A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIII. évf. 127. szám, 2009 március, 2008 szeptember 13 - 2009 szept. 29: Főegyházmegyénk jubileumi éve

Új adás Az erdélyi Mária Rádió magyar nyelvű műsorában - a betegeknek

A Jó Isten rendkívüli kegyelméből 2009 február 9-én elindult az erdélyi Mária rádió új műsora, a betegek számára. Az adás neve: „Jöjjetek hozzám…” Az első négy adást vázolnám:

28 Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. 29 Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek (Jer 6, 16) 30 Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.”(Mt 11, 28-30)

Az első adásban bemutatkoztam, és bemutattam a kórházpasztorációt, hármunkból álló kórházlelkészi, valamint kórházlelkészi asszisztensi szolgálatunk mibenlétét, valamint a közelgő XVII. Betegek Világnapja témáját, és annak a Betegek és szenvedők érdekében intézett célját.

A második adás témája február 16-án elmélyültünk az új adás keretének értelmezésében: Jöjjetek Hozzám… ( Mt 11, 28-30) három gondolatkör alapján:

Jézus kihív : a betegség kihívás – tükör: valamit meglátok, tapasztalok, főszereplője leszek

Jézus meghív : a betegség és szenvedés iskola: Jézus megváltó műve folytatódik bennünk

Jézus elhív : a Krisztus-követés elhivatottság lesz: engesztelés

Összegzésül: Jézus vár rám

A harmadik adás a Beteg, és szenvedő ember keresztény méltóságát mutatta be. Alapállásunk a keresztény ember Krisztusi méltósága volt. Megvizsgáltuk a Szentírás alapján, hogy kinek tartotta az Atya Jézus Krisztust (megkeresztelkedése, és a Tábor Hegy-i szózat), kinek tartotta Őt a Szűzanya (Magnificat), kinek tartották tanítványai (Péter apostol és Márta), és kinek tartjuk mi, mai keresztények Jézus Krisztust? Mindenki, aki az örök élet szempontjából, tudatosan Jézus Krisztusra hangolja életét, eggyé válik vele: mint Mária, Jézus Krisztus Anyja és a mi édesanyánk, egészen Krisztus-hordozóvá válik. Ezért a keresztény ember Jézus Krisztusi méltóságot képvisel.

A szenvedő beteg ember, aki egyesíti szenvedését a Jézus Krisztus szenvedésével, eggyé válik Vele a megváltás művében. A világot megváltó szenvedő Jézus Krisztus méltóságába öltözik.

A beteg szenvedő emberben tehát Jézus Krisztus van jelen.

A betegágy az oltár, és aki rajta fekszik, az maga Jézus Krisztus, az értünk engesztelő áldozat.

A negyedik adás témája: a Betegek Nagyböjtje a Húsvét misztériumában volt. Beszéltünk arról, hogy a böjtöt sokféleképpen meg lehet valósítani, a keresztény böjt erény ( nem fogyókúra).

- A szenvedő ember böjtje: elmélyülés Jézus élete titkában: eggyéválás Vele a szenvedésben

- A betegek böjtje az életük újra átgondolása a kegyelem szemével: öröm, mert Jézushoz vezet.

A Húsvét misztériuma : az Úr Jézussal tartott böjt bekapcsol a Húsvét misztériumába (Sacrosanctum Concilium 5 alapján. Karl Rahner magyarázza meg a titok, és a misztérium kifejezések értelmezését):

Az Úr Jézus Krisztus szenvedése: megváltás

Halála és feltámadása : a legnagyobb Szeretet kinyilvánítása

Dicsőséges mennybemenetele : az Élet diadala.

 

Az erdélyi Mária Rádió telefonszámai: 0259 420 555, 0359 420 555, SMS: 0729 94 93 80

A Magzatgyermek szentségi életútja: László Gábor csodálatos életben maradása

A kórháznaplóból az édesanya, László Éva hitoktatónő engedélyével

„Isten kegyelméből…” – fogalmazott az édesanya, amikor végre sor kerülhetett kisfia, Gabika (aki most hat éves) csodálatos életben maradása történetét papírra vetette 2009 február 2-án.

Az áldott állapot hatodik hónapi vizsgálatnál vették észre a csíkszeredai szakorvosok, 2003 február 21-én, pénteken, hogy a kis magzatnak halmozott fejlődési rendellenességei vannak, amiért a leggyorsabb beavatkozást, a magzati élet megszakítását ajánlották. A kórháznaplóban e napon ez van bejegyezve: „Ma bekapcsolódtunk betegeimmel a holnapi Szőkefalvi zarándoklatba – imáinkkal.”

A kétségbeesett szülők másnap, szombaton Székelyudvarhelyre mentek. Az eredmény nem volt más. Onnan Szőkefalvára mentek (ahol a Szűzanya megjelenik), az aznapi zarándokútra. Majd:

„Másnap a vasárnapi szentmise után szükséghelyzetben, férjemmel ketten, megkereszteltük a kis Magzatgyermekünket, azaz a hasamra töltöttük a keresztvizet”. A Magzatgyermek immár a maga szentségi életútját járta. Március 4-én Marosvásárhelyen felhívták a figyelmüket a magzatelhalásra. Így ír erről: „Amikor a csüggedés erőt vett rajtam, akkor plébánosom Darvas-Kozma József esperes bíztatására a legrövidebb imával fordultam Irgalmas Istenemhez: Jézusom bízom benned. Március 24-én újabb kétségbeejtő megállapítás következett, immár harmadjára. Végül szülés előtt azt tanácsolták, hogy ne fűzzek reményeket a születendő kicsihez.” Jó vigasztalás az életet adónak… „2003.május 12-én született Gabika, akinek életét Isten és a Boldogságos Szűz Mária után, Márton Áron Püspökünk közbenjárásának köszönhetjük. Mint minden édesanya, minél problémásabb volt, annál jobban tudtam szeretni.” Az édesanyának meg kellett küzdenie a szoptatásért: „Számomra az ellenkezője lett volna elképzelhetetlen, hiszen olyan szeretetreméltó kisbaba volt.” Kialakult az a lelki kapcsolat, ami szükséges volt a további harcokhoz az életéért.

„2oo3.máj. 14-én Darvas-Kozma József esperes szentmisét mutatott be Gabika egészségéért és Márton Áron Püspök Úr gondviselésébe ajánlotta. Ezen a napon férjem útlevelet készíttetett, és így a születés utáni negyedik napon már Magyarországon, a Heim Pál gyermekkorházban voltunk. Itt is bevallották, hogy még ilyen esettel nem találkoztak, felismerték, hogy kisfiunk Prune Belly szindróma hordozója. Úgy távoztunk haza, hogy a mentőben bekövetkezhet a legrosszabb… 2oo3.júl. 16-án úgy döntöttünk, hogy kérjük Gabika számára a betegek szentségét. Csíksomlyón az esti szentmise után részesült a szentségben.” Ez a nap fordulatot hozott, a kisfiú állapotában, javulni kezdett. A szülők tovább harcoltak: „2oo4.májustól megtapasztaltuk az Istendicsőítésben rejlő erőt.” Az Élet élt tovább.

„Gabika 3 éves korától, nagyobb testvérével egy csoportba, négy órára napközibe jár. Bízunk abban, hogy Márton Áron Püspökünk további közbenjárására megadja az Úr mindazt, ami Gabikának, testének, lelkének szükséges. 2oo8.jún. 24-én Medjugorjébe utaztunk a mi kis családunkkal (a tíz éves Szabolccsal és az anya szíve alatt akkor még várakozó Dáviddal), hogy hálánkat fejezzük ki a Szűz Anya által Istennek, mindazért a sok kegyelemért, amelyben részesített.”

A csodálatos életben maradás esetét Darvas Kozma József esperes úr, idén, 2009 február 11-én felterjesztette a gyulafehérvári Egyházmegye Hivatalához.

 

Hírek:

* Emilkénk március 8-án 12 éves. Isten éltesse, őrizze meg abban a szerénységben és kedvességben, amelyben megismertük! Idén harmadik lett az Amsterdam-i, majd a Korea-i gyoskorcsolya versenyen.

* Március 25, szerda: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, kereszténységünk kezdete, a Magzatgyermek napja. Megemlékezünk a megfogant életekről, a felelős anyaságról és apaságról. Kamilliánus Családunk alapításának 15-ik évfordulója, lelkiségi nap a Nagykórházban, 16, 00 órától.

* Isten kegyelméből Ferencz Szidónia Bernadett jobban van a szívműtét után. Köszönjük imáikat!

 

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2009 áprilisi ÜZENET

2009 februári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda