A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIII. évf. 132. szám, 2009 augusztus, 2008 szeptember 13 - 2009 szept. 29: Főegyházmegyénk jubileumi éve

Istenünk, Te szívünkben akarsz lakni, és ezzel templomoddá szentelsz minket.
Kérünk, hogy olyan templomaid lehessünk, akik Egyházadban nyitott szívvel
szeretetedet megélik, igazságodat keresik, békédet szolgálják.
Kérünk, építsd velünk azt az akaratod szerinti templomot, ahol a nagy családi
közösségben is érezhetjük, hogy Te velünk vagy és e hitben egymást segíthetjük.
Szent Ágoston püspök példája és közbenjárása bátorítsa Feléd nyugtalan szívünket.
Ámen

 

A felszentelés rendkívüli ünnepét Egyházmegyénk főpásztora, Dr. Jakubinyi György érsek és Tamás József csíkszeredai segédpüspök végzi el, 2009 augusztus 29-én, 10, 00 órakor

A Csíkszeredai Szent Ágoston templom

 

Legnagyobb ünnepére készül a Szent Ágoston Egyházközség. A templom búcsúnapján, augusztus 29-én avatják szent hellyé az épületet, az élő egyház képmását.

A felszentelés előtt álló Szent Ágoston-plébániatemplom Albert Homonnai Márton tervei alapján épült, több mint egy évtizedes, áldozatos munka gyümölcseként. Az építkezési munkálatok már a ’90-es évek elején elkezdődtek a földmunkával és az alapgerendázat elkészítésével, viszont csak 1995 után, a csíkszeredai plébániák szétválasztását követően kezdett testet ölteni a korábban megálmodott terv.

A 3600 négyzetméteres beépített hasznos felületű épületben több helyiséget alakítottak ki, mindvégig a szimmetrikusság elvét követve. A központi liturgikus tér, a templom nagyterme, 1200 személy befogadására alkalmas. A terem tetőtéri bevilágítása által fénybe öltöztetett szentély közepén egy gerendakereszt áll, annak két oldalán pedig a templom védőszentjének, Szent Ágostonnak és édesanyjának, Szent Mónikának rézből készült körszobrai magasodnak. A szobrokat Xantus Géza készítette, akárcsak a falakat díszítő, ugyancsak rézből készült keresztúti stációkat. A karzat egyben padrendszerként is funkcionáló lépcsős kiképzése köszön vissza az oltár mögötti részen, melynek üveglapborítása biztosítja, hogy az altemplomot is megvilágítsa a tetőtérből beáradó fény.

Az oltártól jobbra kapott helyet a sekrestye, balról pedig a Gyertyaláng ifjúsági csoport terme. Az altemplom központi részén alakították ki a mindkét oldalról megközelíthető kápolnát. Ennek egyik oldalán az elsőáldozók agapéja, illetve további közösségi események helyszínéül szolgáló Jakab Antal terem, valamint a Rózsafüzér Társulat terme, a másik oldalon pedig a plébániahivatal található. Ugyancsak az alagsorban működik a fogyatékkal élő fiatalok foglalkoztató központja.

Az épület hátsó részének emeleti terében alakították ki a plébániai lakrészt, több lakosztállyal, illetve a plébániai konyhát és ebédlőt, továbbá a tetőtérben még két vendégszobát rendeztek be. A templom 43 méteres tornyaiban négy, 2002-ben felszentelt harangot helyeztek el. A tornyok között az inoxból készült lángoló szív pedig folyamatosan emlékezteti az egyházközség híveit a Szent Ágostoni jelmondatra: „Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned !”

 

Szent Ignáci lelkigyakorlat 2009 július 31 - augusztus 7 között, Csíkszentdomokoson

 

1. A Keresztény hív ő lelkigyakorlata : elvonulás az Úr Jézussal egy csendes helyre.

2. Szent Ignác módszere: teljes csend, befele fordulás, elmélyedés – személyes vezetővel

Téma: a pusztában :Oz 2, 16: ”kiviszem a pusztába, hogy szívére beszéljek.” - a csend vezet

Kérdés: mi a puszta? - kietlen pusztaság: kihívás, harc, ellenállás… - kísértés

- füves rét: a vigasztalás helye – Istennel való találkozás

3. A betegség és szenvedés ideje: lelkigyakorlat, az élet legnagyobb lelkigyakorlata

- az elhagyatottság megtapasztalása: a személyes dimenzió megismerése

- a vigasztalás megtapasztalása: Isten jelenléte a szenvedésben

- felkészülés az „aktív csendre” – az értjük egymást világa (az Élet/létezés értéke)

 

Hírek:

* Megköszönjük káplánunk, Bíró Nándor-Alfonznak egyházközségünk, a Szent Ágoston plébániáján kifejtett több éves szolgálatát, a Jó Isten áldását kérjük további papságára, és szeretettel fogadjuk új káplánunkat, a frissen szentelt Fülöp Lászlót, Parajd szülöttét, aki augusztus 9-én mutatta be első szentmiséjét a Szent Ágoston templomban. Isten hozta új testvérünket, pásztorunkat!

* Hálásan köszönjük mindenkinek, aki osztozott aggodalmunkban Rékánk és Katánk műtétje kapcsán! A lányok immár itthon vannak, szépen javulnak, amiért hálát adunk a Mindenható Istennek.

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2009 szeptemberi ÜZENET

2009 júliusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda