A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIII. évf. 128. szám, 2009 április, 2008 szeptember 13 - 2009 szept. 29: Főegyházmegyénk jubileumi éve

Három éves az Erdélyi Mária Rádió

Az Erdélyi Mária Rádió március 25-én ünnepelte alapításának harmadik évét. Ez a jeles nap, csíkszeredai „Szent Kamill” Világi Kamilliánus Családunk alapítása évfordulója is. Tizenöt évesek lettünk, a Jó Isten gondviselő kegyelméből. A Mária Rádió valóban egy új fénysugarat hozott a mi lelkünkbe, életünkbe is, különös tekintettel a szenvedő betegekre otthon és a kórházakban.

A Mária Rádió létrejötte a Medjugorje-i Mária-jelenésekhez kötődik, azok üzeneteit sugározza az emberi szívekbe. Az olaszországi P. Livio alapította, taposta ki az első ösvényeket, hogy megerősödve szétszóródjon az egész világon. Jelenleg immár 50 országban sugároz önálló műsort. Világcsalád lett a Szűzanya hullámhosszán, Jézushoz vezető út, Jézust adja nekünk.

A Medjugorje-i Mária-jelenések 1981 június 24-én kezdődtek, Keresztelő Szent János születésnapján, a leghosszabb nyári napon. Kezdetben a Szűzanya naponta jelent meg a hat fiatal látnoknak. Üzeneteit a világ számára minden hónap 25-ik napján adja, mind a mai napig. Ezek a Szűzanya, égi édesanyánk nevelő munkája gyümölcsei. A Szűzanya mindig imára szólítja övéit, megtérésre és üdvösséges életre már itt és most a földi életben, hiszen nemcsak az örök éltre várakozunk hittel, reménnyel és szeretettel, hanem azokat már itt és most hivatottak vagyunk megélni.

Kereszténységünk, mint a megtestesülés misztériuma, Gyümölcsoltó Boldogasszony és Karácsony közé ékelődik be, ami március 25 és december 25 között feszül. A Medjugorje-i jelenések ezt a két pólust töltik ki, belekapcsolnak a Szűzanya életébe, abba a várakozásba, amelyre Őt hívta meg a Mindenható Isten: a Megváltó érkezésére várakozni, örök advent. Számunkra, ma kétezer éves keresztény múlttal rendelkező zarándokoknak is ugyanaz az Üzenete: Jézus Krisztus alakuljon ki bennünk, egyenként, személy szerint és közösségben, ahogy kétezer évvel ezelőtt történt az Úr Jézus életében, a Szent Család, majd az apostolok és tanítványok, majd a vértanúk és szentek életében.

Kamilliánus Családunk is belehelyezkedett ebbe a minden hónap 25-ét kiváló tisztelettel illető ünnepkörbe. Ehhez adódik hozzá, gondviselésszerűen Szent Kamill születésnapja (1550 május 25), valamint szülővárosában, Bucchianico-ban megalapított első Világi Kamilliánus Család létrejötte (2000 május 25 – június 25, Úrnapja). Túlárad tehát számunkra is a kegyelem minden 25-ikén.

Ezért minden hónap 25-ét kamilliánus lelki napnak tartjuk immár világszerte, mert bele tudunk kapcsolódni általa kereszténységünk megtestesülésébe és a mai napig élő és éltető Máriás életébe.

Ezt a Máriás életet hozza el nekünk a Mária Rádió, hála Istennek immár három éve magyarul is az Erdélyben élő hallgatók számára, a technika modern eszközeivel viszont szerte a világba.

A három éves születésnapot, március 25-én, a rádió székhelyén, Nagyváradon ünnepelte, kápolnaszenteléssel, majd március 29-én Csíkszeredában a Segítő Mária Líceum dísztermében találkozott az önkéntesekkel, támogatókkal, délután pedig a csíksomlyói kegytemplomban folytatódott az ünnepi műsor, szentmisével teljesítve be a legszentebb hódolatot, mintegy 2 500 hívő részvételével.

Ajándék volt nekem megismerni a munkatársakat, elbeszélgetni velük. Jelen volt Böcskei László, a fiatal nagyváradi püspök, Tadeusz atya, a Világcsalád vezetője, Selymes József atya a Rádió vezetője.

Legyen hála mindenért a Mindenható Istennek, és a drága Szűzanya szeplőtelen Szívének!

In memoriam Tubi

 

Az úr adta s az Úr elvetet amint az Úrnak tetszett, úgy lett, legyen áldott az Úr neve (Jób 1, 21). Közel három és fél év telt el együtt Tubikával, a törött szárnnyal érkezett, és családtaggá vált galambbal. Március 20-án, pénteken még nem gondoltam, hogy a tavasz első napján már nem találkozunk. Tubika eltűnt, nem jött haza többet. Pár nap múlva baljós jel, egy kárpáti sas körözött…

Érkezése is rendkívüli volt, becsapódott az életünkbe, törött, vérző szárnnyal, összeroncsoltan. Ezután 3 hónapos hosszas kezelés, ápolás, lábadozás, valamint összeszokás következett decembertől márciusig. Tubika családunk tagjává vált. Lassan megtanultunk repülni, közben mindenki barátkozott a másik szokásaival: Tubika tanult alkalmazkodni az emberi életritmushoz, a későn fekvéshez, korán keléshez, megkóstolta, vagy legalább megnézte az ételeinket, én pedig tanultam tőle „madarul”.

Érkezése, már első pillanattól az ég üzenetét hordozta számomra. Mindig mondtam neki: téged a Jó Isten küldött hozzánk, hogy tanuljunk tőled. Valóban tanultam tőle, és nem is keveset.

Az együtt töltött több mint három év csendes óráiban volt alkalmam átélni, mit jelent a szelídség, tapintat, béke. Mindezt a madár adta nekem. A Szentlélek egy galambot küldött hozzám, hogy fáradt lelkembe visszalopja mindazt, amit az élet nehéz küzdelmei észrevétlenül leradírozni látszottak belőlem. Ezekben az együtt töltött csendes percekben, próbáltam összerakni a mennyország ígéretét: akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy én is ismert vagyok… (1 Kor 13, 12). Értettük egymást, hiszen csak nagyon ritkán beszélgettünk hallható hangon. Leheletfinom mozdulataival, gesztusaival fejezte ki magát, adta tiszta lényének üzenetét, olykor háláját. Tudtam, mikor éhes, szomjas, álmos, gubbasztani kellene, fél valamitől, fürödni szeretne, vagy a többi „tollkosztümös” társához menne.

Egy ideje, Tubika elkészült. Többször kérdeztem tőle: Tubika, elkészülsz? Nem válaszolt. Mindent elkövetett, hogy a fiókáját hozzánk szoktassa. Azt a gyöngédséget, amivel csalogatta, sokszor csodáltam szótlanul. Elgondolkodtam ilyenkor, mert a Jó Isten üzenete az, hogy mindig kész legyek én is az elmenésre. Fájdalom és öröm keveredett ilyenkor a lelkemben: fájdalom, mert tudtam, hogy ennek a csodálatos együttlétnek egyszer vége lesz, talán hamarabb, mint szeretném, és öröm, mert tudtam, Valaki vigyáz rám, onnan fentről, ahonnan ezt a madarat küldték, hírhozónak hozzám…

Hálás vagyok a Szentléleknek Tubikáért, és a sok tanításért, amit általa a lelkembe írt.

 

Hírek:

* Lapzártakor érkezett a hír: készen van a IV. kötet Imakönyv, az ÉLETMINTA borítója is,

* Minden hétfőn a betegek műsora a Mária Rádióban 10, 00 órától, ismétlés pénteken 22, 30-tól,

* Március 19-én az erdélyi történelmi egyházak kórházlelkészeivel szakmai szupervíziós napot tartottunk, Berszán Lídia egyetemi tanárnő vezetésével a kolozsvári Református Püspökségen,

* A Csíki Hírlap (helyi napilap) tudósít, hogy Emilkénk a csehországi gyoskorcsolya versenyen (Ifjúsági D) második lett, új csúcsot döntve meg, a váltóban pedig első lett a csapat. Isten segítse őket!

* Jubileumi Misszió: a Szent Ágoston plébániatemplomban Baricz Lajos Marosszentgyörgy-i plébánossal, az Erdély-i Világi Kamilliánus Családik elnökével március 31, és április 4 között,

* Istennek legyen hála, a kis Ferencz Szidónia Bernadett, aki április 28-án lesz egy éves, néhány napos utókezelés után, a csíkszeredai Sürgősségi Kórházat is elhagyhatta és szülei, szerettei örömére hazamehetett otthonába, Csíkcsomortánba, súlyos szívműtétje után. Köszönjük mindenki imáját, valamint betegeink szenvedés-felajánlását, a Mária Rádió közvetítésével is!

Mihálcz László is elhagyhatta a Marosvásárhely-i kórházat, és a Csíkszeredai sürgősségi Kórház intenzív osztályán van jelenleg, utókezelésen. Mindkettejüket Márton Áron püspökünk közbenjárásába ajánltunk, és továbbra is kérjük hathatós segítségét,

* Áldott húsvéti ünnepeket, a feltámadás boldog örömét kívánjuk minden kedves testvérünknek!

 

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2009 májusi ÜZENET

2009 március ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda