A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIII. évf. 131. szám, 2009 július, 2008 szeptember 13 - 2009 szept. 29: Főegyházmegyénk jubileumi éve

Életünk optimizmusa

Június 28-án, Szent Péter és Pál apostolok ünnepének vigíliáján, este 6 órakor a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában XVI. Benedek pápa a vesperás keretében lezárja a Szent Pál-évet. Az eseményen idén is részt vesz a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka küldöttsége. Ugyanekkor Törökországban a jubileumi évet Jean-Louis Tauran bíboros, a Szentatya különleges küldötte zárja le ünnepélyes ökumenikus szertartással, amelyen részt vesz I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, valamint több keresztény vallási vezető is. A Szent Pál-év lezárása alkalmából ünnepi rendezvényeket tartanak szerte a világon a Szent Pál emlékhelyeken.

Hetilapunk (Egyházközségi Apostol) segítségével mi is igyekeztünk a nemzetek apostolának életét bemutatni, hogy a hitet, amelyet Pál oly világosan hirdetett és védelmezett elmélyítsük, és azt a látszatot eloszlassuk, hogy nálunk is a fogyasztás rabjává váltak az emberek, mellőzve a vallási értékeket.

Közben Szent Pál szellemében rámutattunk, hogy a 20. század elejétől, az új impérium ránk szakadásától népünk és papjaink mennyit szenvedtek önazonosságunk megtartásáért. Bátor kiállásuk és áldozatuk megerősítette népünket. Hitük, példájuk követésre sarkall ma is.

Emlékeztünk Bíró Ferenc (1883-1946) főesperes-plébánosra, aki 1913-1923 között Madéfalván templomot épített. 1916-ban az orosz hadszíntéren egy év katonai szolgálatot teljesített. Hazatérve Madéfalvára hirdette, hogy csak Krisztusra lehet házat és hazát építeni. A hit és önazonosság jeleként 1919 Szent István ünnepén a plébániára kitűzte a magyar zászlót, amiért szeptember 2-án a román csendőrök a plébánián ütlegelték, majd Nagyszebenbe hurcolták egy tömegtömlöcbe. Madéfalva után, 1933-ban Csíkszereda plébánosa lett. Osztozott a hívek örömében és bánatában, s életével a hit megerősítését szolgálta.

Hirdette, hogy Isten a földi nyomorúság határain túli, boldog célra teremtett (Bölcs 1, 13-15; 2, 23–24). Az örökkévalóság vágyát szívünkbe írta, amit kitörölhetetlenül hordozunk. Ha Jézus él bennünk, akkor sem vérünk hullása, sem halál nem képes utunkat állni (Mk 5, 21–43).

Magyarország Kormányzójához intézett köszöntőjében 1940. okt. 7-én mondta: „Ma, felrakjuk Szent István királyunk drága ereklyéjére 22 éves gyötrelmeinket, szenvedéseinket, megverettetésünket. Csak ilyen drága gyöngyöket adhatunk, és szívrepesve várjuk az aranyvonatot, amely összeköti majd a megbűnhődött múltat s jövendőt itt, a csíki fenyvesektől körül-sugárzott csíksomlyói szentélyében is, a Magyarok Nagyasszonyának, akinek anyai áldását kérjük s fogjuk kérni utolsó leheletünkig.”

Kövessük Krisztus és tanítványai példáját (2Kor 8, 7.9. 13-15) még akkor is, ha Isten útjai sötétségbe vezetnek, mert mindig világosságba torkollnak.

„Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, győzött a halálon.” (2Tim 1, 10)

 

Darvas-Kozma József,

a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia esperes-plébánosa

Dr. Anton Gots atya 50 éve a kamilliánus papi szolgálatban

 

Július 4-én Nyíregyházán 12-én a pestszentlőrinci plébánián ünnepli szolgálati papsága 50-ik évfordulóját Dr. Anton Gots kamilliánus atya, amit a betegek pasztorációjában töltött.

Anton atya Magyarországon született, Mosonmagyaróváron, de 4 éves korában egész családját kitelepítették politikai okokból, el kellet hagynia szülőhazáját, Ausztria fogadta be őket.

1990 után viszont nemcsak visszatért Magyarországra, hanem újból megtanult magyarul, és visszatelepítette a Kamilliánus Rendet Magyarországra. Kezdetben Dr. Varjú Imre plébános atya és a pestszentlőrinci plébánia fogadta be, majd létrehozta Nyíregyházán a Kamilliánus Kolostort. Segítője évekig a lengyel Bodeczki Zbigniew volt, aki szintén megtanult magyarul és betegeinket szolgálta.

Anton atya alapította meg a magyar Világi Kamilliánus Családokat a történelmi Magyarország területén, így Erdélyben is, és telepítette be a G. Vannini féle Kamilliánus Nővéreket Nyíregyházára.

Most, az ünnep alkalmával, tisztelettel és szeretettel köszönöm meg Mindenkinek, aki ezt a „szent szolgálatot” (Szent Kamill szerint) elültette magyar földön, és hálásan köszönöm római tanulmányaim anyagi támogatását, ezáltal én is belekapcsolódhattam Szent Kamill szent szolgálatába!

 

Segélykéréssel fordulunk minden jóakaratú emberhez!

Egy családon belül két kislánynak, a csíkszeredai Simó Kata Noéminek (15 éves) és Deáky Rékának (17 éves), akik első unokatestvérek, hátgerincműtétre van szüksége. Mindkettejüknek súlyos „scoliosisa” van (http://www.ogk.hu/WEBSET_DOWNLOADS/366/Szkoli%C3%B3zis.pdf), ami a hátgerinc görbületeiben beállt kóros elváltozást jelenti. A görbületek deformációja olyan nagymértékű (radiológiailag kimutatott), hogy mindkettejük élete forog kockán.

A betegséget Dr. Varga Péter Pál a budapesti Országos Gerincgyógyászati Központ osztályvezető főorvosa diagnosztizálta (1126 Budapest, Királyhágó utca 1-3, Honlap: www.ogk.hu, E-mail: info@ogk.hu, Központi információ Tel: +36 1 887-7900, Titkárság Tel: 887-7988)

A dorsalis/hátsó feltárásból elvégzett korrekciós gerincműtétek elvégzését az Intézet elvállalja.

A műtétek viszont egyenként több mint 4 millió forintba kerülnek. Ez az összeg, messzemenően meghaladja azt a határt, amit a család bármilyen erőfeszítés árán elő tudna teremteni.

Számítva az együttérző szívek segítségére, mindenkit kérünk, aki segíteni tud, segítsenek a műtétek ára összegyűjtésében.

Az érintett családok bankszámlát nyitottak lányaik nevére, aki segíteni tud, bármilyen összeggel, ide utalhatja anyagi támogatását: Csíkszereda, Virág utca 2 szám:

Deáky Réka : Banca Comerciala Romana, Cod IBAN: RO13 RNCB 0152 1098 3026 0001 - RON

Banca Comerciala Romana, Cod IBAN: RO13 RNCB 0152 1098 3026 0002 - EUR

Simó Kata-Noémi : Banca Comerciala Romana, Cod IBAN: RO36 RNCB 0152 1098 5502 0001-RON

Banca Comerciala Romana, Cod IBAN: RO36 RNCB 0152 1098 5502 0001 - EUR

A csíkszeredai Deáky és a Simó család imádságos hálával köszön minden segítséget .

Tisztelettel és alázattal kérünk mindenkit, aki imájával tudja segíteni az ügyet, álljon mellénk! Ki-ki lehetősége szerint válasszon egy időpontot a nap folyamán: a déli harangszókor, az Úrangyala imájával, délután 3 órakor az Irgalmasság rózsafüzérével, vagy este 9-10 között, amelyik alkalom legjobban megfelel erre a célra, állapotbeli kötelességei teljesítése közben. Köszönjük!

 

Hírek:

* Betegek műsora a Mária Rádióban: minden hétfőn 10–11 óra között. Ismétlés péntek este fél 11-kor,

* Jézus Szíve napján nyitotta meg XVI. Benedek pápa a papok megszentelődése évét,

* Július 14: Szent Kamill, a betegek, kórházak és betegápolók védőszentje ünnepe, tiszteljük meg!

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2009 augusztusi ÜZENET

2009 júniusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda