A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIII. évf. 126. szám, 2009 február, 2008 szeptember 13 - 2009 szept. 29: Főegyházmegyénk jubileumi éve

2009 február 11 – XVII Betegek Világnapja

Témája: „Egészségre nevelni, életre nevelni”

Kerete: Mária látogatása Erzsébetnél

 

Idén immár tizenhetedik alkalommal kerül megrendezésre a Betegek Világnapja, Szűzanyánk Lourdes-i jelenése napján. A vatikáni Betegpasztorációs Iroda minden évben közzéteszi a Világnap témáját. Idén az egyetlen Pápai Nemzetközi Betegpasztorációs Intézet, a római Camillianum dolgozta ki a témát. Nagyrabecsülésemet, hálámat és tanítványi büszkeségemet fejezem ki a nagyszerű filozófiai munkáért, amely által segítenek eligazodni megtanulni a keresztény végső célok igen keskeny ösvényein, és azokon bizalommal járni. Röviden bemutatjuk az idén kidolgozott témákat:

A bevezetőben a szerző bemutatja az egészségre és az életre való nevelés fontosságát.

1 . Az első részben felteszi a kérdést: Az egészség teljes jóléti állapot lenne?

Az Egészségügy Világszervezet (1946) az egészséget teljes fizikai, mentális, szociális jóléti állapotnak mondja ki, és nem csupán a betegség hiányának. Ez a meghatározás nem felel meg a valóságnak, mert nem tartalmazza az emberi élet egészét, amihez a betegség és szenvedés is hozzá tartozik. Szerzőnk meghatározza az egészség teljes embert átölelő fogalmát: „Az egészség az a dinamikus egyensúlyi helyzet, amely által az alany, természetes és szociális környezetbe ágyazottan, megfelelő módon képes megvalósítani saját kapcsolatait és életterveit.”

2 . A második rész a keresztény antropológia (embertan) és egészség fogalmát tárja fel. Manapság az „egészségesség vallása”, nem Isten, hanem az emberi személy, egyéni egészsége a központi kérdés. Ez a halál megtapasztalását igyekszik háttérbe szorítani, mellőzni, ami által éppen a szenvedés keresztény értékét áldozza fel. A tanítókra vár az embertan ésszerűségeit megtanítani, melyek megalapozzák és fenntartják a minden emberi élet tiszteltét és az egészség kiteljesedését.

3 . A harmadik rész megvilágítja, hogy az egészség nem a végső jó. A keresztény gondolkodásmódban van egy valós különbségtétel az egészség és üdvösség között, abban az értelemben, hogy nincs oksági kapcsolat közöttük, annak ellenére, hogy ez a különbségtétel nem elválasztás. Az egészség nem az üdvösség biztosítéka, nem szentség, hanem egy véges jó. Az egészség, ellentmondásszerűen, az üdvösség szentségévé válhat, amikor magasabb életcélt szolgál: utolsó előtti egészség. Az üdvösség mindig Kegyelem, végső gyógyulás, ami terápiák, sorozatos gyógyulások során teljesedik ki.

4 . A negyedik rész megvilágítja a hiányos mindenhatóságot. A modernség utáni időkben a testápolás került a figyelem előterébe, ami a bűntudatig hajthatja áldozatát. Az embernek viszont szeretetre, feltétel nélküli szeretetre van szüksége, és arra, hogy szeressen. Viszont ez sem örök, csupán véges tapasztalat. Evangéliumi szeretetre van szükség, Istennel való közvetlen, élő kapcsolatra. Ha megvan ez a Szeretet, akkor, - és csak akkor van megváltva az ember, bármi is történjen a rendkívüli út során.

5 . Az ötödik rész bemutatja, hogy az egészségre és életre való nevelés, ajándékozásra nevelést jelent. Egy odaajándékozott dolog, nem lehet az odaadott dologgal egyenértékű. A két adomány hátterében más-más szándék, személy, barát, vagy ellenség állhat. Az ajándékozás magába foglalja a szabadságra hívást. Az ingyenesség hatáskörébe tartozik, tiszta forrás, ezért eltölt csodálattal és hálával.

Imádság a 2009-es Betegek Világnapjára :

„Egészségre nevelni, életre nevelni”

 

Mária, a Magnificat Szüze,

ki Erzsébet megsegítésére siettél

adj nekünk alázatos és nagylelkű szívet

hogy minden emberi lényt

befogadjunk és szolgáljunk.

 

Tégy bennünket bátrakká

az élet védelmében,

fáradhatatlanokká az értékek művelésében,

bölcsekké és szenvedélyesekké

hogy mindennek megélésére

neveljük a fiatalokat.

 

Mária, betegek Gyógyítója,

látogasd és vigasztald meg fájdalmainkat

és taníts meg bízni

a mi üdvösségünkért

Megfeszített és Feltámadt Fiadban

Ámen!

 

Idősek, betegek zarándoklata Csíksomlyón, 2009 február 11-én

A csíksomlyói ferences atyák tavalyi kezdeményezése már induláskor nagy visszhangra talált. Csíksomlyót, immár nemcsak a katolikusok de a magyarok legnagyobb zarándokhelyeként ismerjük, már tavaly több ezer zarándokot fogadott február 11-én, Lourdes-i jelenés ünnepén, a Betegek Világnapján. A zarándokok együtt adtak hálát a Mindenható Istennek a közös ünnepi szentmisén.

Idén immár helyet kapott a csíksomlyói főünnepek naptárában az idősek, betegek február 11-i zarándoklata is. Az ünnepi szentmise, a szokott időben, 10, 30 órától kezdődik, amelyre már több ezer zarándok jelentkezett be előzetesen. A Mária Rádió, élő adásban fogja közvetíteni idén is a szentmisét.

 

Hírek:

* Hálás szívvel köszönjük Dr. Marta Fradusconak, a vatikáni Betegpasztorációs Iroda munkatársának, aki idén is ellátott bennünket forrásanyaggal a Betegek Világnapja alkalmával,

* Emilkénk a Budapest-i versenyen második helyezést ért el az egyéniben, a váltóban csapatuk első lett, és az öt Danubia Open Series verseny végén is másodiknak végzett a 34 versenyzőből, így jogosult, hogy az Amsterdam-i versenyen részt vegyen. Február 15-én viszont újra Koreába utaznak.

Szurkolunk nekik, de mindenek előtt örömmel imádkozunk értük!

* Február 7-én, szombaton a csíkszeredai Szent Ágoston templomban ünnepli fennállásának XV. évfordulóját az erdélyi Hit és Fény lelkiségi mozgalom.

Ugyanezen napon, a csíksomlyói kegytemplomban 18, 00 órától első-szombati zarándoklat,

* Február 9-én 10, 00 órakor megkezdjük a Mária Rádió új élő adását, Jöjjetek hozzám címmel,

* Február 25-én, szerdán kamilliánus lelkiségi nap a Nagykórházban, 15, 30-tól,

Újból a Mindenható Isten gondviselő segítségét kérjük Márton Áron Püspök atyánk közbenjárása által, kis betegünk, Ferencz Szidónia szívműtétjére. A kicsi súlyos szív-rendellenességgel született.

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2009 március ÜZENET

2009 januári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda