianagy74@gmail.com
BAKÓ Maria Hajnalka – titkár                                                @         kamillianus@gmail.com
PUSKÁS Erzsébet – kincstáros                                                @         -
Don GYÖRGY Imre – lelki vezető                               @         sanchopadre@gmail.com

BAKÓ Maria Hajnalka – titkár             -           Csíkszereda, 2018 február 2.

Meghalt
Pénzes József a csíkszeredai Szent Ágoston plébániatemplom építője és plébánosa, Kamilliánus Családunknak a felszentelésétől hosszú időn át való támogatója. Élt 68 évet.
Következő lapszámunkban bővebben tudósítunk Róla.

Híreink:
* Európában 50 millió őshonos ember él kisebbségben. Én is, VKCs-om is székely-magyar Romániában, de vagyunk Ukrajnában Kárpátalján, Szlovákiában a Felvidéken, Ausztriában az Örségben, Szlovéniában a Muravidéken, Szerbiában a Vajdaságban, Horvátországban. Az EU csak egy millió kérelemmel lesz hajlandó foglalkozni jogainkkal. Kérem, támogasson aláírásával:  http://www.minority-safepack.eu/
* Február 11: Betegek Világnapja
* VKCs találkozó: február 26-án Csíkrákoson


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2018. márciusi ÜZENET

2018. januári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda