A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIII. évf. 129. szám, 2009 május, 2008 szeptember 13 - 2009 szept. 29: Főegyházmegyénk jubileumi éve

http://www.hhrf.org/gyrke/sajtofigyelo/2009/kamillianus-imakonyv.htm

http://szentagoston.hhrf.org/index2.php?module=article&news_id=61

ÉLETMINTA – a IV. kötet Imakönyv kamilliánusok és betegek számára

 

Életminta az a terv, ami szerint felépítjük életünket, berendez­kedünk a személyes, családi, vallási és társadalmi életbe.

Minden teremtményben él egy isteni terv az életről, ami tükrözi Teremtőjét. Az ember, Isten képmása és hasonlatossága őrzője, szabad akarata által kialakítja saját életmintáját, ami egyedivé, megismételhetetlenné és isten-emberivé teszi.

Tisztelettel és szeretettel hívom meg a Kedves Olvasót, hogy időzzön el az Életminta gondolatai között, hátha talál magának olyan útjelzőket, amelyek segíthetik az Istentől kapott, személyes életminta-terve kialakításában és annak megvalósításában.

Az első rész egy konkrét lelkiségi mintát mutat be, a világi (nem szerzetes) vallásos ember életének meg­szerve­zésére az erdélyi Kamilliánus Családok Közösségének Élet­mintájáról és működési módjáról. Ennek a résznek önálló tartalom­jegyzéke és könyvészete van (az olasz-magyar fordítások a szerkesztő munkái).

A második részben megtalálhatja a Saját Nevét, mint az emberi személy önazonosságát kifejező jelentést (a gyulafehérvári római katolikus naptár alapján). Ezt követik a mozgó ünnepek, valamint a csíksomlyói kegytemplom ünnepei és liturgikus rendje.

A harmadik rész bibliaóra. Jézus Krisztust ismerteti meg az Újszövetség könyveinek rövid bemutatásával: a négy Evangélium, az Apostolok cselekedetei, a Szent Pál levelei, a Katolikus levelek és a Jelenések könyve. Ezt követi az Apokrif irodalom rövid tájékoztatója.

A negyedik rész a liturgikus év szépségét és gazdagságát kínálja Adventtől Krisztus Király ünnepéig.

A könyv sok internetes vonatkozást tartalmaz, a gyorsabb eligazodás kedvéért, a mai kor igényeinek megfelelően .

 

Népi szokás Csíkországban május 1-re: zöldág ütés

Május elsejét talán a csíki lányok várják a legjobban a világon. Május elsejét megelőző este, és éjszaka a lányoknak, titokban zöld fenyőág-párt ütnek a kapura. Ez a nálunk lucfenyőnek nevezett hosszú tűlevelű fenyő koronája, nagysága függ az ajándékozótól, de megajándékozott életkorától is. A két zöld ág egyforma, melyekre színes krepp-papír szalagot kötnek. Falvanként változhat a díszítés milyensége. A lánynak viszont meg kell tudni az ajándékozó kilétét, és jutalmat adni érte.

 

Hírek:

* Május a Szűzanya hónapja – legszebb megszólításainkkal köszöntjük égi Édesanyánkat,

* Május harmadikán, a csíkszentdomokosi Gyerek-kamilliánus Család verses-énekes összeállítással köszöntötte az édesanyákat a plébánia templomban, majd a Segítő Nővérek kolostorában, családi légkörben folytatta az ünneplést. A szervezők Boros Melinda iskola-pszichológusnő és Bajkó Julianna hitoktatónő voltak. Köszönjük meghívásukat, igazi élmény volt együtt ünnepelni velük,

* A Mária Rádió „Jöjjetek Hozzám” című adásunk, a betegek és szenvedők számára, hétfő délelőtt tíz órától, május 4-el kezdődően, 25 percről, k ö zkívánatra, 50 percre bővült.

* Bőjte Csaba testvér, a Dévai Gyerekek hálózata alapítója, Szent Rita kilencedet kezd a Szent ünnepe tiszteletére, május 22-re, Interneten. Szent Rita életéről a 30 perces kis film, valamint útikönyvecske, olasz magyar fordítását bízta rám. Köszönöm bizalmát, örömmel tettem eleget kérésének: http://www.magnificat.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=2594&Itemid=247

* Május 22-24 között kerül sor az erdélyi Világi Kamilliánus Családok lelkigyakorlatára, a marosszentgyörgyi plébánián. Jelen lesz György Alfréd, csíkszentdomokosi kamilliánus atya, házigazda pedig, Baricz Lajos plébános, az erdélyi Kamilliánus Családok elnöke.

* Május 30: a magyarok legnagyobb ünnepe, a pünkösd-szombati nagy zarándoklat Csíksomlyóra.

 

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2009 júniusi ÜZENET

2009 áprilisi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda