A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIII. évf. 133. szám, 2009 szeptember, 2008 szeptember 13 - 2009 szept. 29: Főegyházmegyénk jubileumi éve

Főegyházmegyénk millenniumi ünnepségére meghívó (VI. Körlevélből – Szám: 135/2009 )

 

A jó Isten segítségével 2008. szeptember 13–án, Csíksomlyón nyitottuk meg egyházmegyénk alapításának 1000. évfordulója alkalmából, a jubileumi évet. Az eltelt egy év alatt nagyon sok rendezvényre és felemelő ünnepségre került sor. Szentatyánk XVI. Benedek pápa által kijelölt templomainkban teljes búcsút nyerhettek az oda zarándokoló hívek, a millenniumi esztendőben.

2009. szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, a gyulafehérvári székesegyház búcsújával együtt tartjuk a millenniumi év befejező ünnepségét – ünnepélyes hálaadó szentmisével.

Szeretettel hívjuk és várjuk Tisztelendő Testvéreinket – híveikkel együtt!

Az ünnepi szentmise délelőtt 10. órától kezdődik, amelyet Őeminenciája Franc Rodé bíboros úr, a Szentatya különleges küldöttje fog celebrálni. Jó lenne, ha valamennyien részt vennénk ezen a szentmisén, és hálaadásunkkal együtt kérnénk az Úr Isten áldását, hogy maradjon velünk az elkövetkező 1000 esztendőben is. A közeli együtt ünneplés reményében – szeretettel köszönt –

Gyulafehérvár 2009. szeptember 1. †György s.k. érsek

 

Tisztelendő Testvéreim! Krisztusban szeretett Hívek! Egy évvel ezelőtt, főegyházmegyénk millenniumi évének kezdetén főpásztori levélben fordultam hozzátok, amelyben arra kértelek, hogy fogjunk össze ősi történelmi székesegyházunk érdekében. Adományotoknak, valamint a román és magyar állam támogatásának köszönhetően felgyorsultak ebben az évben a Szent Mihály-székesegyház restaurálási munkálatai. A millennium évében kiemelkedő figyelemmel tekintettünk Gyulafehérvárra, főegyházmegyénk székhelyére, ezen belül pedig székesegyházunkra, amely főegyházmegyénk szíve és jelképe. Istennek hála, a millenniumi évet záró, szeptember 29-i hálaadó szentmisén már újra állványok nélkül csodálhatjuk meg a székesegyház déli tornyát és Erdély legkorábbi reneszánsz építményét, a Lázói kápolnát. Emellett a székesegyház orgonája is az átfogó helyreállítási munkálatoknak köszönhetően újra eredeti szépségében szólalhat meg Szent Mihály arkangyal napján, főegyházmegyénk védőszentjének ünnepén. A helyreállítási munkálatok azonban korántsem értek véget, hisz egy ilyen jellegű építmény megkívánja a folyamatos javítást, az állandó odafigyelést. E templom, főegyházmegyénk lelki központja, falain őrzi a viharos történelem emlékeit, amelyek azonban nem múltak el nyomtalanul és az idő teltével kifejtik negatív hatásaikat az évszázados köveken. Ezért elengedhetetlen, hogy folytassuk a megkezdett munkát. E felhívásommal most újra hozzátok fordulok, hogy önzetlen adományotokkal támogassátok a székesegyház helyreállítási munkálatait. Szeptember 27-én, Szent Mihály ünnepét megelőző vasárnapon főegyházmegyénk templomaiban, a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház restaurálására gyűjtenek. Kérem kedves Híveimet, hogy ki-ki lehetőségéhez mérten támogassa e nemes célt. Történelmi székesegyházunk bőkezű mecénások és a hívek adományainak köszönhetően épült évszázadok során, fenntartása és megőrzése érdekében mindannyiunknak össze kell fognunk. Szellemi és kulturális örökségünk mindannyiunkat kötelez. Isten fizessen meg százszorosan – a nemes célra szánt adományokért.

Gyulafehérvár, 2009. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén. †György s.k. érsek

2008 szeptember 13 - 2009 szept. 29: F őegyházmegyénk jubileumi éve

 

2008 szeptember 13 - 2009 szeptember 29 között F őegyházmegyénk jubileumi évét ültük. Egy évvel ezelőtt azt mondtuk erről az évről, hogy lelkigyakorlatos esztendő lesz, jubileumi lelkigyakorlatos év. Valóban az volt, mert a rendezvények, melyek Egyházmegyénkben zajlottak, a jubileumi ünneplés jegyében történtek. Ezer év magyar kereszténysége sűrűsödött és kristályosodott ki az elmúlt millenniumi évben. Ezer év kegyelmét, szenvedését, vívódását és háláját élhettük meg nagyon intenzíven, tudatosan, alázattal.

Kórházi betegeimmel is ezt tettük. Gyakoroltuk saját lehetőségeink szerint mindazt, ami szép és nemes az ünnepi alkalom nyújtotta Isteni kegyelemből. A betegség és szenvedés, de ugyanakkor a „Szeretet iskolájában” az ezredik magyar kereszténységre emlékezve összefoglaltuk az év során Istenhez, Jézus Krisztushoz való tartozásunkat, a Csíksomlyói Boldogságos Szűzanya gyermekeiként.

Minden kegyelemért, imáért, Isten-élményért, jóságért, szeretetért, amit a lelkigyakorlatos jubileumi évben kaptunk, hálát adunk a Mindenható Istennek, mert ezek által kerültünk még közelebb létünk igazi forrásához, fenntartójához, az isteni teljességhez.

 

Damján atya városában, a belgiumi Leuven-ben

2009 augusztus 20-25 között zajlott a belgiumi Leuven városában az idei európai Pasztorációs Konferencia, „Prófécia a pasztorációban” témában a helybeli Katolikus Egyetemen.

Leuven, Damján atya (Jozef De Veuster 1840-1889), a leprások apostola, szülővárosa. Boldog voltam, amikor beléphettem templomába és megérinthettem a nagy Példa sírját. Régi vágyam volt a leprások segítése, Damján atya példájára. Mélységesen a szívemre hatott az ő odaadása ezekért a betegekért egészen élete feláldozásáig. Mikor viszont a csíkszeredai Régi Kórház bőrgyógyászati osztályán megismertem a lábszárfekélyes betegek keserves szenvedéseit, azt mondtam: nem kell elmennem sehová, ezek az én „leprásaim”. A lábszárfekély ritkán gyógyul meg, sok régi betegem elköltözött már az élők sorából életfogytiglani szenvedés után. Annyi előnyük legalább van a leprásokkal szemben, hogy őket nem közösítik ki, ők kórházi kezelésben részesülhetnek. Sokszor találom őket az ágy szélén ülve elaludni, mert kimerülnek a szenvedés okozta fáradságtól az átvirrasztott éjszakák után.

Damján atyát pártfogónkká választottuk Szent Kamill mellé, mivel idén augusztus 1-től megszűntették a minden második vasárnapi kórházi szentmiséket a Régi Kórházban, ami 2000 óta ünnep volt számukra. Ezek a betegek otthon sem jutnak el a templomba, ezért örültek, ha időnként kórházba kerültek. Az elmegyógyászat betegeit szintén nagyon fájdalmasan érinti ez a változtatás.

 

Hírek:

* Szeretettel üdvözöljük új kórházlelkészünket, Csíkszentdomokos szülöttét, Szecsete Zoltánt, aki aug. 1-től lépett új tisztségébe. A Jó Isten vezérleje a betegek szeretetszolgálatában! Ugyanakkor megköszönjük Péter Arthúr ferences atya szolgálatát az eddigi kórházpasztorációban.

* Jubileumi konferencia a Caritas szervezésében: 2009 szeptember 26-28 között a csíksomlyói Jakab Antal tanulmányi Házban a Főegyházmegyei Caritas szervezésében jubileumi konferenciára kerül sor, „A katolikus Egyház szociális szerepvállalása, az 1000 éves gyulafehérvári Főegyházmegyében” címmel. A rendezvényre szeretettel várják a paptestvéreket és minden érdeklődőt,

* Szeptember 20-án, 10, 30-kor avatják a Szent Ferenc Alapítvány/Dévai Gyermekek csíksomlyói „Szent István” új otthonát. Az épület a volt gyermekotthon felújított hajléka, amely középiskolásoknak és egyetemistáknak nyújt otthont: http://www.magnificat.ro/index.php

* Sikeres műtét után kezdi az új tanévet Réka és Kata: http://www.csiki-hirlap.ro/#top - beszámolójuk megtalálható a Csíki Hírlap, szeptember 14-i számában, az „Aktuális” című rovatban, fényképpel,

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2009 októberi ÜZENET

2009 augusztusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda